Arnold Hendrik Koning werd op 26 september 1939 geboren in Wedde. In 1864 op 25-jarige leeftijd werd hij als advocaat aangesteld in de functie van ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank in Winschoten. Hier bleef hij slechts een jaar in dienst. In 1865 werd hij benoemd tot burgemeester van Vlachtwedde, welke functie hij bleef uitoefenen tot 1868. In 1868 werd hij benoemd als notaris te Finsterwolde, al waar hij tot 1920 in functie bleef.

Hij was oprichter van de Bond Orde door Hervorming (1893).

Verder was hij lid van het Histories Genootschap te Utrecht en was hij ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op 17 november 1926 overleed hij op de Burcht (Weddeborght) te Wedde. Hij werd 87 jaar.

 

Notaris Koning huwde op 16 november 1866 te Sneek met Titia Margaretha Hesselink, geboren op 8 juli 1834 te Paterswolde. Titia Margaritha Hesselink overleed op  3 augustus 1908 te Finsterwolde.

De familie Koning woonde aan de Hoofdweg ten westen van het huidige notarislaantje. Dit pand is al lang geleden afgebroken. Jarenlang was een filiaal van de RABO-bank op deze plek gevestigd.

Een van zijn hobby's was de jacht. Hij zit hier op de foto te midden van zijn jachtvrienden. Links achter de notaris Koning staat zijn koetsier/tuinman Aldert Timmer, die ook altijd meeging naar jachtpartijen, veilingen en boeldagen.  

Arnold Hendrik Koning met een kleinkind.