Ten zuiden van de Egyptische dijk bij Hongerige Wolf, vanaf de molen van Ganzedijk tot Kostverloren, liggen de Egyptenlanden. Later heetten deze landen Finsterwolderhamrik. Dit gebied maakte deel uit van de voormalige gemeente Finsterwolde (nu: Oldambt).

De weg van Ganzedijk naar Drieborg heette in de zeventiende eeuw: Finsterwolder Wegh en werd later ook Finsterwolderhamrik genoemd.  

Het onderdeel hamrik in de naamgeving duidt er op dat het hier om onderlopende/natte gras(kwelder)landen gaat en die tot het onverdeelde grondbezit van een dorp hoorden. In Finsterwolde werd dit gebied, na de herovering rond 1596 op de doorgebroken Dollard, Achter-Hamrik genoemd. De in 1707 aangebrachte zijl in de Egyptische Dijk (reeds genoemd op een kaart van 1635)werd de  Bellingwolderzijl genoemd. Hierdoor werd het water van de Bellingwolderhoofddiep (Buiskooldiep) naar de Dollard afgevoerd.

In Finsterwolderhamrik, nabij de Egyptische kolk aan de Binnentjamme, stond vroeger de watermolen en het stoomgemaal De Simson.

Vanaf links op de foto staan: Almt Stek, Berendina Stubbe (haar dochtertje) en haar man de watermolenaar Roelof Stubbe. De twee anderen zijn onbekend.

Aan de zuidzijde van de Finsterwolderhamrik staat Villa Ebbens. De schuur achter de villa is van 1820 en de villa ervoor van 1895. De kapschuur achter de boerderij is in 1940 gebouwd.

We zien hier de voorzijde van de Albertinahoeve, de eerste boerderij ten oosten van het Buiskooldiep. Volgens een steen in de voorgevel dateert de boerderij van 1877 of er is toen een verbouwing gepleegd door Bouwo Marcus Barlagen, de bewoner van destijds. 

De boerderij Finsterwolderhamrik 14 is gesticht in 1866 door Roelof Jurjens Roelofs. In 1921 werd een deel van de boerderij afgesplitst voor het woonhuis met schuur op Finsterwolderhamrik 13. In de periode 1921 tot en met 1973 was de boerderij in het bezit van de familie Bruggers.

We zijn nu aan het eind van de weg Finsterwolderhamrik nabij de brug bij Kostverloren.

Verder naar Kostverloren

Verder naar Veenhuizen.