Het streekje Kromme-Elleboog is in de vorm van een gebogen arm. De streek is ontstaan als nederzetting vanlandarbeiders. Op meer plaatsen in het  Oldambt  kregen de landarbeiders de kans om op de minder vruchtbare delen een hutje neer te zetten met een lapje grond. De boeren stimuleerden dat, ze hadden arbeiders in de buurt en omdat die arbeiders deels konden leven van de opbrengst van hun eigen lapje grond was er minder noodzaak om volledige kost te verschaffen.

 

Nu in 2007 is de Kromme Elleboog een doorgaande weg geworden van Oostwold naar Winschoten. Vanwege de inrichting van de Blauwestad is de Nieuweweg, doorsneden met een vaarkanaal waarover slechts een fietsbrug is aangelegd, onbruikbaar geworden voor het doorgaand verkeer.

De woning links was bij het maken van de foto in 1986 bewoond door fam. H. Uildriks en daarvoor door fam. H. Fokkens.

Vooraan de Kromme Elleboog staat de boerderij van Jurjen Klaas Koning (v.a. 1977). Het is gebouwd in 1856.

In de periode 1854 t/m 1938 was de boerderij van de fam. Sprang. Van 1938 t/m 1961 van fam. Hindrik Kugel en van 1961 t/m 1977 van fam. Roelof van der Velde.

Aan de noordzijde, achter de in de volksmond zo genoemde "kanariebuurt" stond dit blokhuis. Hier woonden vier gezinnen in.

Het blokhuis is in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgebroken.

De kanariebuurt is rond 1930 aangelegd en behoorde tot Ekamp. Het bestond in feite uit twee straatjes die lagen tussen de Kromme Elleboog en de Klinkerweg, n.l. Dwarsstraat en Middenweg.

Deze woning was vroeger Ekamp E77a en nu Middenweg 5. In de jaren 30/40 woonde hier de familie Rense Paulus de Keijser en Grietje Modderman. Op de foto uit 1966 staat hun kleinzoon Rense Paulus de Keijser.

De foto is beschikbaar gesteld door de vader Rense Paulus de Keijser, die hier in 1933 is geboren. Rense Paulus is bekend geworden als Amsterdamse poltieagent, die het anti-drugsproject heeft opgezet. Hij is de auteur van de boeken: "Ik ben toch geen misdadiger (Verhalen van een wijkagent)" en "Het blijft tussen ons (Verhalen van een wijkagent)".

Een recenter foto van de Middenweg omstreeks 1980, maar nu van de westzijde.

We gaan nu terug naar de Kromme Elleboog.

Een mooi voorbeeld van een arbeidershuisje waarin slechts een woonvertrek met twee bedsteden. Links de gang en rechts een kamertje voor opslag van vooral etenswaren. In het verlengde van de gang zat vaak de keuken. De rest was schuurruimte voor opslag van turf etc. In de schuur zat vaak een varkenshok en /of geitestal. De geit was de koe van de arbeider en diende voor het melk. Het varken werd in de loop van de zomer vetgemest en aan het eind van het seizoen geslacht. 

In dit huisje woonde Hendrik Remeijer, broer van mijn opa Pieter Remeijer. Het huisje is rond 1970 gesloopt. 

 

Het enige dat nog resteert na de sloop is de kastanjeboom. Het grasland is nu van de familie Prak.

In de haakse bocht van de Kromme Elleboog stond deze dubbele woning waarin op het laatst nog alleen het gezin Jan Plat en Elsien Westerman hebben gewoond. Vroeger woonde hier (rechts) de familie Engberts met een kruidenierszaak.

Het pand is in de jaren zestig ten behoeve van de aanleg van de (nu) flauwe bocht in de Kromme Elleboog afgebroken.

Tegenover dit pand ligt nu het fietspad door de Venne, dat uitkomt bij (voorheen) schoenmaker Heethuis aan de Klinkerweg.

Ekamp E6. Hier woonde mijn opa Pieter Remeijer (links). Rechts woonde fam. H. Jansen. De woning staat er nog steeds, maar is behoorlijk verbouwd.

De woning is in de jaren zestig verbouwd tot een ééngezinswoning. Na de eeuwwisseling is de woning afgebroken voor nieuwbouw.

Achter de woning staat nu water van de Blauwestad.

Vroeger had de Kromme Elleboog een rijk sociaal leven. Enkele voorbeelden van de verenigingen die er waren.

"Kampeerclub Jong Leven"

In 1941 organiseerde "Kampeerclub Jong Leven" van de Kromme Elleboog een kampeerweek op de Hoge Veluwe (Gelderland). De reis werd trouwens op de fiets ondernomen.

Klik op de foto voor een vergroting en namen.

Bevrijdingsfeest 5 mei1946

Ook deed de Kampeerclub Jong Leven in 1946 met  een eigen wagen mee aan het bevrijdingsfeest.

Van links naar rechts: Jan jansen, Metje Plat, Klaas Klaassens, Roelf Remeijer, Grietje Smid, Ellie Principaal en Trijntje Oolders.

Verder werd door de bewoners van de Kromme Elleboog hulde gebracht aan de mijnwerkers.

 "Reisverening Kromme Elleboog" ± 1950

Klik op de foto voor een vergroting en namen.

Hier eindigt onze route door Ekamp. We gaan nu over (destijds) het voetpad door de Venne terug naar de Klinkerweg waar we via de J. Hakenweg de "Verzetswijk" ingaan.