Terug naar de Verzetswijk.

Westbaan

Vroeger heette de Westbaan Polderweg. Dit was de verbinding aan de westzijde van het dorp via de Oostwolderpolder naar de Finsterwolmerpolder.

 

Links vooraan de woning (weliswaar aan de H.J. Siemonsstraat) waar o.a. Fam. Klaas van Dijk heeft gewoond. K. Van Dijk kwam van zijn  boerderij aan de Hoofdweg naast het gemeentehuis. Voor Van Dijk woonde de familie Smit in die hoekwoning. De personen op het hekje is waarschijnlijk het echtpaar Smit. Links in deze dubbele woning woonde in de jaren zestig en zeventig de familie Jansen met de kinderen Piet en Martin. (Piet heeft later nog gewoond bij de boerderij te Ganzedijk).

Verderop zien we het gereformeerd kerkje Het Schienvat staan met rechts daarvan de pastorie. Geheel achteraan zien we het voormalige café van Frans Glazenburg aan de Hoofdweg.

Gereformeerd kerkje met pastorie uit 1935. De pastorie staat hier aan de linkerzijde en ver voor het kerkje. Omdat de pastorie is gebouwd op een betonnen kelder en het kerkje uit hout is opgetrokken mag worden verondersteld dat het kerkje destijds is afgebroken en aan de noordoostzijde is herbouwd

Het gereformeerd kerkje van waar sinds 1957 ook het clubhuis "'t Schienvat"  werkt onder de jongere van Finsterwolde. 

Op 2 januari 1997 is het kerkje door brand verwoest. Er staat nu nieuwbouw.Ten westen van de Westbaan ligt de ijsbaan van Finsterwolde. "s Winters als de omstandigheden het toelaten kan hier worden geschaatst. Bovenstaand knipsel is uit de Winschoter Courant van 6 december 1956.

Luktje Tuin, Trijntje Imminga en Anje Tuin zijn aangekomen op het kruispunt Hoofdweg/Klinkerweg met de Westbaan. Zij hebben hun schaatsen, de Friese doorlopers, in de hand.

Schaatswedstrijden voor de schooljeugd omstreeks 1975.

Op de achtergrond de boerderij van voorheen de fam. Roelofs. De boerderij is verkocht aan fam. Hobbelink.

's Zomers werd de ijsbaan ook nog wel gebruikt voor extra activiteiten, die parallel met de dorpskermis werden georganiseerd.

Zo werden in 1964 tijdens de kermis op 19 april bromfietsraces georganiseerd. Het aanschouwen van de "bobo's" was minstens zo interessant als de races zelf. Staand van l.n.r.:  Joh. Meulenkamp Ozn, zij moeder R. Meulenkamp-Berends, M. Meulenkamp-Tuin, Meester E. Klok,  Jan Schwertmann en Joke Meulenkamp. Zittend van l.n.r.: G. Havinga, R. Remeijer, M. Remeijer-Tuin, L. Nieuwenhuis, E. Abas en de enige echte bobo van de bromfietsorganisatie waarvan de naam onbekend is.

Op de kop van de ijsbaan stond de vroegere boerderij van Berend Roelofs. De behuizing is van 1881; de schuur was van oudere datum. In 1971 verkoopt Roelofs de boerderij . De gebouwen komen in 1972 in handen van Jan Harmen Hobbelink, die de schuur in 1981 heeft afgebroken en het woonhuis heeft aangepast.

De zoon van dominee Bijl (van het Schienvat) verhaalde dat, in  de periode dat de boerderij leeg stond hij, als opgeschoten kwajongen, samen met zijn vrienden de boerderij hadden "bezocht". Dit gebeurde meer dan eens. Op een dag dat zij in de buurt aan het spelen waren stopte daar op eens een politiebusje. Dat was schrikken.

"Of we heel even in wilden stappen voor een praatje. Wij die bus in. En met een ernstig en vaderlijk gezicht zei de politieman: "De verkeerden moeten natuurlijk niet de schuld krijgen en daarom vraag ik jullie: Zijn jullie in die boerderij van Roelofs geweest?" "Nee, hoor" hoorde ik mijn vrienden zeggen en dus zei ik ze dat maar net zo na. De politieman wilde toch nog graag even onze namen noteren. "Hoe heet jij?" En hij noteerde de naam. "En hoe heet jij?" En hij noteerde de naam. "En hoe heet jij?" vroeg hij aan mij. "Elzo Bijl" antwoordde ik eerlijk. "Oh, jij bent er eentje van de dominee hier. Nou dan hoef ik je naam niet op te schrijven" zei de politieman zijn boekje wegbergend.. En zo bleef mijn naam onuitgeschreven in het notitieboekje van de dienaren van de wet. Zo jong als ik was begon ik toen iets te begrijpen van de klassenstrijd in Oost-Groningen. "

Van de Westbaan gaan we de H.J. Siemonsstraat in.