De vereniging "Het Groene Kruis" te Finsterwolde werd op initiatief van het departement Finsterwolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht op 15 januari 1902 . De vaststelling van de officiële statuten en het huishoudelijk reglement geschiedde pas in 1927 bij Koninlijk Besluit van 14 oktober 1927, no. 41. Voor het nemen van maatregelen ter bestrijding van de volkziekte no. 1, tuberculose werd een afzonderlijk commissie benoemd. Deze commissie werd in 1928 ingesteld en bleef tot 1964 funktioneren.

De opslag van goederen, die door de kruisvereniging werden uitgeleend, geschiedde aanvankelijk bij de magazijnmeester aan huis. De taken van de vereniging namen toe. In 1958 besloot de vereniging tot het bouwen van eigen gebouw met een bovenwoning voor de wijkverpleegkundige. Op de begane grond werden een spreekkamer voor de dokter/verpleegkundige, een wachtruimte voor patiënten, een magazijn en een garage ondergebracht.

Daar het lenen van geld voor een stichting juridisch gezien eenvoudiger was dan voor een vereniging, werd er een afzonderlijk Stichting Het Groene Kruisgebouw in het leven geroepen.

De stichting verhuurde het gebouw aan de vereniging. In 1985 droeg de stichting het gebouw over aan de vereniging. 

De taak van de plaatselijk vereniging werd met ingang van 1 januari 1991 overgenomen door de regionale kruisvereniging Oost-Groningen. Bij besluit van de algemene vergadering van 26 november 1990 werd de vereniging met ingang van 1 januari 1991 opgeheven.

 

Bron: Groninger Archieven