Hoogezand kreeg in 1810 al een bijkantoor onder Groningen. Dit werd in 1811 een distributiekantoor. Op 1-7-1847 kreeg Hoogezand zelf een postkantoor.

Het eerste postkantoor stond op de hoek Knijpslaan met de Hoofdstraat (later werd dit de Meint Veningastraat).

Hoogezand is in de 17de eeuw ontstaan aan weerszijden van het toen gegraven (oude) Winschoterdiep en lag hierdoor zeer gunstig ten opzichte van het oosten van de provincie. In 1868 kwam een verdere ontsluiting door het gereedkomen van de spoorlijn Harlingen-Winschoten. 

Vanuit het postkantoor liepen er bodediensten op en neer naar Winschoten, Wildervank, Nieuwe Pekela, Zuidbroek, Borgercompagnie en Stadskanaal.

Het in 1898 verbouwde postkantoor op dezelfde hoek als op de foto van hiervoor.Deze foto is van rond 1905. De architect van dit postkantoor was C.H. Peters. Het was een "tweelingpostkantoor" met dat in Sappemeer.

Onder het postkantoor van Hoogezand ressorteerden de volgende hulpkantoren:

Stempels van Hoogezand op poststukken

 

In de beginjaren waren er nog maar alleen handgeschreven postmerken:
 • 1823-1830 Postmerken "Hooge Zand" en "HogeZand" 
 • 1829-1844 Postmerken "HoogeZand" en "Hoogezand"
Vanaf 1844 kwamen de stempels:
 • 1844-1849 Distributiekantoorstempel HOOGEZAND, (42x5 mm) in rood of zwart

Vouwbrief van 9 februari 1818, gelopen van Hoogezand via Groningen naar Arnhem met op de achterzijde het distributiekantoorstempel HOOGEZAND,met Egyptische schreefletters en zwarte inkt.

Op de voorzijde een rondstempel van het postkantoor van Groningen waar Hoogezand destijds onder viel. Ook zien we dat in Groningen op de voorzijde het stempel "Na Posttijd" is aangebracht. Dit duidt er op dat het poststuk door te late postbezorging niet meer in de expeditie van 8 februari kon worden opgenomen. 

 • 1850-185?  Rondstempel Hoogezand in rood met 1 ring en schreefletters, gebogen jaartal

De postkantoren die zijn geopend op 1850 hebben alle een rondstempel ontvangen met een diameter van 25 mm/schreefletters/1 ring/rode inkt. Op de vouwbrief van 30 juni 1855, gelopen van Hoogezand naar Noordbroek, het rondstempel HOOGEZAND.

 • 1850-        Halfrondfrancostempel  HOOGEZAND FRANCO in zwart
 • 1854-1867 Rondstempel HOOGEZAND in rood met schreefloze letters

Sollicitatiebrief uit 1866 van ene L. Alon uit Hoogezand als onderopzichter bij de bouw van de Aduarderzijlsluis. De brief was gericht aan de Burgemeester van Marum: Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein, tevens deel uitmakende van het hoofdbestuur van het Waterschap Westerkwarier.

De zegel Koning Willem III - NvpH 4 is afgestempeld met een Franco-kastje stempel en op de envelop staat als datumstempel de rondstempel Hoogezand in rood met schreefloze letters d.d 30-12-1866.

 • 1859-1869  Francokaderstempel FRANCO in zwart
 • 1861-1866 Ronde uurstempel HOOGEZAND in rood (7-12, 12-5, 5-11)
 • 1867-       Tweeletterstempel HOOGEZAND in rood of zwart 

 Briefkaart G1A uit 1871 met een tweeletterstempel HOOGEZAND in zwart.

 • 1869-       Francotakjestempel HOOGEZAND FRANCO in zwart
 • 1869        Nummerstempel "61"

Envelop uit 1889 met een puntstempel "61" van Hoogezand. Bij een puntstempel diende men altijd een kleinronddagtekeningstempel op de envelop te plaatsen. De envelop wordt gekenmerkt door een zeer simpele aanduiding voor een adres in Den Haag.

 • 1880-1893 Kleinrondstempel HOOGEZAND

Briefkaart G23 uit 1890 met een kleinrondstempel HOOGEZAND.

 • 1893-19?? Kleinrondstempel HOOGEZAND (nieuw exemplaar)

Vouwbrief van een factuur uit 1894 waarop een nieuwe kleinrondstempel met datum 15 december 1894. De nieuwe kleinrondstempel met iets dikkere buitenring werd op 1 november 1893 naar het postkantoor te Hoogezand gezonden.

 • 1895-1909 Grootrondstempel HOOGEZAND

Briefkaart uit 1907 met daarop een grootrondstempel HOOGEZAND.

 • 1910-1923 Langebalkstempel HOOGEZAND *1*

Firmabriefkaart uit 1920 van Stoomgrutterij H.E. Buurma uit Martenshoek met een langebalkstempel HOOGEZAND *1*.

 • 1910-1939 Langebalkstempel HOOGEZAND *2* met 12-uurs karakters

Firma(ketting)briefkaart uit 1924 van Stroocartonfabriek Hooites Beukema uit Hoogezand met een langebalkstempel HOOGEZAND *2* met 12-uurs karakters.

 • 1923-1956 Kortebalkstempel HOOGEZAND +2+

Aangetekend stuk uit 1945 van Hoogezand naar Minnesota in USA met een korteblakstempel HOOGEZAND +2+. De envelop is in Hoogezand afgestempeld op 7-11-1945 en kwam op 29-11-1945 in New York aan. Verder zien we douanestempels waarvan één er aangeeft dat er nog 10 ct recht moet worden betaald.Uit de stempels op de achterzijde blijkt dat de brief uiteindelijk een maand na verzending op 8 december 1945 in Minneapolis' Minnesota aankomt.

Nogmaals het kortebalkstempel HOOGEZAND +2+, nu iets duidelijker, op een kwitantie.

 • 1927-1955 Kortebalkstempel HOOGEZAND +3+

Firmabriefkaart uit 1932 van Hoepman Suikerwerken uit Hoogezand met een kortebalkstempel HOOGEZAND +3+.

De stempel kortebalk HOOGEZAND 3 werd ook gebruikt voor administratieve werkzaamheden aan het loket. Op het voorbeeld hierboven is een  ortebalkstempel HOOGEZAND 3 te zien op een kwitantie die door Instituut Hommes aan het loket is voldaan ten gunste van De Geïllustreerde Pers". 

 • 1939-1957 Langebalkstempel HOOGEZAND *2* met 24-uurs karakters

Afrekening uit 1949 van postzegels door instituut Hommes uit Hoogezand aan het loket van de Posterijen. Op de kwitantie een langebalkstempel HOOGEZAND *2* met 24-uurs karakters.

 • 1952-1978 Openbalkstempel HOOGEZAND +3+

Envelop gelopen van Hoogezand naar Den Haag. De frankeerzegel NvPH 520 Koningin Juliana 10ct goud-oker is uitgegeven in 1949 en is op 27 februari 1953 afgestempeld te HOOGEZAND met de openbalkstempel +3+.

 • 1957- >1985 Openbalkstempel HOOGEZAND 1

Adreskaart uit 1961 behorende bij een uit Hoogezand verzonden pakket naar Brussel. Op het postkantoor Hoogezand werd de dagtekeningstempel openbalk HOOGEZAND 1 gebruikt om de dag van verzending aan te geven. Het pakketrecht van NLG 5,40 werd middels frankeerzegels voldaan en eveneens afgestempeld met een openbalkstempel HOOGEZAND 1. 

Het opencilinderbalkstempel HOOGEZAND 1 met Romeinse karakters was in 1985 nog in gebruik.

 • 1956-19?? Openbalkstempel HOOGEZAND +2+

Nieuwjaarskaart uit 1958 met een openbalkstempel HOOGEZAND +2+.

 • 1957-1964 Openbalkstempel HOOGEZAND 2

Een kwitantie van de PTT in verband met de afrekening van "Frankering bij abonnement", waarop een openbalkstempel HOOGEZAND 2. De specificatie staat op de achterzijde van dit formulier P 229B -O 14825. Verder is er een kwitantie aangehecht ter kwijting van de contante betaling van het NLG 75,94 voor in rekening gebrachte port. De openbalkstempel HOOGEZAND 2 is in gebruk geweest in de periode 10 december 1957 tot 5 oktober 1964.

