Finsterwolde

Finsterwolde

Van Maire via Schout naar Burgemeester

Burgemeesters in de gemeente Finsterwolde

Van 1810-1813 werd Nederland door Napoleon Bonaparte bezet, zo ook Finsterwolde. Tijdens deze bezetting ontstonden naar Frans voorbeeld en krachtens keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 de hedendaagse burgerlijke gemeenten. De territoriale begrenzing der gemeenten in Nederland werd destijds vastgesteld en is nagenoeg ongewijzigd gebleven tot 1950.

Hoek Heereweg/Hoofdweg

Dit kruispunt wordt gedomineerd door de toren.

Deze afbeelding dateert van rond 1920. Op de voorgrond is een volkstuintje. Links naast de toren het gebouwtje van de vrijwillige brandweer.

Schoolfoto's Schoolstraat

Kleuterschool Schoolstraat 1960

Klik op de foto voor een vergroting en de namen.

Basisschool 1960( lagere klassen)

Kroniek van Finsterwolde tot 1925

Finsterwolde en de Finnewolmers in de loop der jaren

Hieronder wordt chronologisch een opsomming weergegeven van krantenartikelen waarin Finsterwolde wordt genoemd of de Finnewolmers,

  1880

 


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren