Terug naar Hoofdweg

De verbouwing van het gemeenthuis van Finsterwolde.

Het gebouw is in 1883 gebouwd door Hommes (1843-1916). De Gemeente Finsterwolde kreeg een deel hiervan in eigendom en richtte dit in als Gemeentehuis. In 1915 werd het overige deel erbij gekocht.

Voor de verbouwing van 1961 had het oude gemeentehuis de ingang aan de westzijde.

Aan de linkerzijde van het gemeentehuis stond de woning waarin destijds de familie Jan Schwertmann woonde. Deze woning is afgebroken te behoeve van het plein dat aan de oostzijde is gekomen.

Detailopname van het achterstuk.

De centrale gang in het gemeentehuis.

De gang gezien naar de voordeur.

We gaan nu door de rechterdeur.

De raadszaal.

De zaal werd intern gebruikt al vergaderzaal. 

De raadszaal in oktober 1950 met de toenmalige burgemeester Harm Tuin, de latere regeringscommissaris van Finsterwolde.

De burgemeesterskamer met hier rond 1960 de burgemeester Loopstra.

Mr. G. Loopstra was van 1957 tot en met 1962 burgemeester van de gemeente Finsterwolde. Hij vertrok destijds naar Vlachtwedde.

 Het oude gemeentsecretarie met van links naar rechts Siep Kalksma, Lieze van Delden, Dethmer Kielman en Mieke Haan.

Nogmaals het oude gemeentesecretarie maar van de andere zijde met nu van links naar rechts Mieke Haan, Duut, Lieze van Delden, Siep Kalksma en Dethmer Kielman.

Dit lijkt mij de kamer van de bouw- en woningtoezicht met links de tekentafel. 

 Op zolder zat destijds een deel van het archief. Over brandveiligheid werd toen nog niet nagedacht.

 Nogmaals het archief, maar nu in de kelder.

Achter het gemeentehuis was de opslag van de gemeentewerken.

 

De volledige modernisering/verbouwing van het gemeentehuis kwam gereed in juni 1961. De officiële opening was op 26 juni 1961.

Via Ekamp kwam het peerdespul met de genodigden bij het monument 1940-1945 langs Finsterwolde binnen. Leden van de Landelijke rijvereniging, afd. Finsterwolde e.o. (F.E.O.) verzorgden de begeleiding met rijtuigen en paarden.

De verwelkoming van de Commissaris der Koningin in Groningen Mr. W.A. Offerhaus (geheel rechts) en diens echtgenote op het nieuwe plein aan de oostzijde van het gemeentehuis. Links staat de burgemeester Mr. G. Loopstra.

De geheel vernieuwde westzijde van het gemeentehuis.

In verband met de verbouwing van het Gemeentehuis in 1961 werden de tuinen van de boerderij en het gemeentehuis samengevoegd en gereconstrueerd. De gemeente heeft toen de verplichting van het onderhoud op zich genomen.

Terug naar Hoofdweg