Terug naar de Dollardpolders

Kostverloren en Oudedijk

Buurtschap tussen Finsterwolderhamrik en Drieborg. Dit was vroeger het meest oostelijke deel van gemeente Finsterwolde.

In Wikipedia worden twee naamsverklaringen gegeven voor Kostverloren: de ene verklaring verwijst naar slechte grond, waarop de kost verloren gaat, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot een naam als Goldhoorn.

De andere verklaring gaat terug tot 1701. Na het gereedkomen van de zeedijk waaraan het buurtje ligt werd het land aangekocht om er een afwatering te graven. Die bleek echter toch niet nodig te zijn omdat de afwatering via de Oude Geut nog voldoende bleek. Later bleek er toch een nieuwe afwatering nodig te zijn, maar die kwam ergens anders te liggen. De eerste aankoop was 'kost verloren'.

Komende vanaf Finsterwolder Hamrik ligt aan het eind de brug over de Binnen Tjamme.

De foto's (dus niet de ansichtkaarten) hierna dateren van rond 1970.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

Hier komen we aan op Kostverloren vanaf de weg Finsterwolderhamrik. Ooit stonden hier circa twintig huizen. Momenteel (2007) nog slechts negen. De brug is inmiddels een duiker. De weg loopt via Oudedijk door naar Drieborg.

Het grote huis op de foto is de voormalige bakkerij Boektje, nu een mini camping. Het kleine huisje is afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

In de bocht voorbij het voetgangersbruggetje stond de woning van D. Stuttje.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

We zien hier recht voor ons uit de winkel van D. Dijkstra aan de Oudedijk en geheel links de voormalige smederij van Nieuwbeerta.De voormalige smederij is geheel verbouwd en bewoond geweest door de familie K. Delger. Wellicht zijn er nog restanten van de voormalige smederij in dit pand aanwezig.

Op de voorgrond zien we een soort leuning. Hier heeft vroeger een duiker onder de weg door gelegen.

"Non goan wie de kaante van Bouderstroate hén en as eerste hoes komm'n wie den tegen d' olle smederei van Neibeerte, welke loater is overnoom'n deur Etsko Mulder. Etsko het doar nait laank opzeet'n en is dou verhoesd noar Aikamp. Knelis Delger mout dou dei smederei kòcht hebb'n en et d'r gewoon woonhoes van mokt . Midden veur dei smederei oet was 'n dreihoukje in de weg en doar stôn destieds een Nortonpomp woar mensen bie summerdag as de reegnbakk'n leeg wazz'n woater kon'n hoal'n'. Teegnover dei pompe stôn hoes van Dokkum Diekstroa, een aanspreekstee veur aal dei mensen dei doar tou woon'n. Dokkum zulf haar hail wat boantjes zoals, joager, visker,boot'nbaauer, nett'nknupper, en as 't zo oetkwam schonk hai nog wel ais een zeupke. Zien vrau Aaltje Stirler dee in hoafdzoak de kruudenierswinkel." (Aldus volgens Jan Bennink in de Poathörn van destieds)

 

Deze foto van smederij Nieuwbeerta is genomen vanaf de woning van Dijkstra.

Op de driesprong gaan we linksaf richting Stadspolder. Dit gedeelte van de Oudedijk behoorde nog tot Finsterwolde.
Destijds woonden hier van rechts naar links de families:
1e woning: Jan en Eefke Bos-van der Geize
2e woning: Wubbo en Martje Nanninga-Stuttje
3e woning: Elzo en Annie Leeraar-Tuin
Oudedijk richting het noorden naar de Stadpolder (in de verte).
In de laatste woning rechts woonde de familie Tebbo en Jantien Stirler-Noor. (Tebbo is een broer van Aaltje Stirler van de kruidenierswinkel op de driesprong.)

De woning links op de dijk was vroeger een dubbele woning. Hier woonden de families Emmo en Engeltje Oolders-Leeraar en Arend en Martha Luppens- Nanninga. Later is de woning samengevoegd tot één door Emmo en Engeltje.Arend en Martha vertrokken naar de FW Hamrik 1.

We gaan nu terug naar Kostverloren.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

Geheel links zien we nogmaals de voormalige bakkerij Boektje, met in het achterhuis de bakkerij met maalstenen.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

Woningen op Kostverloren. Op de nu lege ruimtes stonden tot in de jaren zestig nog huisjes.

Nieuwsgierig naar de bewoners van toen. Volg deze link voor het verhaal van de gruinteboer Jan Bennink oet Finnewold.

Het verhaal van Jan Bennink over Kostverloren, maar dan in het Nederlands vertaald.

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

Nog enkele woningen op Kostverloren. Links van de duiker aan het doodlopende weggetje naar het voormalige watergemaal de Spitlanden Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

In de verte zien we het watergemaal De Spitlanden, eerst op diesel en daarna electrisch. Geheel op de achtergrond zien we de Egyptische dijk. Na de laatste herinrichting van het gebied is de gemaalfunctie overgenomen door het nieuwe gemaal Hongerige Wolf. 

Watergemaal De Spitlanden met de dienstwoning.

Detailfoto van het stoomgemaal (foto: Koos Nanninga).

Deze afbeelding met dank aan René van Rijn (Kostverloren).

De noordzijde van het gemaal De Spitlanden.

De route gaat verder naar Veenhuizen, met veel molens.