Finsterwolde

Gemeentehuis

Terug naar Hoofdweg

De verbouwing van het gemeenthuis van Finsterwolde.

Het gebouw is in 1883 gebouwd door Hommes (1843-1916). De Gemeente Finsterwolde kreeg een deel hiervan in eigendom en richtte dit in als Gemeentehuis. In 1915 werd het overige deel erbij gekocht.

Kerkeweg

Teruggekomen bij de toren gaan we de Kerkeweg in. Omkijkend zien we voor de toren nog de melkhandelaar Jurjen Modderman. Het huisje links van de toren is de oude brandweerkazerne. De gebruikte brandslangen werden in de toren ter drogen gehangen.

De naam Kerkeweg lijkt vreemd voor deze weg, want je zou verwachetn dat de Heereweg Kerkeweg zou heten. De NH-kerk bezat vroeger veel landbouwgronden, zo ook aan de Kerkeweg.

Schoolfoto's Ekamp

Schooljaar rond 1910-1912

Notaris Koning

Arnold Hendrik Koning werd op 26 september 1939 geboren in Wedde. In 1864 op 25-jarige leeftijd werd hij als advocaat aangesteld in de functie van ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank in Winschoten. Hier bleef hij slechts een jaar in dienst. In 1865 werd hij benoemd tot burgemeester van Vlachtwedde, welke functie hij bleef uitoefenen tot 1868. In 1868 werd hij benoemd als notaris te Finsterwolde, al waar hij tot 1920 in functie bleef.

Bond van Orde tot Hervorming

Bond van Orde door Hervorming 


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren