De Verzetswijk

Na de tweede wereldoorlog heeft de gemeente Finsterwolde veel slechte woningen opgeruimd. Hiervoor in de plaats werden in het dorp Finsterwolde en op Ganzedijk  300 nieuwe woningen gebouwd.

Eind jaren vijftig is de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk gestart op (vooral) het land van familie De Boer (zie ook : boerderij De Boer aan de Hoofdweg). De eerste ontsluiting kwam via de J. Hakenweg op de Klinkerweg.

J. Hakenweg 

 

De J. Hakenweg met het beeld uit de jaren zestig. Links de bejaardenwoningen. Verderop de fietsenstalling van de OBL-school. Het huis op de achtergrond staat aan de Klinkerweg en was destijds bewoond door de boderijder Wiechert Drenth.

Aan het eind van de J. Hakenweg, op de hoek met de E.E. Napweg, staat het voormalig Groene Kruis-gebouw.

Een afdeling van het Groene Kruis werd in 1921 in Finsterwolde opgericht.

In 1990 ging het gebouw over in particuliere handen en kreeg het een andere functie.

De foto is uit de jaren zestig.

J. Palsweg

 

De Palsweg gezien naar het zuiden. De huizen zijn van 1960.

De J. Palsweg met schoolkinderen . Rechts van de straat bevinden zicht de kleuter- en de openbare lagereschool. Foto is van rond 1965.

Schoolstraat

 

De Schoolstraat zoals die er uitzag in de jaren zestig. De scholen zijn in 2004 gesloopt..

 

De nieuwe openbare school is klaar en wordt in 1959 opgeleverd. Door de opening van deze school wordt de Ekamperschool aan de Ekamperweg gesloten.

Kort daarop kwam er ook een nieuwe kleuterschool, destijds nog geen deel uitmakende van de basisschool.

Het publiek mag op de foto de school bezichtigen.

Overzicht zoals het er toen uitzag. Rond 2004 is alles afgebroken voor nieuwbouw woningen. Op de Hardenberg is er een nieuwe school gebouwd.

De kleuterschool gezien vanaf de hoek Schwertmannweg/Schoolstraat. (fotograaf: Stef Bos)

In de loop der jaren is het aanzien van de lagere school behoorlijk gewijzigd. Zie hier het moderne schoolplein: open ruimte met schuilgelegenheid. Klik hier voor meer schoolfoto's.

Ook reeds afgebroken zijn deze bejaardenwoningen langs de Schoolstraat. De bedoeling van deze woningen naast de school was: samenleving van jong met oud.

E.E. Napweg

 

De E.E. napweg is een lange weg, die de nieuwbouwwijk ontsluit op de Hoofdweg. De straat loopt door tot achter de H. Schwertmannweg.

Op de achtergrong zien we het Groene Kruisgebouw.

Op deze foto zien we dat de E.E. Napweg een slinger maakt voordat hij wordt vervolgd achter de H. Schwertmannweg. Links is de afslag naar de H. Schwertmannweg.

Dezelfde situatie als hierboven alleen nu gezien naar het zuiden. Op de foto staat nog een originele VW-kever.

H. Schwertmannweg

De H. Schwertmannweg zo als de straat er in het begin uitzag: kaal. Geheel achter kijken we uit op de woningen langs de E.E. Napweg.

De Sporthal op de hoek van de Schwertmannweg met de Hannie Schaftweg. Ook deze hal is begin 2000 te prooi gevallen aan de slopershamer. (fotograaf: Stef Bos)

Hierbij sluiten wij de eerste fase van de Verzetswijk af en gaan naar de tweede fase.

Anne Frankweg

De woning van Roelf Remeijer (mijn vader) aan de Anne Frankweg, waar hij van 1994 tot aan zijn overlijden in 2006 heeft gewoond.

Deze wijk is nog redelijk nieuw en ik beperk mij tot deze ene foto.

De route wordt vervolgd met de oude uitbreiding H.J. Siemonsstraat. Om daar te komen gaan we nu eerst naar de Westbaan.