 • 1964- >1992 Openbalkstempel HOOGEZAND 2

Aangetekend stuk uit 1992 naar de Postbank N.V. met een openbalkstempel HOOGEZAND 2. Deze openbalkstempel is in gebruik geweest van 6 oktober 1964 tot na 1979.

 • 198?-19?? Cilinderbalkstempel HOOGEZAND 3

Aangetekend stuk uit 1983 met een cilinderbalkstempel HOOGEZAND 3. 

 

198?-19?? Cilinderbalkstempel HOOGEZAND 4

Een aangetekend envelop uit 1984 met daarop een cilinderbalkstempel HOOGEZAND 4 met Romeinse karakters.

198?-19?? Cilinderbalkstempel HOOGEZAND 5


 
Kerstkaart gelopen naar Sappemeer, waarop de Crouwel-zegel van 50ct is afgestempeld op 21 december 1983 met de cilinderbalkstempel HOOGEZAND 5

 

<1986-19?? Cilinderbalkstempel HOOGEZAND-PLEIADEN 1

Aangetekende envelop uit 1986 met daarop de cilinderbalkstempel HOOGEZAND-PLEIADEN 1 met Romeinse karakters.

<1987-19?? Cilinderbalkstempel HOOGEZAND-TALMASTRAAT 1

Hierboven een aangetekend stuk uit 1987 met daarop de cilinderbalkstempel HOOGEZAND-TALMASTRAAT 1 met Romeinse karakters

 • Cilinderbalkstempel HOOGEZAND-GORECHT 1

Een afdruk van het cilinderbalkstempel HOOGEZAND-GORECHT op een velletjes NVPH 1713 uit 1997. Datum van de stempelafdruk: 26.III.97.17 Stempels van dit kantoor zijn erg zeldzaam vanwege het korte bestaan van het kantoor Het zou slechts enkele maanden(?) hebben bestaan.

Bijzondere stempels:

 • zonder datum Naamstempel HOOGEZAND

Decemberpost afgestempeld met een naaamstempel van Hoogezand. Gezien het tarief dateert de kaart uit de periode 1-2-1967 tot 1-2-1971.

Nogmaals een nieuwjaarskaart uit de periode 1-2-1967 tot 1-2-1971 met een naamstempel in kastje. Deze stempel lijkt erg veel op de vroegere haltestempel van Hoogezand, dat destijds in gebruik was op het sationspostkantoor van Hoogezand.

Briefkaart G355 met een naamstempel HOOGEZAND. Gezien het tarief heeft de kaart gelopen in de periode 1976-1979. Meestal zie je deze stempels gebruikt worden bij grote hoeveelheden aangeboden post, zoals in de decembermaand. Maar het langstempel werd ook gebruikt bij lokale verzending binnen de gemeente.

1991-19?? Filatelieloketstempel 

Bijzondere dagtekeningstempel 'filatelieloket'. 
Op 2 december 1991 werd een bijzonder dagtekeningstempel 'filatelieloket' in gebruik genomen op het postkantoor Hoogezand.

De stempel werd gehanteerd tijdens de officiële openstellingstijden van het filatelieloket. Daarbuiten kan de stempel op verzoek worden gebruikt voor zover de dienst dit toelaat. 

In de stempel is naast de plaatsnaam opgenomen het woord 'filatelieloket' en een afbeelding van een scheepswerf in Hoogezand.De scheepsbouw te Hoogezand is gesitueerd langs het Winschoterdiep en bestaat vooral uit werven met zogenoemde dwarshellingen. De oudste scheepswerf is uit 1650 en bestaat nog steeds, thans als museum: de Historische scheepswerf Hoogezand. 

 

 • 1968 Roodstempel Hoogezand met vlag "Europesevlag"

Ter herinnering aan de overhandiging op 17 oktober 1968 van de Europese vlag door het Belgisch lid van de Raad van Europa, de hr.D.B.van Hoeylandt, aan burgemeester Boekhoven van de gemeente Hoogezand-Sappemeer bij toekenning van het predikaat Europese Gemeente voerde de gemeende de vlagstempel "Europesevlag" op haar post.