Finsterwolde

Armenhuis

Terug naar Heerweweg.

 't Waarkhoes

Aan de Heereweg te Finsterwolde staat dit pand uit 1795 nog steeds waar vroeger het armenhuis in gevestigd was. In de volksmond heette het onderkomen: 't Waarkhuis. In 1795 was het vorige pand volledig door brand verwoest.

De kerk heeft van oudsher de zorg gekend voor de armen. Deze taak lag bij de hervormden bij de diakenen.

C.G. Wiegers

 
Terug naar Heereweg
 

Kromme Elleboog

Het streekje Kromme-Elleboog is in de vorm van een gebogen arm. De streek is ontstaan als nederzetting vanlandarbeiders. Op meer plaatsen in het  Oldambt  kregen de landarbeiders de kans om op de minder vruchtbare delen een hutje neer te zetten met een lapje grond. De boeren stimuleerden dat, ze hadden arbeiders in de buurt en omdat die arbeiders deels konden leven van de opbrengst van hun eigen lapje grond was er minder noodzaak om volledige kost te verschaffen.

 

Gemeentelijk herindeling 1990

Koning Willem I wilde Finsterwolde, Beerta en Nieuweschans 160 jaar eerder al samenvoegen.
 

Een klacht uit 1755

Een voorbeeld van een klacht uit de kerkarchieven van Finsterwolde moge hier volgen.
 
In het jaar 1755 bracht de predikant van Finsterwolde, Ds. M. Busscher, op de kerkeraadsvergadering van 30 april een klacht ter sprake van Maria Jans, dienstbode bij Derk Jurriens. Haar baas had haar naar zijn buurman Daniel Daniels gezonden


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren