Finsterwolde

Schoolfoto's Hoofdweg

 Schooljaar omstreeks 1895

Harm Tuin - regeringscommissaris

In het boekje “de regeringscommissaris in Finsterwolde” dat in 1975 is uitgegeven wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de situatie in 1951 in Finsterwolde.

Op 20 juli 1951 werd in ons dorp de in meerderheid communistische gemeenteraad  van haar taak ontheven en de toenmalige burgemeester Harm Tuin kreeg alle volmachten om in samenspraak met de regering het dorp verder alleen te besturen.

Ontstaansgeschiedenis van het Oldambt

Het unieke polderlandschap van het Oldambt kent een rijke geschiedenis en laat zich lezen aan de hand van de verschillende kenmerken in het landschap. In vroegere tijden was het Oldambt geheel bedekt met veen, waarvan er nog enkele resten te zien zijn. De veenvorming gaat gedurende lange tijd ongestoord door totdat de ontginning van het veen begon. De ontwatering van deze veengebieden ging via veenriviertjes, zoals de Tjamme.

Finsterwolderhamrik

Ten zuiden van de Egyptische dijk bij Hongerige Wolf, vanaf de molen van Ganzedijk tot Kostverloren, liggen de Egyptenlanden. Later heetten deze landen Finsterwolderhamrik. Dit gebied maakte deel uit van de voormalige gemeente Finsterwolde (nu: Oldambt).

Hoofdweg

Terugkomend bij Hotel-Café-Rest. "De Nijverheid" van H. van der Holt hebben we eventueel tijd voor een korte pauze. We doen de wandeling in het verleden, anders moesten we ons eerst nog even bedenken in hoeverre we naar binnen willen.


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren