Finsterwolde

Ontstaansgeschiedenis van het Oldambt

Het unieke polderlandschap van het Oldambt kent een rijke geschiedenis en laat zich lezen aan de hand van de verschillende kenmerken in het landschap. In vroegere tijden was het Oldambt geheel bedekt met veen, waarvan er nog enkele resten te zien zijn. De veenvorming gaat gedurende lange tijd ongestoord door totdat de ontginning van het veen begon. De ontwatering van deze veengebieden ging via veenriviertjes, zoals de Tjamme.

Finsterwolderhamrik

Ten zuiden van de Egyptische dijk bij Hongerige Wolf, vanaf de molen van Ganzedijk tot Kostverloren, liggen de Egyptenlanden. Later heetten deze landen Finsterwolderhamrik. Dit gebied maakte deel uit van de voormalige gemeente Finsterwolde (nu: Oldambt).

Groepsfoto's

De afbeeldingen hierna betreffen groepen mensen, die al of niet in verenigingsverband samen op de foto zijn gekomen. Om enig verband in de foto's aan te brengen heb ik ze, waar mogelijk, gesorteerd op verenigingsverband. Door te klikken op een item gaat u rechtstreeks naar de betreffende foto's. 

Kroniek van Finsterwolde vanaf 1925

1925 

01-01-1925

Molenstreek

 

 Geheel rechts zien we de smederij van Van Heuvelen. Links daarvan woonde de fam. Klap. In de 3e woning van rechts zat stelmakerijF. van Dijk.

Smederij van Heuvelen.


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren