Terug naar de Kostverloren

Vroeger liep er tussen de Heereweg (ongeveer 100 noorderlijker dan het huidige toegangspad naar het natuurgebied De Tjamme en aan  de overzijde van de weg) en Nieuw Beerta een pad.

Bij de voormalige brug over de destijds geheten Beersterzijldiep lag een buurtschap dat Veenhuizen heette.

Van een van de woningen heb ik in het boek "Oude ansichten van de Gemeente Finsterwolde" deze foto aangetroffen. Alle woningen in het voormalige Veenhuizen zijn in de loop der tijd afgebroken. Deze woning stond in de buurt van de "Veenhoesder Tille". Dat is nu een dam.

Ook moet op Veenhuizen een Kaptaain Abbas hebben gewoond. Klik op deze link voor een leuk verhaal.

Ten westen van het Beersterzijldiep heetten de gronden Modderlanden en ten oosten heetten ze Vledderlanden. of ook wel Polder de Vledder.

Voor de afwatering stonden langs de Beersterzijldiep twee molens op de grens van Beerta en Finsterwolde. Links staat De Wolf en rechts De IJsbeer.

 "De Wolf"

De molenaars hierop waren Jan Plat en daarna S. Hartman.

"De IJsbeer"

De Wolf en de IJbeer, samen nog een keer. 

Klik op de foto voor het gehele krantenartikel.

Voor deze molens is de Stoomgemaal De Tjamme in de plaats gekomen. Door de komst van het nieuwe gemaal De Hongerige Wolf in 1976 op Ganzedijk is dit gemaal buiten werking gesteld. Sloop volgde in 1986.

Verderop naar het noorden aan de Vledderdiep stond stoomgemaal De Vledder.

Hetzelfde gemaal maar nu niet meer op stoom. In de verte zijn de twee molens De Wolf en De IJsbeer nog net zichtbaar. In de dienstwoning woonde in de jaren zestig de familie Jansen. Hun zoon Jan is destijds op een nacht verdronken in het diep. Hij kwam in de avond terug. Het was mistig en hij was met z'n auto te water geraakt. De politieagent Tooren heeft in zwembroek hem de volgende dag eruit gehaald. 

Deze foto is genomen op de dijk van het diep, dat loopt van Veenhuizen naar Ganzedijk. Er was daar in de buurt het gemaal van de foto van hierboven, waar vroeger een zekere Jansen als molenaar woonde.

Als je goed kijkt naar het huis achter die vrouw,zie je dat de muren gestuct zijn met beton.Ergens tussen 1965 en 1970 is het afgebroken.Het huis stond ongeveer halverwege de brug bij de Ganzedijker molen van Udema en de brug bij het buurtschap Veenhuizen, de Veenhoesder tille. Deze brug was te bereiken vanaf de Hereweg, iets voorbij de voormalige marechaussée kazerne.

Zie ook voor deze foto: http://www.remeijer.nl/ansichtkaarten/finsterwolde/onderwerpen/beroepen#kanaalgravers