Geheel rechts zien we de smederij van Van Heuvelen. Links daarvan woonde de fam. Klap. In de 3e woning van rechts zat stelmakerijF. van Dijk.

Smederij van Heuvelen.

Wie herkent de personen op de foto? Graag uw reacties via de contactknop.

Hier wordt een paard voorzien van nieuwe hoefijzers.

Van l.n.r. zien we: H. Loudijk, K. Bakker, F. van Heuvelen en Jacob van Heuvelen.

Aan de westzijde van de Molenstreek vinden we deze woning, waar destijds de familie Feiken woonde.

Tegenover de hiervoor genoemde woningen stond aan de oostkant van de straat de boerderij van Pieter Drenth in 1922 gekocht van de weduwe van Etsko de Boer. De boerderij is later overgenomen door zijn zoon Geert. De foto is van 1929. Nogmaals de boerderij van familie Geert Drenth. De boerderij is reeds jaren geleden afgebroken. De foto geeft de situatie weer van rond 1955.

In  de destijds eerste woning naast de boerderij aan de Molenstreek woonde de fam. Christiaan Tuin.

Van r.n.l. zien we Harmannus Tuin, Christiaan Tuin, Lukje Tuin-Drenth, Grootvader Harm Tuin, Hinne Engberts (buurmeisje), Jacob Tuin, Geessien Tuin, Harm Tuin, Geert Tuin, Hindrik Edens met zijn zoontje Koert, Henderikus Tuin en Jantje Edens-Koolhof met haar zoontje Harm.

We lopen verder naar het zuiden.

De 1e woning rechts werd bewoond de fam. H. luppens en later door de fam. Jansen, in de 2e van rechts woonde de fam. B. Schuur en in (1986) door L. Schuur en de 3e woning van rechts de fam. Engberts en later door de fam. H. Nuus. In tenslotte door de fam. Diepenbroek. Helemaal achteraan (de 4e) staat de woning van de fam. Chr. Tuin.

De Molenstreek was destijds nog smal met een baan klinkers in het midden. Rechts staat Hemme Abbas. Links staan Anna en Marietje Groenbroek, de kinderen van mevr. Groenbroek (bakker). Verder is een van de drie kinderen Gekie Dieterman.

De naam van dit streekje is afkomstig van deze molen. De molen is op 6 november 1933 gedeeltelijk afgebrand. Molenaar was destijds in het bezit van fam. Van de Ploeg. 

Later had Heiko Jansen een bedrijf in de afgeknotte molen en exploiteerde hij een benzinepomp. Op de achtergrond zien wij de schuur nog van de "nieuwe" boerderij van Hennie Zomerman aan de Ekamperweg. Deze is later afgebroken voor de uitbreiding van de houtfabriek van Post. Linksachter aan de weg staat het café van Oolders. (Fotograaf: Stef Bos)

De molenstreek eindigt met Café Mejeur, de fam. Mejeur poseert hier voor de fotograaf.

Destijds was het ook al niet veilig om de fiets onbeheerd te laten staan.

Jarenlang heeft het cafe ook bekend gestaan als Café oolders.

Voordat het Harm Oolders het café beheerde was het Café Heiko kJansen Hzn. Na Oolders werd het Café Battjes. Vanaf 1986 is de bedrijfsbestemming gewijzigd en werd het loodgietersbedrijf Groenewold.

In het verlengde van de Molenstreek na een flauwe bocht krijgen we de Ekamperweg. Vanaf 2006 ligt hier een rotonde, die we recht oversteken.