Finsterwolde

Schoolfoto's Ganzedijk


Schoolfoto rond 1915-1917

Finsterwolde

Van Maire via Schout naar Burgemeester

Burgemeesters in de gemeente Finsterwolde

Van 1810-1813 werd Nederland door Napoleon Bonaparte bezet, zo ook Finsterwolde. Tijdens deze bezetting ontstonden naar Frans voorbeeld en krachtens keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 de hedendaagse burgerlijke gemeenten. De territoriale begrenzing der gemeenten in Nederland werd destijds vastgesteld en is nagenoeg ongewijzigd gebleven tot 1950.

Hoek Heereweg/Hoofdweg

Dit kruispunt wordt gedomineerd door de toren.

Deze afbeelding dateert van rond 1920. Op de voorgrond is een volkstuintje. Links naast de toren het gebouwtje van de vrijwillige brandweer.

Oude beroepen

Laatst toegevoegd: landarbeiders

 Oude beroepen in Finsterwolde in beeld en tekst.

  1. aardappelrooiers
  2. bakker 

Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren