Filatelistische boekwerken:       

 1. 1942 Vlis, JA van der - de Philatelist                   
 2. 1964 Broekman. J.H. - Het interessante van poststukken        
 3. 1970 Hoogerdijk, D.C. - Het meten van stempels        
 4. 1970 Hoogerdijk, D.C. - De Franco Halfrond- en rondstempels van Nederland        
 5. 1971 Hoogerdijk, D.C. - De puntstempels van Nederland en Ned. Indië        
 6. 1972 Hoogerdijk, D.C. - De Naam- of Langstempel van Nederland        
 7. 1979 Hoogerdijk, D.C. - Grootrondstempels van Nederland  
 8. 1979 Spoorwegmuseum - Spoor en Post in Nederland 
 9. 1987 Michel - Farbenführer         
 10. 1980 Buitenkamp, H. - Tarieven naar het buitenland               
 11. 1983 Buitenkamp, H. - Filatelistische Jubilea 1982-1984       
 12. 1983 Schipper - Jubileumuitgave Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen    
 13. 1985 Philatelie - Filatelie, geschiedenis, postwaarden en zegels    
 14. 1985 P.C. Korteweg - 300 jaar postmerken van Nederland 1570-1870    
 15. 1986 Boost, Rolf e.a. - Dat kleine beetje extra               
 16. 1989 NAvF - notities van de Ned. Academie voor Filatelie        
 17. 1990 Flier, A. van der - Basisboek Filatelie        
 18. 1990 Bold, W.E.J. van de - Handboek voor de Thematische Filatelie    
 19. 1990 Vellinga, O.M.  - De Poststempels van Nederland (Herdruk)         
 20. 1991 Glas, G.A. - Volle boel / Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere 
 21. 1994 Flier, A. van der - Filatelie van A tot Z    
 22. 1997 Ven, A. van der / Wassenaar, W.M.  - Nederlandse Langebalkstempels (Hun zeldzaamheid en nog veel meer)    
 23. 1997 Joh. Enschede - Hanboek Postwaarden Nederland I t.e.m. VII        
 24. 1998 Deutsche Post - 150 Jahre Deutsche Briefmarken 1,2 en 3        
 25. 1999 DAVO - Uit de kunst: hollandse schilders uit de 17e eeuw        
 26.  PTT Post - 30 jaar KUNST opdrachten        
 27. 1999 PTT Post - 200 jaar post in Nederland        
 28. 2000 J. van Wilgenburg - Plaatfouten Nederland        
 29. 2001 Deutsche Post - Die Länder und ihre Parlamente        
 30. 2001 Deutsche Post - 300 Jahre Preußen        
 31. 2002 Havelaar, J.J. - Port Betaald  

Uitgaven van Po&Po (Vereniging van Poststukken- en Poststempelsverzamelaars)

 1. 1946 ned.ver. Van Po&Po - Statuten en Reglementen        
 2. 2006 Po&Po - Postmerken en Postinrichtingen in Nederland tot 1871 Deel1
 3. 2013 Po&Po - Postmerken en Postinrichtingen in Nederland tot 1871 Deel2
 4. 1981 Wart,F.W. van der - De poststempels van Nederland - Machinestempels
 5. 1986  C.Stapel - Postmerken - Bundel filatelistische studies 40 jaar Po&Po
 6. 1979 Po&Po - De Postzak 120/172 (122 en 143 ontbreken)       
 7. tot heden: Po&Po - De Postzak 194 en 200-218
 8. 1978 Benders, A.M. - Posth.studies 4:Afstempeling schepen KWI-maildienst        
 9. 1978 Doorn, W.J. van - Posth.studies 5:Ned. Oorlogspost rondom WOII dl 1        
 10. 1979 Goldhoorn, Drs L. - Posth.studies 6: Overzicht van Ned. Portzegels 
 11. 1980 Stapel, C. - Posth.studies 7:  De Postbladen kwestie
 12. 1981 Doorn, W.J. van - Posth.studies 8:Ned. Oorlogspost rondom WOII dl 2 
 13. 1984 Costa, Da e.a. - Posth.studies 9: Aantekening en aangegeven waarde 
 14. 1985 Vries, D. de - Posth.studies 10: Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
 15. 1987 Rijswijk, J.A.C. van -  Posth.studies 11:  Vervoer van persbrieven, kranten etc.       
 16. 1988 Stapel, C. - Posth.studies 12:  De spoorwegbriefkaarten van Ned.        
 17. 1989 Jonkers, G.H. - Posth.studies 13: De Nieuwe Republiek  
 18. 1990 Costa, Da - Posth.studies 14: Binnenlandse en Internationale Posttarieven v Ned.
 19. 1991 Sandberg, H.E.R. - Posth.studies 15: Het ontstaan en invoering v/d Ned envelop 
 20. 1998 Goldhoorn, L. - Posth.studies 19: De onbestelbare brief.
 21. 2009 Taselaar, R.E. - Posth.Studies 24: Padvinderspost
 22. 2010 Aitink, H.E. - Posth.Studies 25: Luchtpost onder invloed van oorlogsomstandigheden
 23. 2011 Drukker, S. - Posth.Studies 26: Gevolgen van oorlog en bevrijding voor het Nederlandse postverkeer   
 24. 2011 Kees de Baar -Posth.Studies 27: De brievenposterij in het Markiezaat van bergen op Zoom
 25. 2012 Taselaar René E. - Posth.Studies 28: Kamppost van uitgeweken Joden
 26. 2014 Beereboom, D. - Posth. Studies 29: Inklaring
 27. 2014 Holleman, Arnold - Posth. Studies 30: Internering van buitenlandse soldaten in Nederland
 28. 2014 Déhé, John en Simons, Fons - Posth. Studies 31: Een zaak van landsbelang - Nederlandse postcencuur in de Eerste Wereldoorlog
 29. 2015 Baar, Kees de - Posth. Studies 32: De Zeeuwse brievenposterij (Postvoorzieningen voor de koopman) 

Catalogi Nederland:          

 1. 1975 Koopman, H.- Catalogus Puntstempels van Nederland        
 2. 1975 Koopman, H.- Catalogus Kleinrond stempels van Nederland        
 3. 1979 Koopman, H.- Catalogus Grootrond stempels van Nederland        
 4. 1979 Koopman, H.- Catalogus Kleinrond stempels van Nederland        
 5.  Geuzendam  - Particuliere (bedrukte) postwaardestukken        
 6. 1989 Geuzendam  - Catalogus postwaardestukken        
 7. 1991 Vann Santfoort - Rolzegels Nederland Katalogus        
 8. 1994 De Rooy - Catalogus Postzegel- en automaatbokjes        
 9. 1995 Zonnebloem 29e editie - Catalogus: Speciale verzamelgebieden Nederland        
 10. 1996 Vann Santfoort - catalogus Rolzegels- automaatstroken en automaatzegels        
 11. 2003 NVPH - Speciale Catalogus 1934        
 12. 1977 NVPH - Speciale Catalogus 1978 en 1980        
 13. 1981 NVPH - Speciale Catalogus 1982 t.e.m 1984        
 14. 1987 NVPH - Speciale Catalogus 1987 t.e.m. 1994        
 15. 1995 e.v. NVPH - Speciale Catalogus 1996 t.e.m. 2011        
 16. 2006 Nvph - Specialiteiten catalogus 2006-2011
 17. 2006 Postmerken en Postinrichtingen (PEP) - Deel 1
 18. 2008 Geuzendam's Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen
 19. 2013 Nvph - Speciale Catalogus 2013
 20. 2015 Postzegel Catalogus 2015 (Junior) 

Maandbladen:

 1. Filatelie - Jaargangen 1958 t.e.m. 2015

Catalogi Duitsland:          

 1. 1975 Michel - Briefmarkenkatalog 1975        
 2. 1985 Michel - Briefmarkenkatalog 1985/86         
 3. 1990 Michel - Briefmarkenkatalog 1990/91 t.e.m. 1998/1999        
 4. 1998 Philex  - Spezialausgabe BRD und Berlin
 5. 2001 Michel - Briefmarkenkatalog 2001/2002        
 6. 2004 Michel - Briefmarkenkatalog 2004/2005 
 7. 2004 Michel - Deutschland Spezial Band 2
 8. 2007 Michel - Europa Catalogue 2007/2008 Band 5 (Noord-Europa)
 9. 2007 Michel - Europa Katalog 2007/2008 Band 6 (West-Europa)
 10. 2009 Michel - Deutschland Spezial Band 1
 11. 2009 Michel - Junior-KATALOG 2009
 12. 2010 Leuchturm - Deutschland Briefmarken Katalog 2010
 13. 2013 Michel - Handbuch-Katalog Rollenmarken Deutschland 2013/2014
 14. 2014 Michel - Deutschlandkatalog 2014/2015

Catalogi Europa          

 1. 1992 Michel - Europa - Ost 1992/1993        
 2. 1996 Michel - Europa - Ost 1996/1997        
 3. 1990 Michel - Europa - West A - L        
 4. 1990 Michel - Europa - West M - Z        

Catalogi Thema          

 1.    2003 Domfil - Fauna Prehistóricos y Fosiles