De route wordt vervolgd richting Goldhoorn. Richting? Jawel, Goldhoorn was een buurtschap rondom de kronkel halverwege de weg naar Oostwold, waar nu de boerderij van Huisman staat, genoemd naar het klooster Goldhoorn.

Op de foto van rond 1910 zien we het begin van de weg vanaf Finsterwolde met rechts destijds de boerderij van Onnes.

Het klooster, dat op de deze plek heeft gestaan, was een commanderij van de Johannietenorde, werd voor het eerst genoemd in 1319. Tussen 1454 en 1494 had het klooster zijn zelfstandigheid verloren en werd een voorwerk van Oosterwierum. Goldhoorn heeft geleden door de Dollardvloeden, echter niet voor 1509.

De betekenis van Goldhoorn moet worden gezocht in Gouden Hoek ofwel "zeer goede grond". 

Verder was Goldhoorn rond de voorlaatste eeuwwisseling de plek waar een remise van Stroomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen stond en wel direct bij de kruising Hoofdweg/Klinkerweg/Goldhoorn/Westbaan.

Nadat de financiën waren geregeld kon er worden gebouwd. Er moest een remise, werkplaats en een dienstwoning voor de directeur worden gebouwd. Dit ging ook toen reeds via een openbare aanbesteding.

Stoomtram Oldambt-Pekela had haar werkplaats in Finsterwolde.

 Tekening van het remisecomplex aan het begin van de Goldhoorn.

Locomotieven in de remise met het personeel.

Tramstel met personeel bij de remise aan de Goldhoorn

Het personeel van het complex dat zich voor een deel aan u voorstelt: (2e van rechts achteraan) de machinist Verheek, (2e van links middelste rij) de conducteur Jurjens, (4e van links middelste rij)  de bankwerker Luppens en de 3e van rechts van de middelste rij is de draaier Plat.

Wie kent de anderen of heeft correcties? Reactie graag via de contactknop.

De achterzijde van het complex zoals het er stond in de jaren zeventig.

Een betere foto van tram nr.3 maar nu niet aan de Goldhoorn. Zo te zien staat de machinist Jochum Plat hier ergens op de Hoofdweg te poseren met de postbode Jan Stubbe.

Tram in de sloot. Locatie bij de remise aan de Goldhoorn?

Rechts naast het complex stond de directeurswoning. Later het woonhuis van fam. Molenberg, die in een deel van de loodsen een mechanisatiebedrijf exploiteerde.

Tram nr. 3 onder stoom voor de directeurswoning klaar voor het vertrek naar Winschoten.

Aan de overzijde van de straat treffen we de villa aan van D. Imminga. De woning is verkocht aan de familie R. Roelofs. Geheel links zien we nog rails met een tram.

Naast de villa, achter de bosjes, staan respectievelijk de boerderijen van destijds C.J. Onnes en J.W. Huisman.

We vervolgen onze route naar het voormalige gehucht Goldhoorn. Rechts de boerderij van Onnes.

Verder op de straat in zien we aan de zuidzijde de boerderij  "De Munte" van Remko Muntinga.  In de periode 1964- 1976 is de schoonzoon H.F. Ebbens pachter. Daarna is de boerderij verkocht aan R.J.J. van Langen.

Deze boerderij  met een in 1859 aangebouwde woonhuis heeft veel last gehad van branden.  In 1889 brandde de schuur achter de woning af en werd vervolgens herbouwd. Een open kapschuur van 1907 ging in 1929 door brand verloren en werd vervangen door een dichte schuur. Op 2 februari 1965 brandde de in 1889/1890 herbouwde schuur opnieuw af. Het woongedeelte bleef ook nu staan, echter werd afgebroken. In 1966 werd de boerderij geheel in een in modernere stijl herbouwd. 

We zijn nu aangekomen in het voormalig gehucht Goldhoorn. Deze woning stond ten westen van de boerderij van Huisman (na de bocht).

Op de gevel van de woning wordt reclame gemaakt voor APC Spirit. Daaronder een bord met "Finsterwolde .... - 900m". APC staat voor American  Petroleum Company en was de voorloper van Esso. Het bord verwees naar de benzinepomp in het dorp.

In de 50/70-jaren van de vorige eeuw woonde hier de fam. H. Edens. Edens was landarbeider bij boer Huisman.

In 1982 is in dit pand de weduwe Mensinga door een zestienjarige jongen vermoord. Verder verdronk hij het hondje van de vrouw in de vijver van de boerderij er naast.

Boerderij Goldhoorn van de familie Huisman. Op deze plek stond vroeger het klooster Goldhoorn. De foto is van omstreeks 1915.

De boerderij wordt al genoemd in ± 1775 toen Jan Edes hier boerde. Het woonhuis dateert van 1857. De schuur was ouder, maar is in 1933 afgebrand en in 1934 herbouwd.

We gaan terug naar de kruising met de Hoofdweg en gaan de Klinkerweg op.