Finsterwolde

Finsterwolderhamrik

Ten zuiden van de Egyptische dijk bij Hongerige Wolf  ligt, vanaf de molen van Ganzedijk tot Kostverloren, liggen de Egyptenlanden. Later heetten deze landen Finsterwolderhamrik. Dit gebied maakte deel uit van de voormalige gemeente Finsterwolde (nu: Oldambt).

Schoolfoto's Ekamp

Schooljaar rond 1910-1912

Ambonezenbosje

Terug naarde Dollardpolders 

Notaris Koning

Arnold Hendrik Koning werd op 26 september 1939 geboren in Wedde. In 1864 op 25-jarige leeftijd werd hij als advocaat aangesteld in de functie van ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank in Winschoten. Hier bleef hij slechts een jaar in dienst. In 1865 werd hij benoemd tot burgemeester van Vlachtwedde, welke functie hij bleef uitoefenen tot 1868. In 1868 werd hij benoemd als notaris te Finsterwolde, al waar hij tot 1920 in functie bleef.

Bond van Orde tot Hervorming

Bond van Orde door Hervorming 


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren