Laatst toegevoegd: Wandelleeraar (12-06-2023)

 

 Oude beroepen in Finsterwolde in beeld en tekst.

 1. aardappelrooiers
 2. bakker 
 3. bakfietshandelaar
 4. begrafenisverzorgers
 5. boderijder
 6. boerenarbeider
 7. brandweer
 8. dorsmachine
 9. electriciteitswerkers
 10. garnalenpelster
 11. garnalenvisser
 12. graanoogst
 13. grafdelver
 14. groentenventer
 15. houtakker
 16. huisslachter
 17. ijsverkoper
 18. kanaalgravers
 19. landarbeiders
 20. leidingenleggers
 21. melker
 22. melkventer
 23. negotieman
 24. oogstvervoer
 25. orgelman
 26. paardbeslaan
 27. petroleumventer
 28. postbode
 29. rijdendewinkel
 30. schaapsherder
 31. schoenmaker
 32. sliksleevisser
 33. smid
 34. straatmakers
 35. turfventer
 36. veetransport
 37. visverkoper
 38. voerman
 39. wandelleeraar
 40. wasarmen
 41. wegwerkers
 42. winkeljuffrouw
 43. zichtmachine

 Aardappelrooiers

De "aardappelrooiers" , een alliteratie op de "aardappeleters" van Van Gogh.  De foto is genomen in de oorlogsjaren op de Hoofdweg voor de woning van de postbode Jan Tuin. Met zijn allen komt men terug van het aardappelrooien in de polder.

De voerman is Harm Diepenbroek, verder zien we v.r.n.l. Marie De Vries-Uuldriks,  Lieze Schuur-Grave, mevr. Hilenga (opoe meuln), twee NN-jongens, Mientje Gernaat-Bos, Trui Bulten-Bakker en verder allen NN.

Terug naar boven

Bakker

Electrische bakkerij J. Fokkens met zijn auto voor zijn bakkerswinkel aan de Hoofdweg.

Op de foto de bakkersknecht Wiechert Drenth die destijds het brood voor bakker Vos uit Beerta bezorgde. Later is hij voor zichzelf begonnen als boderijder.

Terug naar boven

Bakfietshandelaar

Op de foto zien we Jan Ahlers met de bakfiets. In de bak zit de handel die Jan aan de man probeert te brengen in Finsterwolde en omgeving.

Terug naar boven

Begrafenisverzorgers

 

Begrafenisstoet op de Bocht Klinkerweg op weg naar het kerkhof in Finsterwolde.  De voorloper is H. Bruins en op de bok zit H. Edens. De drie zichtbare dragers zijn Otto Hagenus, Jacob Molenkamp en Wiebo Glazenburg.

Het voltallig personeel dat nodig is bij een begrafenis poseert op de Hoofdweg voor de Notarislaan naast de lijkwagen.

V.l.n.r.: Voorloper Bruins, H. Edens (voerman), Bronno Glazenburg, Veldkamp, Otto Hagenus, Jacob Molenkamp, Remko Blaauw en Wiebo Glazenburg.

Terug naar boven

Boderijder

Vooraan op de Klinkerweg woonde Jurjens. Hij had een autovrachtdient. In de volksmond was dit een boderijder, die uit de grotere regioplaatsen, zoals Winschoten en Groningen, pakjes voor hoofdzakelijk de winkeliers haalde en wegbracht.

Terug naar boven

Boerenarbeider

Hendrik Stel werkte als boerenarbeider bij boer Kortenga aan de Ekampewrweg.

Terug naar boven

 Brandweer

Klik op de foto voor een vergroting en namen.

Een foto van de vrijwillige brandweer in 1954. Meer foto's via de link.

Terug naar boven

Dorsmachine

Een stoomdorsmachine uit het laatst van de negentiende eeuw. Zo te zien werd er toen nog op het land gedorst.

 

Wederom een stoomdorsmachine maar nu uit de jaren 30 van de twentigste eeuw. Deze dorsmachine stond opgesteld achter de boerderij van Orsel op de Hardenberg. Boer Orsel staat geheel rechts en links daarvan mijn opa Pieter Remeijer.

In de jaren 50-60 van de vorige eeuw gebruikte men nog deze dorsmachine. 

Terug naar boven

Electriciteitswerkers

Medewerkers tot aanleg van het plattelands laagspanningsnet.

Terug naar boven

Garnalenpelster

Klik op de foto voor een vergroting en het krantenartikel over mevrouw Lulofs

In 1985 waren er nog thuispellers, die wel zo'n 20 kilo garnalen per dag verwerkten. Dit karwei werd door een geoefende peller in 5 à 6 uur geklaard. We zien hier mevrouw Lulofs (Marietje de Keijser) aan het werk. Klik op de foto voor het gehele krantenartikel.

Terug naar boven

Garnalenvisser

Hier zien we een garnalenvisser aan het werk op de Dollard.

Meer foto's van deze visser zijn te vinden onder deze link.

Terug naar boven

Graanoogst

Foto beschikbaar gesteld door Geert Bos uit Vollenhove. 

Graanoogst in de Reiderwolderpolder omstreeks 1911. Man en vrouw zij aan zij aan het werk. Samen probeerden zij een schamele dagloon te verdienen. De jongere man geheel links is Klaas Bakker (1888-1968).

(Foto beschikbaar gesteld door Geert Bos uit Vollenhove.)

Terug naar boven

Grafdelver

Grafdelver en kerkhofverzorger Berend Broesder op weg naar zijn werk op het kerkhof. Het gras dat hij op het kerkhof maaide voerde hij op aan zijn koe.

Op de achtergrond is de supermarkt van Meelker te zien aan de Hoofdweg.

Terug naar boven

Groentenventer

Albert Elzinga op de Hoofdweg met op de achtergrond de dokterswoning.  Albert handelde in groenten en is zijn loopbaan begonnen met een hondenkar. De foto dateert rond of voor 1935. In de jaren daarna ventte Albert namelijk al met paard en wagen.

Het fenomeen hondenkar is rond 1860 ontstaan en is met de invoering van de Dierenbeschermingswet in 1961 volledig verboden. Door de invoering van de Trekhondenwet van 1910 werd wildgroei tegengehouden en mocht iemand pas een hond voor zijn kar spannen als hem een vergunning was verstrekt. Na 1930 werden deze vergunningen slechts mondjesmaat meer verstrekt.

Terug naar boven

Houtakker

Houtakkers bezig op het kerkhof in Finsterwolde om de iepen te kappen die lijden aan de iepziekte.

Zie meer foto's hierover onder deze link. 

Terug naar boven

Huisslachter

Terug naar boven

 IJscoman

De ijsverkoper met electrisch hygiënisch bereid frambozen- en vanilleijs.

Terug naar boven

Kanaalgravers

Niet met een dragline, geen graafmachine en geen buldozer: puur handwerk was het schoonmaken van de Beertserdiep (het graven trouwens ook).

Op de foto uit 1935/1936, die in Veenhuizen (tussen Finsterwolde en Beerta) is gemaakt ,staan nogal wat mensen uit Finsterwolde. V.l.n.r.: onderste rij Teacke Alles, Pieter Remeijer en Roelf Meijer. Middelste rij: Jan Drenth, B. Kolthof, Pieter Lingbeek, Abee, Jan Engberts, Berend Broesder, Berend Schuur, Hendrik jansen sr., Hemmo Boelsem. Bovenste rij: Hendrik Penning (links) en uiterst rechts Gerard de Vries. Zie ook: http://www.remeijer.nl/ansichtkaarten/finsterwolde/virtuele-wandeling/veenhuizen

Terug naar boven

Landarbeiders

Landarbeiders werkzaam voor boer Ebbens van de Ganzedijk in de RW-polder. Van links naar rechts: NN, Koert Delger uit Drieborg en Hendrik van der Veen uit Finsterwolde. De foto dateert van rond de tweede wereldoorlog.

Leidingenleggers

Kabelleggers ergens bezig in Finsterwolde. Wie kent iemand of meerdere personen op de foto? Graag uw reacties via het contactformulier.

Terug naar boven

Melker

Arend Boelsem aan de Ekamperweg is hier één van zijn koeien met de hand en een emmer aan het melken.

Terug naar boven

Melkventer

Melkventer Jurjen Modderman op de Hoofdweg(?).

Dezelfde melkventer Jurjen Modderman, maar nu ouder, met zijn ponywagen op de Hoofweg nabij de snederij van Nieman (links) en rechts café Mellema (afgebroken in 1975).

Geheel links mevrouw Heike Bouman-Onnes met twee van haar kleinkinderen (Tom en Christien Bouman) en geheel rechts Jurjen Modderman. Deze foto moet in 1966 gemaakt zijn, toen de kleinkinderen over waren uit Detroit. Hun vader is na de oorlog naar Canada en later de VS geëmigreerd. 

 

De melkventer Jan Westerhuis (schoonzoon van Jurjen Modderman) met zijn ponywagen op de Heereweg.

Melkventer Jan Sprang (later de caféhouder) met zijn paard en wagen en handel nabij de toren op de Hoofdweg.

Wederom dezelfde melkventer Jan Sprang met zijn knechtje Hendrik Hillinga (alias: Eukel)  op de Hoofdweg nabij de afslag naar de Klinkerweg.

Terug naar boven

Negotieman

Nogmaals Jan Ahlers met zijn negotie. Nu niet meer op de bakfiets maar met paard en wagen.

Terug naar boven

Oogstvervoer

Voerman met paard en wagen, beladen met schoven, klaar om naar de boerderij te gaan. De schoven werden van het graan ontdaan met behulp van de dorsmachine.

Terug naar boven

Orgelman

Orgelman Vrieze Modderman met zijn echtgenote Anna Hassebroek rond 1920-1925. Modderman was blind geworden en draaide het orgeltje, Zijn vrouw presenteerde het centenbakje. Het vervoer ging per hondekar. Voor de gehandicapten was er destijds geen sociale voorziening.

Terug naar boven

Paardbeslaan

De hoeven van het paard werden vroeger van hoefijzers voorzien door de dorpssmid. Hier zien we smid Van Heuvelen op de Molenstreek (Ekamp).

Terug naar boven

Petroleumventer

Petroleumventer Janske Smid op de Hoofdweg. Het pad rechtsachter hem is het voormalig Zandpad (nu: E.E. Napweg), waaraan de woning van Engberts zichtbaar is. Deze woning is afgebroken.

Terug naar boven

Postbode

Kent u hem nog? Jan Stubbe, de oude vertrouwde postbode. Hij kwam en ging met het laatste nieuws. Altijd in voor een praatje. Haast was een woord dat toen nog niet bestond.

Hij kwam in 1931 bij de PTT en ging in 1974 met pensioen. Op de foto is hij 40 jaar bij de PTT.

Terug naar boven

Rijdende winkel

Eigelijk is deze rijdende winkel uit 1986 nog te nieuw, maar ik wil de voormalige rijdende winkel van Stoffer Kwant niet laten ontbreken. Stoffer Kwant was van 1971 t/m 1997 melkboer in Finsterwolde. Hij is begonnen in een Bedford. Wie kan mij helpen aan een foto van Stoffer zijn Bedford?

Mevrouw D. Houwen-Meijer loopt met een volle tas terug naar huis.

Terug naar boven

Schaapsherder

Op dezelfde plek als de rijdende winkel maar nu in de winter. De moderne schaapsherder Wim Huisman komt met zijn schapen van de Dollarddijk in de CC-polder om naar de warme schuur aan de Goldhoorn te brengen.

Terug naar boven

Schoenmaker

Hendrik Heethuis, destijds schoenmaker aan de Klinkerweg 56 in Finsterwolde.

Hij wist niet van opgeven, ook na zijn 65 bleef hij gewoon doorwerken tot aan zijn overlijden in januari 1985.

Sliksleevisser

De hobbyvissers die hun netten in de geulen van 't wad hadden uitgezet ,maakten vroeger veelvuldig gebruik van de slikslee om bij hun netten te komen. Zonder dit hulpmiddel was het voortbewegen op 't wad nagenoeg onmogelijk.

Terug naar boven

Smid

Smid van Heuvelen op de Molenstreek (Ekamp).

Terug naar boven

Straatmakers

Straatmakers bezig met hun werk op de Klinkerweg in de buurt van de Hardenberg.

Terug naar boven

Turfventer

Foto uit de dertiger jaren van Hennie Elzinga met zijn schimmelpaard en wagen vol geladen met zakken turf.

De turf werd in de jaren na de oorlog per schip aangevoerd in Nieuweschans over de Westerwoldse A. Achterop het schip zien we drie personen: Jan Stel (gehurkt), Henny Elzinga en rechts daarvan Alie Kleinhuis uit Drieborg. Links zien we de Ford-vrachtauto van brandstofhandelaar Henny Elzinga. Deze auto moest nog worden aangeslingerd. Het gat hiervoor is nog te zien in het midden van de bumper. Geheel links achter de schuur zien we nog gedeeltelijk de silo van Waterman uit Nieuweschans.

De turfventer Pieter Schuur rond 1943 op de Hoofdweg. Geheel links de woning van kapper Hamberg. Bij hem op de bok zit een evacué.

Terug naar boven

Veetransport

De gebroeders Henny en Rikus Elzinga verzorgden met deze auto en trailer hun eerste veetransporten. Als er vee in de wagen zat gingen de luikjes open. Was er geen vee te transporteren dan werd de trailer ook gebruikt voor mestvervoer etc. De huif ging er dan af.

Visverkoper

Jacob Visscher met zijn hondekar. Jacob was visser en verkocht zijn vis en garnalen met de hondekar.

Nogmaals Jacob Visscher, maar nu onderweg in Winschoten waar hij zijn vis en garnalen aan de man bracht.

In Winschoten was het verboden om op de hondekar te zitten. Toch ging Jacob niet naast de kar lopen. Hij had een oplossing gevonden om het verbod te omzeilen: hij ging op zijn kar staan, want dat was niet in het verbod opgenomen.

Een latere beeld van een visverkoper.  Pieter Gernaat verkocht, zoals zijn naam al aangaf, natuurlijk "gernoatn" (garnalen) en overige vissoorten.

Pieter staat op de foto met zijn kar op de Klinkerweg. V.l.n.r. zien we Betje Gernaat, Albertje Gernaat- Westerhuis, Pietie Gernaat, mevr. De Jong-Leeuwerke, mevr. De Jong-de Boer (van bakkerij De Jong), Pieter Gernaat, Lucie Tuin, Antje de Jong en haar zusje Sjerkje de Jong.

Terug naar boven

Voerman

Voerman Pieter Kuiper met paard en wagen, die hier een vracht hout vervoerd op de Hoofdweg.

Terug naar boven

Wandelleeraar

Op een briefkaart uit 1913 verzonden van Finsterwolde naar Bezelinge in Zeeland trof ik een vreemd beroep aan: Wandelleeraar der Rijksvlechtschool, tijdelijk gehuisvest te Finsterwolde,

Het ecyclopedy van Zeeuwland geeft uitkomst: "Vóór er geregelde landbouwcursussen en -scholen waren, stelde de Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) wandellerafen aan, die plaatselijk voordrachten hielden.

De wandelleraar gaf aan de toehoorders theoretische voorlichting over bemesting, veeverzorging, beter hoefbeslag, zaaizaden, werktuigen, enz. Dit was vermoedelijk naar Duits voorbeeld. Het Duits woord wandeln betekent: veranderen/wijzigen. Het succes leidde ertoe dat de ZLM in 1875 voor dit werk subsidie kreeg van de Provinciale Staten van Zeeland (ƒ 800,-). In de winter van 1877/78 werden reeds 63 lezingen gehouden, verdeeld over 35 gemeenten".  

Op de achterzijde van de briefkaart lezen wij dat er een prijsopgaaf werd gevraagd voor grijze en witte tenen voor de mandenvlechtcursus te Finsterwolde. De voorlichting was in de loop der jaren dus uitgebreid tot het geven van cursussen.

Terug naar boven

Wasarmen

Tegenwoordig hebben we in ieder huis een wasmachine en vaak ook een droogtrommel, maar vroeger ontbraken deze hulpmiddelen. De was werd schooggeschrobd met het wasbord (linksonder) en buiten te drogen gehangen. Dit leverde af en toe een fraai beeld op.

Wegwerkers

De gemeentewegwerkers Pieter Modderman en ??  (ik dacht Stoffer Modderman, maar volgens Grietje Modderman is hij dat niet. Wie weet wie het wel is?) hier aan het werk op de Ekamperweg in Ekamp. Op de achtergrond is de molen te zien van de Molenstreek.

Terug naar boven

Winkeljuffrouw

Tegenover de supermarkt van Meelker bevond zich de kruidenierszaak van Jans. Niets zelfbediening, maar keurig worden geholpen door een vriendelijke winkeljuffrouw.

Terug naar boven

Zichtmachine

Reindert de Wit (alias: Jitse), Heiko Nap en Jan Nap verrichten werkzaamheden met de zichtmachine voor boer Huisman op de Goldhoorn.

N.B. Met de zichtmachine werd het koren gemaaid en in schoven gebonden.

Terug naar boven