• Remeijer (met de roots in Oost-Groningen)
  • Riemeijer (niet aan Remeijer gerelateerde tak uit Bunde, Dld.)
  • Tuin (met de roots in Oost-Groningen)
  • Trebels (met roots in Duitsland en Ned. Indië)
  • Jacobs (met roots in Nederland en Ned. Indië)
  • Plat (mijn oma Metje Timmer was voor de eerste keer getrouwd met Albert Plat - hierbij de kwartierstaat van zijn oervader Freerk Freerks (Plat))
  • Totaal overzicht (opent zich in een nieuw venster)

Familietak REMEIJER 

Naar de familie Re(e)meijer en Rie(n)meijer is uitgebreid onderzoek gedaan. De parenteel van de stamhouder Juergen Hinrich Rehmeier, geboren omstreeks 1730 nabij Osnabrück in Duitsland, kunt u hier vinden. 

Ook is hier de kwartierstaat van mijzelf (Piet Remeijer) te vinden.

Mijn grootouders Pieter Remeijer (1876- 1957) en Metje Timmer (1877-1955)

Van oorsprong komt de familie Remeijer uit Osterbeck, dat ligt bij Westerkappeln in Teckelenburg. De familie droeg toen de naam Rehemeijers. De betekenis van de naam is zoveel als pachtboer (meijer) aan de rivier (oudsaksisch: Rehe). Rond 1780 is een Rehemeijer als hannekemaaier naar het noorden vertrokken en via Wymeer en Wedde in Oost-Groningen aangekomen. In het dorp Midwolda is door geboorte-inschrijvingen de naam gemuteerd naar Remeijer, Reemeijer, Riemeijer en Rienmeijer. De naam komt hoofdzakelijk voor in Oost-Groningen. Er is ook een familietak Remeijer in Apeldoorn ontstaan die zich heeft verspreid naar het westen van Nederland. De familie link tussen deze twee takken is nog niet aangetoond.

Verder is er nog een familietak Riemeijer, die via Bunde in Oost-Groningen is gekomen. Deze tak staat (nog) geheel los van de boven omschreven takken. Onder deze link de parenteel van de familie Riemeijer uit Bunde (Dld).

Familietak TUIN

Jaarlijks houdt de tak Tuin een reünie. In 2011 wordt de 35-ste reünie in Schipborg gehouden. Tegenwoordig zijn het alleen nog (achter)neven en (achter)nichten die de reünie bezoeken. De band van deze personen is hun afstamming van de voorouders Harm Tuin en Maria Mulder.

Dit echtpaar is op 15 mei 1893 in Finsterwolde getrouwd. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen voortgekomen, waarvan een meisje slechts 9 dagen oud is geworden. De overige 9 kinderen zijn allen getrouwd. Er is echter niemand van deze kinderen meer in leven.

Hierbij de parenteel van Harm Harms Tuin (1832-1883), de vader van de hierboven genoemde Harm Tuin (1866-1950) .

Vervolgens de kwartierstaat van Harm Harms Tuin (1832-1883) en de parenteel van de oervader Harm Jans (Kuiper).

Het eerder beschikbaar gestelde Tuin-overzicht is nu opgenomen in het totaal overzicht. (Link opent zich in een nieuw venster.)
 

Hierna een foto van het gezin van Harm Tuin (geboren in 1866), die is gemaakt op zijn 25 jarige huwelijksjubileum in 1918.

Van links naar rechts:

 

 

Achterste rij:

geboren:

overleden:

Hindrikje van Delden
25-06-1899
17-09-1971
Berend Tuin
17-02-1905
16-07-1978
Anne Schaafsma
15-04-1888
26-04-1963
Maria Tuin
16-11-1893
13-05-1967
Beeno Tuin
21-01-1895
04-05-1964
Hinderika Brinkema
24-12-1894
22-11-1943
Berendina Tuin
02-09-1907
29-11-1975
Voorste rij:
 
 
Reinette Jacoba Muller
13-02-1901
08-06-1989
Harm Tuin (vader)
20-10-1866
09-12-1950
Antje Tuin
16-06-1910
08-05-1992
Aaltje Tuin
27-11-1913
27-05-1997
Maria Mulder (moeder)
30-06-1873
18-01-1928
Jurjen Tuin
13-10-1902
09-02-1989

 

Familietak TREBELS

De familie Trebels is voor een deel uitgezocht door Frans Cornelis Trebels (Oom Kees). Deze gegevens waren nog samengesteld voor het computertijdperk. Via zijn dochter Marijke Trebels heb ik de beschikking gekregen over zijn gegevens. Het door Oom Kees opgestarte werk zal ik zo zorgvuldig mogelijk voortzetten.

Naast dit onderzoek bleek Hans Trebels ook met een onderzoek te zijn gestart. In 2004 hebben wij elkaar gegevens uitgewisseld.

De oudste bekende foto van de familie Trebels van waarschijnlijk uit 1908. Mathias Joseph Trebels en zijn echtgenote Johanna Wilhelmina Herbertine de Guise vierden op 2 mei 1908 hun 25-jarig huwelijksfeest in Ned. Indië.
 

Voor belangstellenden staat hier een parenteel van de "oervader" Theodor Trebels, geboren rond 1680, in Hückelhoven (Brachelen)(Duitsland). Voor het verstrekken van de informatie, met betrekking tot de oudere generaties over de familie Trebels, gaat mijn dank uit naarde heer Wiel Beelen.

Familietak JACOBS

De moeder van mijn vrouw Brenda is Elionora (Nora) Jacobs. Zij is in 1960 met haar man Jozef Johan Trebels en hun kinderen uit Ned. Indië naar Nederland gekomen.

Haar

Het gezin Trebels-Jacobs in 1957 voor hun woning in Pemantang Siantar op Sumatra, met v.l.n.r. Brenda, Wies, moeder Nora, Albert, vader Jozef, Frans en Aldonse. Hier is later in het jaar Ruby geboren.

De voorouders Jacobs zijn moeilijk te achterhalen. De roots van vader Jacobs lopen via Ned. Indië terug naar Nederland. De familie was vermoedelijk Joods. De lijn in Nederland is nog wazig.

De moederskant van Nora is Chinees. In Nederlands Indië werd destijds weinig tot nagenoeg niets vastgelegd van de Chinezen.

De vader van Nora Jacobs was Richard Adolph Jacobs. Van beroep was hij Pyrotechnicus en zijn fabriek in Nederlands Indië heette Kunstvuurwerkfabriek "Electra".

In november vond ik in een oude krant van Ned. Indië de volgende advertentie:

De parenteel Richard Adolph Jacobs is derhalve klein.  Het is bijgewerkt met aanvullingen tot 16 mei 2016. Mocht u verder nog aanvullingen en of wijzigingen hebben op deze parenteel dan ontvang ik die graag van u .