Burgemeesters in de gemeente Finsterwolde

Van 1810-1813 werd Nederland door Napoleon Bonaparte bezet, zo ook Finsterwolde. Tijdens deze bezetting ontstonden naar Frans voorbeeld en krachtens keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 de hedendaagse burgerlijke gemeenten. De territoriale begrenzing der gemeenten in Nederland werd destijds vastgesteld en is nagenoeg ongewijzigd gebleven tot 1950.

Koning Willem I wilde in 1927 nog wel een samenvoeging van de gemeenten Finsterwolde, Beerta en Nieuweschans. Om onbekende redenen is deze herindeling destijds niet doorgegaan.

Het Franse woord “maire” werd ingevoerd. Na de Franse bezetting werd maire in de grote steden omgedoopt tot burgemeester en op het platteland tot schout. Vanaf ongeveer 1825 werd op het platteland de schout langzamerhand ook burgemeester genoemd.

 

Burgemeesters in Finsterwolde

 

1802 - 1818 Jan Egges Hommes
1818 - 1819 Geert Jans Onnes
1836 - 1850 Jan Cornelius Muller
1850 - 1851 Tiddo Harms Buurma
1851 - 1871 Roelf Jurjens Roelofs
1871 - 1891 S.W. Schortinghuis
1891 - 1892  P.J. de Hoop
1892 – 1896  D. Hesselink
1897 – 1901 J.H.H. Piccardt
1901 – 1905 R. Cannegieter
1905 - 1914  E.G. Braak
1914 - 1924 J. Bakker
1924 - 1942 J. Roelofs Ezn.
1942 - 1945 J.E. Oterdoom (NSB-er)*
1945 - 1956 H. Tuin Hzn.
1957 – 1962 G. Loopstra
1963 – 1982 J.G. Voslamber
1982 – 1987 D. Appeldoorn
1987 - 1989 W. Hendriks

 

* Uit Nieuwsblad van het Noorden 6 juli 1948

N.B. J. Tuin moet zijn Harm Tuin, de latere burgemeester van Finsterwolde. Jan Tuin, zijn broer was destijds al burgemeester van Hoogezand en werd van daaruit verbannen naar Vught, omdat hij weigerde als burgemeester mee te werken aan de jodenvervolging.