Ten behoeve van de turfafgravingen ten zuiden van Hoogezand en Sappemeer werd in 1647 het Borgercompagniesterdiep gegraven. Via dit diep (kanaal) konden de schepen de turf afvoeren via Groningen en naar andere delen van het land. Turf was destijds het algemeen gebruikte brandstof voor verwarming en dergelijke.  De naam Borgercompagnie komtvan de groep burgers (borgers) uit de stad Groningen die de veenkolonie destijds in de 17de eeuw stichtten.

In 1655 werd aan de kop van de Borgercompagniestwerdiep de veenborg Welgelegen gebouwd als woonstede voor Johan Cornelis Spiel, gehuwd met Margaretha van Ewsum. Al spoedig ontstond aan beide zijden van het diep bebouwing en het dorp Borgercompagnie was ontstaan. Het dorp groeide in een lange lint door tot in de vroegere gemeente Wildervank (nu Veendam).  Bij de kruising met de Veendammerweg is er oostwaarts een klein uitloper aan bebouwing ontstaan.

Het dorp Borgercompagnie valt nu nog binnen twee gemeenten, te weten Midden-Groningen en Veendam. Hierna gaat het vooral over het grootste deel van het dorp dat binnen de Gemeente Veendam ligt. Veendam begint, gezien vanaf Hoogezand-Sappemeer, bij huisnummer 57.

Aan de westzijde van het dorp (nu Gemeente Midden-Groningen) stond deze kantige stellingmolen, die dienst deed als korenmolen. Deze moplen was in 1855 gebouwd door G. Haaijer. Vanaf 1891. was Hendrik Rienmeijer (een verre familielid van mij) de molenaar. Hij vertrok in 1899 naar Winschoten en het bedrijf werd voortgezet door zijn zoon Eggo. Hij liet de molen in 1926 afbreken. Defotovan de molen is afkomstig van molendatabase.nl en is destijds in 1926 genomen door fotograaf J.G. Duiker.


Deze foto is genomen wat nu ongeveer Borgercompagnie 105-107 is. Links zien we het hulppostkantoor dat onder het hoofdpostkantoor Veendam viel.

De villaboerderij is destijds gebouwd in 1924 in opdracht van de heer G. van Dam uit Borgercompagnie. 

Hier een foto van de Molen Mulder genomen door W.O.Bakker, in april 1944. De ronde stellingmolen deed dienst als koren- en pelmolen en is gebouwd in 1874. In 1951 is de molen afgebroken. De molen stond tussen de "hoge Badde" en de school. Rond 1980 woonde de familie Nieboer op de molen, daarna kwam de molenaar Mulder, die mulder Mulder werd genoemd.

Wij zijn hier bij de Prins Hendrikbrug op de kruising van Borgercompagnie met de Veendammer weg. Geheel links zien we Garage Jan Hak met waar om de hoek  van de muur nog een oude benzinepomp is te zien. Het witte pand rechts ernaast was Café De Leeuw van vroeger weduwe P, de Vries. In 1986 exploiteerde de familie Boneschansker het café. Toe werd het ook wel "Café Boontje" genoemd.

Nogmaals hetzelfde straatbeeld, maar dan iets verder naar Wildervank toe.  In de verte over de brug zien we nog de wieken van de molen van Mulder.

Iets verderop aan de overkant van de Veendammerweg stond vroeger de aardappelmeelfabriek "De Eersteling". De fabriek werd gebouwd in 1898 en in 1936 gesloten. Om bij de fabriek te komen moesten de schippers van de Borgercompagniesterdiep hier naar rechts varen om te lossen. De woning voor de fabriek was van de opzichter en was tevens het kantoor van de fabriek. Nu in 2024 herinnert alleen de woning (pal naast de huidige viaduct) ons nog aan de vroegere fabriek.

We zijn de Veendammerweg opgegaan langs de losdiep van de aardappelmeelfabriek "De Eersteling" en zien de fabriek vanuit het westen.  De boerderij die we rechts zien is destijds voor de aanleg van de huidige Veendammerweg met zijn viaduct afgebroken.