Terugkomend bij Hotel-Café-Rest. "De Nijverheid" van H. van der Holt hebben we eventueel tijd voor een korte pauze. We doen de wandeling in het verleden, anders moesten we ons eerst nog even bedenken in hoeverre we naar binnen willen.

Nadat de familie Van der Holt met de exploitatie was gestopt was dit pand nog tijdelijk in 1990 in gebruik als "Villa Exotica" met veel nachtelijke bezoekers.

Na de pauze zijn we fit genoeg om de toren te beklimmen. Van boven uit hebben we een prachtig gezicht op de Hoofdweg die we hierna gaan bezoeken.

 We zijn terug in 1910. Links op de Hoofdweg zien we de tramlijn afbuigen naar de Heereweg. Rechts achter de bomen staat de villa van D. Kremer. Voorheen van de familie Sijpkes. Nu is het pand in gebruik als gemeentewerkplaats.

De villa Kremer in de jaren twintig van de vorige eeuw.

De bomen hebben al bladeren en alles is spierwit. Foto van rond 1920. Links zien we weer de villa Kremer (voorheen Sijpkens).

Aan de overzijde van de straat vinden we de boerderij van de familie Kremer. In het jaar 1990 werd het volledige schuurgedeelte va de boerderij door een storm verwoest.

De schade was enorm.

Sinds 1929 is dit de boerderij van de familie Vos en voorheen van de familie Heddema (reeds vóór 1823). Het gebouw dateert van 1834. In 1938 werd een kapschuur bijgebouwd. Het vermoeden bestaat dat voor 1834 hier reeds een boerenbehuizing heeft gestaan met de achterzijde naar de straatkant. Dit zou blijken uit een oude fundering van kloostermoppen en een regenbak.

Verderop aan de noordzijde  van de straat staat de villa van de familie Evers. Dit pand is later aangekocht door Tammo Kuiper, die er een autosloperij annex tankstation vanuit exploïteerde. Ofwel: "Tommie Cooper van visser tot pompkeman" lees het artikel onder deze link. (Let op de juiste leesvolgorde: linksmidden beginnen.)

Even oppassen. Er komt een tram aan. Rechts op de foto zien we de renteniers-woning van familie Waalkens. Nu is er een restaurant in gevestigd.

 Aan de overzijde van de straat zien we wederom een boerderij.

In 1932 heeft Tjakko Muntinga deze boerderij op een publieke verkoping gekocht. Hij heeft hier geboerd tot en met 1963.

De afbeelding is van rond 1900-1910.

Nogmaals dezelfde boerderij van Hoofdweg 32, maar dan op een kaart met poststempel: 28-9-1929.

Wederom dezelfde boerdrij als hierboven, maar nu zoals de boerderij er uit zag in de jaren dertig. In 1963 heeft Henderikus Vierboom de boerderij voor eigen gebruik van Tjakko Muntinga gekocht.

Verderop in de straat zien we links de villa van H. Kloosterman, gebouwd in 1929. Later woonde zijn zoon Oene Kloosterman hier tot 1983. Vanaf 1983 woont hier notaris Lathouwer. 

Met ingang van 1 januari 2009 is mr. M.D.C. (Marny) van der Laan notaris in de gemeente Oldambt, als opvolger van mr. L.J.G. Lathouwers en zij houdt kantoor aan het Bospad op de Hardenberg.

Deze foto is van vóór 1929. De villa van Kloosterman staat er nog niet. Er is nog weiland.

In het eerste pand links hebben diverse ondernemers in de loop der jaren hun geluk beproefd: rijwielhersteller Jan Kiewiet, dames- en heren kapper Jan Hamberg, schildersbedrijf en verfwinkel Tony de Voogd. Verder zaten hier later nog een meubelzaak en enkele bloemen- en plantenzaken.

Op 21 februari 1989 is het pand door brand verwoest.

Aan de overzijde staat de boerderij ,die van 1937 - 1973 in het bezit was van Frederik Hamster.  Daarna van antiekhandelhaar P.M. Jongmans en vanaf 2002 van de familie G. Wintermans.

De boerenbehuizing is in 1869 herbouwd, de boerderij is dus ouder.  Rond 1891 is er brand geweest en de huidige bewoning is van 1892.  (Info en foto uit Boerderijen en hun bewoners.)

Trots poseert (rechts) Jurjen Fokkens bij zijn auto voor zijn bakkerszaak aan de Hoofdweg. Links zien we nog een gedeelte van het Rijwielherstelbedrijf van Jan Kiewiet.

We komen aan bij de openbare school in Finsterwolde. Zie de kinderen met hun kleding. Deze foto is genomen rond 1925.

Vol spanning kijken naar de fotograaf. Een plaatje.

Voor foto's van de leerlingen klik op Schoolfoto's.

De school in 1940. Links de schoolmeesterswoning; jarenlang woonde meester Klok hier. Rechts de gymzaal. Onder de toren was de toegang tot de school met een grote binnenplein waaromheen de zes klaslokalen.

De situatie van de Klokschool in de jaren zeventig van de vorige eeuw. (Fotograaf: Stef Bos)

 

Links naast de dubbele woning waarin o.a. de schoolmeester woonde staat dit huis, dat gebouwd is door Hemme Abbas, die in Finsterwolde een timmerbedrijf had en er zelf woonde.

Dezelfde woning als hierboven. Rechts is de dubbele woning bij de Hoofdwegschool zichtbaar. In de jaren vijftig woonde hier Dammer.

Schuin tegenover de school vonden we vroeger (rechts achter de bomen) boerderij Waalkens. Deze boerderij is in 1937 afgebroken.

De nieuwbouw van de boerderij Waalkens is van 1937, gebouwd op de plek van de afgebroken boerderij. In 1948 is het woongedeelte verbouwd.

In 1962 werd de koestal van boerderij Waalkens omgebouwd tot expositieruimte; vanaf die tijd heet de boerderij dan ook Galerie Waalkens.

Door een fatale brand op 6 oktober 1982 werd alles verwoest.

 

Lees verder.

In 1984 is er een nieuw gebouw van architect Gunnar Daan en Thon Karelse neergezet.

Tussen de winkel van Bridel en de woning van de schoenmaker Veldkamp lag een laan naar de landerijen van Waalkens. Rechtsachter zien we de dubbele arbeiderswoning, waar voorin de familie Alles en achterin de familie Hero de Gries woonde.

Achter de winkel van Bridel stond nog een woning waarin de schoonmoeder van Bridel, vrouw Bos, woonde.

Tegenover de boerderij van Waalkens aan de Hoofdweg 54 woonde en werkte schoenmaker Veldkamp met zijn vrouw.

Schoenmaker Veldkamp en zijn vrouw.

We kijken de straat over en zien van rechts naar links: schoenmaker Veldkamp, kruidenierswinkel van Rentema, Schilder Dijkhuizen (iets naar achteren) en drogisterij Stoppelberg.

We lopen door. Ter orientatie: rechts in het midden de boerderij van Waalkens (open ruimte).

De 1e woning links was vroeger van J. Speelman. De 2e van Dinckgreve, later woonde hier R. Sportel. In de 3e woning van links zat drogist Meijer Stoppelberg. De 4e was de woning van schildersbedrijf H. Dijkhuizen, Daarnaast staan respectievelijk het kruidenierswinkeltje van Rentema en de schoenmaker Veldkamp. Helemaal achetraan met de markiezen was de manufacturenzaak van Bridel. In de woning rechts woonde de postbode Jan Tuin (daarvoor de naaister Wupke van der Veen).

Nagenoeg hetzelfde straatgedeelte, maar nu de overzijde. In de 2e woning links woonde de naaister Wubke van der Veen.

Een erepoort aan de hoofdweg vlakbij de woning van de orangist Koning (notaris). De woning rechts is van de timmerman Fokko Lindeman. De woning waar de fiets tegenaan staat is van horlogemaker/zilversmid De Haan.

Onder de boog staan van links naar rechts: Mellema (knecht van Lindeman), Klaas Blokzijl, NN, zilversmid Haan, een marechausseediender, Al Bos, Fokko Lindeman, zijn zoon Aaltjo Lindeman, zijn neef schilder Derk Mulder en een "Ostfriese" NN.

(Bron van de foto en namen: web-log van Harry Perton)

Op de beide foto's hierboven zien we rechts de woning van notaris Koning. In de 1e woning links was Slagerij Brouwer gevestigd. Later zat hier Slagerij Folkertsma. De 2e woning links  is van familie Struif Bontkes.

Bericht van de sloop van het "Koningshuis"in 1930 in het Nieuwsblad van het Noorden

Het echtpaar notaris Koning in 1906. In 1893 was notaris Koning de drijvende kracht achter de oprichting van de Bond van Orde tot Hervorming.

Hetzelfde straatgedeelte met midden op de achtergrond de latere smederij Kruize.

De eerste woning links staat op de plek waar voorheen het pand van notaris Koning stond dat is afgebroken in 1930. Hier woonde destijds de familie Eigenberg, Daarna is het aangekocht door de Boerenleenbank en kwam de fam. Feiken, kassier bij de bank, er te wonen. Na het overlijden van dhr Feiken kwam de familie Kuiper er op, eveneens kassier bij de bank, lateer de Rabobank. Hierna werd het bewoond door de familie K. Looden.

In de 2e woning woondeeerst de fam. Otto van Elselo en daarna de fam. Oosterhuis; de 3e woning behoorde toe aan fam Westerhuis en daarna fam. Brinkman; in de 4e huisde Fam Freerk Perton en 5e (de dwarswoning) woonden fam Hulzebos en fam. Broesder en ten slotte in het 6e huis fam. R.B. van Dijk.

We staan ondertussen voor de boerderij van Schipper (links, niet zichtbaar) en kijken terug naar rechts; 1e woning: Fam. Brinkman en 2e woning: Otto van Elselo.

In de 1e woning rechts woonde de kleermaker Freerk Perton. 

Eén woning verder de straat in. Links achter de bomen staat de boerderij van Schipper.

We gaan in gedachten voor de afwisseling even vliegen en zien vervolgens: links de boerderij van Evert Schipper. Zijn zoon Harm jan werd hierop pachter en vanaf  1952 eigenaar. Vanaf 1960 is de kleinzoon Evert Jan pachter van zijn vader.

De middelste woning is van slager Brouwer en het huis geheel rechts staat de woning van de fam. Struif-Bontkes.

We komen nu aan bij het (naar zeggen) oudste woonhuis van Finsterwolde: smederij Eppo Kruize (vanaf 1956/57). Daarvoor was de smederij van Koert Kroeze. Kruize en Kroeze was trouwens geen familie van elkaar. Jan Lingbeek, die later een eigen smederij had naast Café Elzinga, was bij smederij Kroeze in dienst als smidsknecht.

Tegenover smederij Kruize stond de woning van Roelf Borgert van Dijk. Dit pand is in 1979 afgebroken voor nieuwbouw.

Nu een oude kaart uit 1904. De tramlijn is zo te zien nog duidelijk in gebruik (geen gras tussen de rails). Een man met handkar geeft een mooi straatbeeld. Links zien wij een gedeelte van de Lindenhoeve en rechts smederij Kruize. In de 2e woning van rechts zat bakkerij Smid, later tuinier Garrelt de Groot. In de 3e woning zat de tabakswinkel van Simon Mellema, die tevens timmerman was.

Op de kaart staat Albertine Engelkes. Zij woonde als één van de laatsten in het afgebroken Rechtshuis", waar nu de Pyramide staat.

De Lindenhoeve. Eigenaar van deze boerderij was de familie Bontkes (Wymeer, Dld.). Vanaf 1947 werd de boerderij verpacht. Het woongedeelte van de boerderij was sinds 1964 verhuurd aan gezinnen, die buiten het bedrijf stonden.

Op 29 juni 1968 is de boerderij geheel afgebrand, waarbij Jakob Knoop (13 jaar), zoon van het inwonend gezin, bij de brand om het leven kwam. De foto is van rond 1915.

In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Lindenhoeve van de familie Tjark Bontkes gebruikt als achtergrond voor deze foto van het Oranjefeest.

Tegenover de Lindenhoeve was het tabakswinkeltje van Mellema. Meer foto's.

Tussen bakkerij Smit en de tabakswinkel Mellema treffen we de Tammingaslaan aan. De woningen op deze foto zijn destijds afgebroken ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Poststraat.

In de eerste woning van links woonde kleermaker Van der Laan en in de 2e woning de familie Broesder.

We vervolgen nu weer de route over de Hoofdweg. 

Enkele geslachten Jonker woonden in het huis geheel links, daar waar nu nog het Jonkerslaantje zich bevindt. 

Een foto van iets later in de tijd. De Jonkers hebben nu in hun pand een Galanterieënzaak gevestigd.

Eenzelfde gedeelte van de Hoofdweg. Nu zijn we in de jaren vijftig. Hier waren in de jaren vijftig en zestig veel winkels te vinden. Daarvoor stond op deze plek een galanteriewinkel die aan de vlammen te prooi is gevallen. Hier woonden destijds kruidenier Jans en bakker Tedinga, de voorganger van Dethmers.

Zo zien we nu geheel  links een Centra-winkel (later De Spar) met daarnaast de bakkerij Dethmers. Verder rechts woonde meester Bulthuis (ook bekend als Knobbel). In het derde pand van links zat de manufacturenzaak van mevr. Geuns en in het daaropvolgende zat de tabakszaak van Simon Mellema.

Aan de overzijde van de straat treffen we de supermarkt van Meelker aan (rechts).

Knap genomen foto met een zoomlens (door Stef Bos) van de opgebroken Hoofdweg eind jaren 60. Achteraan, met de groene markies, is de winkel van Bridel nog zichtbaar.

Links van de De Sparwinkel ligt het Jonkerslaantje. Hier stonden veel onbewoon- baar verklaarde woningen, zoals deze op de foto. Links woonde de familie Berend Broesder en rechts op nummer 3 de familie Havinga. Op 9 februari 1949 is hier Hammie Havinga geboren. Alle woningen zijn, evenals bij de Tammingaslaan afgebroken ten behoeve van nieuwbouw in de Poststraat.

Groeten uit Finsterwolde van rond 1900. Links de woning van notaris Koning en rechts een terugblik over de Hoofdweg met geheel rechts achteraan deze woning.

Het zelfde deel van de Hoofdweg als hiervoor (rechts) We zijn nu nabij de woning van graanhandelaar van Nico de Vries (1e woning links). Daarnaast treffen we het café aan van familie Bos en Kootje Burema. Bij Kootje Burema was destijds de Boerenleenbank gevestigd.

Aan de overzijde is de eerste woning van familie Bouwman. Daarnaast (2e rechts) Beerend Meelker, kruidenier en huishoudelijke artikelen.

Nu nogmaals hetzelfde gedeelte van de straat , maar recenter.

 

Hier zien we de woning van Remko Blaauw. Remko was winkelier. De winkel van Remko is later overgenomen door de dochter Antje Busscher-Blaauw.

Antje Busscher-Blaauw deed de winkel later over aan haar zoon Jan Busscher.

Dit winkelbeeld is bij ieder oudere  Finderwolmer zeer goed bekend.

1978 - Jan Busscher verzamelde ook oude schoolfoto's. Zijn collectie is toegevoegd aan mijn collectie schoolfoto's.

Winkel van Jan Busscher in de winter. Vanaf 1992 bestaat de winkel helaas niet meer.

Aan de overzijde (zuidzijde) van de Hoofdweg staat de boerderij van Albert Sijpkes Oosthoff. Hij boerde hier van 1897-1931. Zijn dochter Gezina trouwde met Willem ten Have .

Boerderij van Herman ten Have. Herman heeft in 1960 de boerderij overgenomen van zijn vader Willem, die hem exploïteerde vanaf 1932. Voor een foto van de  rijdende winkel op de Hoofdweg, volg deze link.

Nu zijn we aangekomen bij Café restaurant De Unie  (links). Rechts zien we de boerderij (toen) van de familie Oosthoff.

We draaien ons om en zien nu rechts het Hotel De Unie zoals het eruit zag rond 1915 en links (het groot gebouw) Hotel Hommes. Het bruggetje links gaat naar boerderij Oosthoff (later: Ten Have).

Deze opname van De Unie is van rond 1900. De spoorlijn lag er al en het was druk op straat.

Dezelfde lokatie als hierboven, echter nu in de zomer. De Unie was voor en in de WOII van de familie Huizinga. In de WOII was deze familie aangesloten bij de NSB.

Een foto genomen in 1911 voor Hotel de Unie met een groepsfoto van Rederijkerskamer "De Vriendenkring" uit Finsterwolde.Geheel rechts zit Tonko Mulder en staande 3e van rechts is Mina Modderman. De overige namen zijn onbekend.

Cafe Restaurant De Unie in 1950.

Tijdens de kerstdagen van 1956 is Hotel De Unie afgebrand.

Klik op het artikel voor een vergroting.

Finsterwolde had voorafgaande aan de bouw van de pyramide op het braakliggend terrein van De Unie in mei 1961nog tijdelijk een proefmarkt.

Waar Hotel Café Restaurant De Unie eens heeft gestaan staat vanaf 1975 het dorpscentrum De Pyramide.

Voor de bouw van de Pyramide zijn ook deze oude (historische) panden in 1972 gevallen voor de slopershamer. Links zien we het voormalige Rechthuis van Finsterwolde in de huidige vorm uit ± 1830.

De laatste bewoners waren Mevr. Engelkes-Slagter (links) en brandstoffenhandelaar Otto Kuiper (rechts).

In de zijgevel van het Rechthuis zat een sieranker in de vorm van een gekroonde dubbele adelaar met de letters R T en het jaartal 1653.

 Voor mevrouw Engelkes woonde de familie Visscher in dit pand. Het achterste gedeelte van het pand was in gebruik als scheersalon.

 

Op de achtergrond zien we café Leeuwerke. Leeuwerke was tevens kleermaker. Op de voorgrond poserenGeetje Schweertmann en Jan van Dijk. De beide kinderen woonden met hun ouders tegenover het café.

Nu een jongere foto van hetzelfde pand in de periode dat het Café Sprang was (rond 1970-1980). Links van café Sprang zit een filiaal van de warme bakker Lubbers en daarnaast woont mevrouw B. Mulder-Korte. Verder woont in het laatste pand Hennie Zomer (voorheen woode hier Imminga).

Boerderij van Klaas van Dijk. Hij boerde hier vanaf 1949. 

Rechts van de boerderij van Van Dijk en links van het Gemeentehuis (voormalig Hotel Hommes) stond deze woning. Op deze foto van ca. 1927 zien we dat in het pand koperslager Tonko Mulder is gevestigd. Hij vertrok rond 1930 naar de overzijde naar een nieuw te bouwen woning met werkplaats op de woonstee van familie Blaauw.

 

Hier hebben in de loop der jaren onder meer gewoond: fam. Blokzijl, Fam Hendrik Edens (herenkapper) en fam. Jan Schwertmann (timmerman).

Aan de overzijde zien we een laantje en rechts daarvan stond deze woning van mevrouw Blaauw en haar dochter.Dit pand werd rond 1930 afgebroken en een nieuwe opgetrokken door de gebroeders Mellema. In het nieuwe pand was een winkel en een werkplaats gehuisvest. 

Dit is een foto van de nieuwe woning met werkplaats en winkel van destijds Tonko Mulder en later van zijn zoon Pieter. Op de foto uit 1931 zien we Tonko op zijn motor Douglas. Achterop zit zijn dochtertje Trijntje.

 

Rechts van het laantje staat deze boerderij van Imminga.

En nu een foto van de hiervoor genoemde Tonko Mulder met rechts de boerderij van Imminga. We kijken naar het westen over de Hoofdweg. Rechts tegen het hek is nog net de motor van Tonko te zien die daar staat geparkeerd..

Aan het eind van het Imminga's laantje staat Imminga's molen. Het bovenste deel van deze koren- en pelmolen is afgebroken in 1953. Rechts daarvoor staat een sarrieshut.

De eerste molen is gebouwd vóór 1628, afgebroken in 1789. De tweede molen is gezet in 1789, op zondag 23 juli 1899 brandde de molen af. De huidige molen is gebouwd in 1899, het achtkant is afgebroken in 1955. De pelstenen zijn in 1938 weggehaald en de molen is onttakeld op 4 december 1944. In 1945 is er een 24 pk gloeikopmotor in geplaatst.

De romp van de molen van Imminga is in 2001 gesloopt. Op de plek van de molen zijn woningen gebouwd. Van de molen is niets terug te vinden.

De eerste sarrieshut van Finsterwolde is in 1630 gebouwd. Nadien is hij gerepareerd, verbouwd en wellicht opnieuw opgebouwd, zoals voor vrijwel alle sarrieshutten geldt. Na de afschaffing van de belasting op malen in 1855 werd deze hut gebruikt voor bewoning. De sarrieshut is afgebroken.

Te Finsterwolde werd op 10 augustus 1630 Focko Freecx als chercher beëdigd en aangesteld. Net als overal elders is er toen ook te Finsterwolde een chercherswoning gebouwd. Op 6 januari 1638 werd "Op de requeste van de pachters van ’t gemael in den Oldampten. Besloten den chercher te Finsterwolde te ontslaan wegens niet te kunnen lezen ofte schrijven."

De sarrieshutten werden vanaf  1628 gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van korenmolens. De chercher (een belastingambtenaar) was belast met de controle op de belasting op het gemaal. Deze belasting was een recht dat geheven werd op het  graan, dat de boeren bij de molenaars brachten om het te laten malen. Deze zogenaamde belasting op het gemaal werd in het begin van de Tachtigjarige oorlog ingevoerd en diende met name ter financiering van de strijd tegen Spanje. Na deze oorlog bleef de belasting gehandhaafd en werd uiteindelijk pas afgeschaft in 1855.

(de tekst is afkomstig van B.D. Poppen - www.bdpoppen.nl )

Terug op de Hoofdweg zien we links de boerderij van Imminga, Rechts zien we Logement Hommes. In de deuropening staat Bieke Remeijer.

Het Gemeentehuis is in 1883 gebouwd door Hommes (1843-1916). De Gemeente Finsterwolde kreeg een deel hiervan in eigendom en richtte dit in als Gemeentehuis. In 1915 werd het overige deel erbij gekocht.

Nogmaals dezelfde panden maar nu naar het westen gekeken.

Het eerst zichtbare pand achter Hotel Hommes is de kruidenierswinkel van B. Dijkmeijer. Daarnaast zit slagerij B. Leeuwerke. Aan de rechterzijde zien we wederom de boerderij van Imminga.

Het Gemeentehuis rond 1940.

In de 1e woning links woont schoolmeester Crone. Later Luppo Koning. Daarnaast staat de boerderij van de fam. Imminga. De 3e woning (voorbij de bomen)  is van loodgieter Tonko Mulder.

Het Gemeentehuis rond 1960 voor de verbouwing.

Meer over het oude gemeentehuis en de opening van het nieuwe, via deze link.

Het Gemeentehuis in 1961 na de verbouwing.

We zijn weer terug vóór 1960. De dubbele woning na het gemeentehuis is nieuwbouw op de plek waar voorheen de kruidenierswinkel van Dijkmeijer stond.

In de 1e woning was een café gevestigd en in 2e woning links woonde schoolmeester Crone. Later Luppo Koning.

Niet zichtbaar op de vorige foto is de boerderij van Onno Struif Bontkes, die iets naar achteren staat ten westen van het gemeentehuis. De boerderij is van 1863. In 1883 is het verbowd tot  het tegenwoordige gebouw.

In verband met de verbouwing van het Gemeentehuis in 1961 werden de tuinen van de boerderij en het gemeentehuis samengevoegd en gereconstrueerd. De gemeente heeft toen de verplichting van het onderhoud op zich genomen.

We kijken hier tegen de verbouwde westzijde van het gemeentehuis aan.  Geheel rechts de woning van het  loonbedrijf Houwen. Daarnaast nog gedeeltelijk zichtbaar Café Mellema en hieronder nog meer nostalgie.

 

Links zien we nogmaals, maar duidelijker, de kruidenierswinkel van Dijkmeijer, daarnaast (2e woning) slagerij Berend Leeuwerke. Geheel rechts is de smederij van Harrie Nieman gedeeltelijk zichtbaar. De 2e woning van links is van stelmakerij Dijkmeijer.

Verderop de Hoofdweg om met het gezicht naar het oosten zien we uiterst rechts de woning van Vos (postkantoor). In de 2e woning van rechts woonde de schildersknecht Derk Mulder (zie ook de foto van de erepoort verder naar boven). Vervolgens daarnaast weer de slagerij van Leeuwerke. Geheel links woonde Albert Koolhof en in de 2e van links de stelmaker Siebolt Dijkmeijer.

Links woonde de kapper Jan Hamberg en daarnaast de huisschilder Luppens.

Bij Jan Hamberg kwamen ook veel dörpsfiguren in de kapperszaak. Lees hier enkele verhalen.

Het pad rechts was vroeger het "Zandpad" nu E.E. Napweg.

Voor aan het Zandpad stond vroeger de boerderij van Engberts. De boederij is destijds gekocht door postbode Jan Stubbe en zijn vrouw. In 1960 volgde afbraak en werd de huidige woning E.E. Napweg 2 gebouwd, waar nu de dochter Tina Stubbe met haar gezin woont.

Doorlopende naar het westen na van Damslaan komen we aan bij bakkerij Van Dam. Zullen de broodjes nog warm zijn?

Enkele woningen verder westelijker dan bakker Van Dam zit schoenmaker Van Veen. Dit pand is afgebroken ten behoeve van het huidige pand van voormalige supermarkt/slagerij Folkertsma.Hiertegenover stond de kruidenierswinkel van H. Müller. (Dit is trouwens het ouderlijk huis van Juf Müller van de klassefoto OLS Hoofdweg 1948.) Later was hier de kruidenierswinkel van de familie Smid in gevestigd. Momenteel zit hier een kapsalon.   

Tegenover dit pand is de Welpslaan. (Hiervan zoek ik nog foto's).

 

De Welpslaan is genoemd naar de schoenmaker Adolf Welp, die hier destijds woonde met zijn vrouw Rikste Schipper. 

Waar nu nog de enige supermarkt (De SPAR) van Finsterwolde staat, stond vroeger de boerderij van Anton Meijer aan de Hoofdweg 123. Van het bedrijf zijn in de jaren 50 delen onteigend ten behoeve van de woningbouw achter de Klinkerweg. Het gebouw was van 1913 en is gebouwd nadat het vorige gebouw door brand was verwoest. In 1930 brandde de schuur nogmaals af maar werd herbouwd.

In 1972 kocht de gemeente Finsterwolde de boerderij en mocht de verkoopster Janna Meijer-de Groot er tot aan haar dood blijven wonen. Zij overleed in 1973.

Het land achter de boerderij werd tijdelijk verhuurd aan de motorclub in Finsterwolde.

Dit winkeltje, waar je garen en band kon kopen bij de weduwe van Jan Drenth, stond links naast bioscoop Het Centrum (later de meubelzaak van Ties Venema).

Het westeind van de Hoofdweg rond 1900-1910. De tramrails staan er duidelijk op.

Eenzelfde dorpsbeeld als van de kaart hiervoor. Echter een dertig jaar later.

Geheel rechts het manufacturenwinkeltje van de weduwe van Jan Drenth.  In de woning links daarnaast woonde Engelko Blokzijl en later Gerard Molenkamp. Het hoge pand achteraan is de dokterswoning.

Tussen Meijerslaan en de huisdokter stond dit pand van bakker Muntinga.

Dit huis is daarna verbouwd tot BMW-garage L. Tooren.

Hier een modernere foto van het pand. (Fotograaf: Stef Bos)

De dokterswoning rond 1900. Deze villa is omstreeks 1875 gebouwd. Voor de eisen van destijds was dit een perfect gebouw met woning, spreek- en wachtkamer, apotheek, koetshuis met stal voor een paard en een hooizolder. 

Vroeger werd dit deel van de Hoofdweg "Westeind" genoemd.

Boerderij De Boer. Tot 1934 was de boerderij in het bezit van de familie Hamster. Daarna werd de boerderij verpacht (eigendom bij een familie Meijer). Vanaf 1947 was Jan hendrik de Boer de pachter. De woonhuis van de boerderij werd in 1935 geheel verbouwd.

De opervlakte land werd in de loop der jaren steeds minder doordat de gemeente Finsterwolde stukken land kocht ten behoeve van haar uitbreidingen. Op de gronden van deze boerderij is een geheel nieuwe wijk langs de Klinkerweg ontstaan.

Geheel links smederij Eigenberg, later Bronsema, met activiteiten ervoor op straat. In de woning rechts woonde de familie van Tjakko Dammer. Meer nostalgie onder deze link.

Zo rond 1900. De rust straalt van de foto af. Huizen met hun karakteristieke voorkamer-zijramen en witte daklijsten komen in geheel  Groningen voor. Ook de man met paard en wagen is stil blijven staan om te poseren voor de fotograaf. Niets haast en snel, snel. Wij bevinden ons hier op de Hoofdweg nabij (heden) Café van der Paard.

Hoek Klinkerweg rond 1900. Hetzelfde straatdeel als hiervoor, maar nu van de andere zijde gezien.  De man rechts is stelmaker en kastelein Crone (de vader van meester Crone) voor zijn huis rechts op de foto. Dit was destijds een café en is in 1906 verkocht aan ene Kuiper, die het in 1917 doorverkocht aan B. de Boer. Op zijn beurt verkocht hij dit pand door aan de kruidenier B. Meelker. Meelker verkocht het later aan E. Venema. 

Links op de foto zien we de oude smederij van Geert Smid. In 1921 heeft zijn zwager Eigenberg de smederij laten afbreken en bouwde een nieuwe smederij met woonhuis. 

Het huis naast de smederij behoorde toe aan Jan Drenth en is door brand verwoest. Hier werd ook nieuwbouw gepleegd en wel een café met toneelzaal, nu café Van der Paard.

De jongen links met zijn viskar en hond is vermoedelijk Bulten van de Ganzedijk. Verderop in de straat  zien we de hoge woning van dokter Schöneveld en rechts daarnaast die van kleermaker Berdien.

Deze foto is jonger dan die van hiervoor. De twee panden rechts zijn al redelijk herkenbaar aan de huidige situatie.

Deze foto en de volgende werden ter beschikking gesteld door Piet Lingbeek, de zoon van smid Jan Lingbeek, die op deze plek na smid Eigenberg en later Klaas Brontsema de smederij vanaf 1957 op eigen naam runde. Brontsema heeft na de verkoop in 1957 nog een aantal jaren als medewerker bij Jan Lingbeek gewerkt.

Smid Jan Lingbeek vertelde dat Eigenberg en stelmaker Dijkmeijer de vrachtwagens samen maakten, de een het chassis/technische gedeelte en de ander als carrosseriebouwer.

De bekende H.D.G  Dijkmeijer op het bord is natuurlijk Harm, de stelmaker van de gelijknamige Dijkmeijerslaan.

Op de gevel van de werkplaats staat het jaartal 1921 (?) te lezen. Het woonhuis is van 1926.  

Op dezelfde plek maar nu jaren later. Links smederij Jan Lingbeek met daarnaast Café Wubbo Elzinga (, met op de stoep Anna Walma, mvr Elzinga en Heika Carolus).

Vervolgens dokter Conradi en in het huis aan het eind, waar we op de zijkant tegen aankijken, woonde Gerard Molenkamp.

We zijn nu op het eindpunt aangekomen.

In de loop der jaren is daar de textielzaak van Venema gekomen. Sinds 1990 van  Willem Boven en Rika Venema. Nu exploiteert hun zoon Harry Boven de winkel.

Deze afbeelding is afkomstig uit het boek Rode Hulp van de Geert Sterringa Stichting

Aan de overzijde was de winkel van Glazenburg (nu een café). Op deze plek is in 1929 Eltjo Siemens door de marechaussee neergeschoten. Zie ook Eltjo Siemens.

Als sluitstuk een luchtfoto met de situatie, zoals die was in de jaren vijtig van de vorige eeuw, rondom het kruispunt: Hoofdweg, Klinkerweg, Goldhoorn en Westbaan.

Ter orientatie: het witte gebouw in het midden is de winkel van Venema.

We lopen verder naar het westen de Goldhoorn op.