Van de periode vóór 1810 is niet veel bekend van het postverkeer in Winschoten.

Bekende postmerken

 • In 1789 bestaat er een postmerk met de tekst "Present of in 't cort te koomen bij Mejuff: Wed: Vinkers. Postmeesteresse te Veendam"
 • In 1809 werd met krijt  een "W" voor Winschoten op de poststukken vermeld.
 • In 1810 werd een "W.S." met inkt geschreven op het poststuk.

Poststempels van Winschoten op poststukken

Uit de Franse periode zijn de volgende departementstempels bekend:
 • 1811-1812 Departementstempel 123 WINSCHOTEN in zwart (50X12mm)
 • 1813         Departementstempel 123 WINSCHOTEN in rood (50X12mm)
 • 1811-1812 Departementstempel P.123.P. WINSCHOTEN in zwart (50X12mm)
 • 1813         Departementstempel P.123.P. WINSCHOTEN in rood (50X12mm)
 • 1811-1812 Departementstempel DÉB.123 WINSCHOTEN in zwart (48X10mm)
 • 1813         Departementstempel DÉB.123 WINSCHOTEN in rood (48X10mm)
* Winschoten viel onder het departement "123 Wester Eems".
* P.123.P. duidt op "Port Payé" (port betaald)
* DÉB staat voor "DÉBOURSÉ" (nog te betalen)
 
Na de Franse periode werden de departementstempels zodanig aangepast dat slechts de plaatsnaam Winschoten bleef staan: ze heten dan ook de "gekapte departementstempels".
 • 1813-1818 Gekapte departementstempel ---WINSCHOTEN in rood (50x5mm) 

Briefomslag van 19 augustus 1823 naar Winschoten met een gekapte Departementstempel --- Winschoten in rood.

Detailaanzicht van de gekapte Departementstempel --- Winschoten in rood 50x5 mm

 • 1814         Departementstempel P.123.P. WINSCHOTEN in rood (50x12mm)
 • 1815-1829 Departementstempel WINSCHOTEN FRANCO in rood met gevorkte A

Vouwbrief uit 1822 gelopen van Winschoten naar Zuidhorn. Op de Brief de francostempel met de gevorkte A "WINSCHOTEN FRANCO".

 • 1817        Departementstempel DÉB. 123 WINSCHOTEN in rood  (48x10mm)
 • 1818-1822 Gekapte departementstempel ---WINSCHOTEN in zwart (50x5mm)
 • 1823         Gekapte departementstempel ---WINSCHOTEN in rood (50x5mm)
 • 1824-1829 Langstempel WINSCHOTEN in rood (54x5mm)

Vouwbrief uit 1826, gelopen van Midwolda naar Wietmarschen in Grafschaft Bentheim (Duitsland). In Winschoten werd de brief op het postkantoor voorzien van de langstempel WINSCHOTEN in rood met schreefletters (54x5mm). Het tarief voor deze brief bedroeg 5ct. 

(1824-1829) Langstempel WINSCHOTEN in rood (54x5mm) gecombineerd met (1824-1830) Langstempel FRANCO. (met punt!) (34x12x5mm)

Franco vouwbrief uit 1827 gelopen van Embden (Dld) naar Groningen via de secundaire grenskantoor Winschoten. Het tarief van Emden naar de grens bedroeg 2 GGr (Gute Groschen) en van de grens (Winschoten) naar Groningen 15 cent (Weiterfranco). Op de voorzijde zien we de ovale stempel in rood van Emden met de datum 31 augustus en een Francostempel met punt van Winschoten.

Op de achterzijde van de vouwbrief Emden-Winschoten-Groningen de naamstempel Winschoten (54mm x 5mm) in rood.

N.B. Het secundaire grenskantoor Winschoten was volgens het postcontract van 1 januari 1818 met Hannover alleen bevoegd voor de directe correspondentie met Weener en Embden (nu:Emden). Deze situatie gold tot het volgende postcontract met Hannover van 1848.

 • 1824-1830 Langstempel FRANCO. (met punt!) (34x12x5mm)
 • 1829-1836 Rondstempel WINSCHOTEN in rood (30mm)

Vouwbrief verzonden op 6 juli 1830 door Uge Uges, procureur te Winschoten, naar de heer H.E. Schuurman, directeur van de Brandwaarborgmaatschappij, in Utrecht. Op de brief een rondstempel in rood met een diameter van 30 mm en zonder jaartal.

 • 1829-1832 Langstempel FRANCO. (34x12x5) + Rondstempel WINSCHOTEN (30mm) in roodVouwbrief van 21 augustus 1830 van de Officier van Justitie te Winschoten aan de Burgemeester der Gemeente Wedde inzake een gestolen partij goederen van de Predikant te Woldendorp. De brief werd in Winschoten Franco verstuurd aan de Burgemeester van de Gemeente Wedde. Op de brief de stempel met datum 23 augustus en de FRANCO-stempel van 34mm met Punt!

 • 1839-1854 Rondstempel WINSCHOTEN in rood met schreefletters, zonder jaartal (22mm)

Compleet vouwbrief uit 1846, verzonden door Bernhard Lampe op 8 mei vanuit Winschoten naar de heren J.H. Lampe & Zoon in Ankum, bij Lingen in Duitsland. De verschuldugde port bedroeg 20 cent. De envelop is afgestempeld met een rondstempel WINSCHOTEN zonder jaartal in rood, met schreefletters en een punt.

Vouwbrief van 4 mei 1852 met de rondstempel WINSCHOTEN zonder jaartal in rood en met schreefletters. de portokosten voor deze brief bedroegen destijds 30 ct.

 • 1844    Langstempel FRANCO. (34x12x5) + Rondstempel WINSCHOTEN (23mm) in rood
 • 1844-1851 Halfrondfrancostempel WINSCHOTEN FRANCO in blauw of zwart
 • >1854-1866 Rondstempel WINSCHOTEN in rood met schreefloze letters

Een vouwbrief uit 1867 gelopen van Aschendorf in Duitsland naar Bellingwolde. De brief ging via Winschoten waar Bellingwolde postaal deel van uit maakte. In Winschoten is als aankomststempel de rondstempel in rood WINSCHOTEN (25mm doorsnee) met jaartal en schreefloze letters aangebracht.

 • >1854        Halfrondfrancostempel WINSCHOTEN FRANCO in zwart
 • 1859-1869 Francokaderstempel FRANCO in zwart
 • 1867-       Tweeletterstempel WINSCHOTEN in rood

Vouwbrief uit 1868 van Aschendorf naar Bellingwolde over Winschoten met een 2-letterstempel WINSCHOTEN in rood als aankomststempel.

(N.B. Zie voor een tweede Tweeletterstempel in rood onder Finsterwolde bij Langstempel Finsterwolde in rood.)

 • 1867        Tweeletterstempel WINSCHOTEN in zwart

Vouwbrief van Diele (Gemeinde Weener) naar Bourtange. De brief liep over postkantoor Winschoten waar het 2-letterstempel WINSCHOTEN in zwart als aankomststempel is aangebracht. 

 • 1869-       Francotakjestempel WINSCHOTEN TAKJE in zwart
 • 1869- >1889 Nummerstempel "122"  in zwart 

Puntstempel 122 van Winschoten op een envelopje van Winschoten naar Aandijk (Andijk) via Hoorn (tweeletterstempel Hoorn op keerzijde) in Noord-Holland. De puntstempel, ook wel nummerstempel genoemd, gaat op brieven altijd samen met een kleinrond dagtekeningstempel. In dit geval nog een tweeletterstempel Winschoten met datering: 9 november 1874.

 • 1892-1905 Kleinrondstempel WINSCHOTEN

Een kwitantie uit 1894 van de Veendammer Courant voor de Burgemeester en Wethouders van Wedde voor het plaatsen van een advertentie. De kosten hiervoor ad NLG 2,20 werden geïnd via het postkantoor van Winschoten. De kwitantierechten bedroegen 5 ct en zijn voldaan middels de frankeerzegel Prinses Wilhelmina-hangend haar. Op de kwitantie voor Winschoten de kleinrondstempel WINSCHOTEN.

 • 1896-1908 Grootrondstempel WINSCHOTEN

Briefkaart uit 1899 met een grootrondstempel WINSCHOTEN.

Typenraderstempels van Winschoten

 • 1908-1917 Langebalkstempel WINSCHOTEN *1*

Briefkaart van het Oldambster Herberg en Stalhouderij uit 1915 met een langebalkstempel WINSCHOTEN *1*. 

 • 1908-1956 Langebalkstempel WINSCHOTEN *2*

Briefkaart uit het eerste jaar (1908) van het gebruik van de langebalkstempel. Op de kaart de langebalkstempel WINSCHOTEN *2*.

 • 1908-1967 Langebalkstempel WINSCHOTEN STATION 1

Firmabriefkaart uit 1910 verzonden naar Groningen en gestempeld op het stationspostkantoor (expeditiekantoor) Winschoten met de langebalkstempel WINSCHOTEN STATION 1.

 • 1917-1922 Kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+

Briefkaart uit 1918 met de kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+.

Nu nog een briefomslag uit 1918 met de kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+, echter nu verzonden naar Brussel, in het door de Duitsers bezette België en aldus voorzien van de censuurstempel van het Auslandpostüberwachungsstelle Emmerich.  Alle post uit Nederland naar het buitenland liep via het censuurbureau op het postkantoor van Utrecht. Van hieruit werd de post voor België tot en met 1916 doorgezonden naar het Duitse censuurbureau voor België in Aken en vanaf 1917, zoals ook de andere buitenlandse post, via Emmerich. In Utrecht werd vooral bij de uitgaande post gekeken of de juiste toegestane taal was gebruikt.

Harm Kraai uit Winschoten was vanaf de oorlog tot aan zijn overlijden in 1928 waterschapssecretaris. Daarvoor was hij ook werkzaam geweest als verslaggever.

 • 1922-1935 Kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+ met 12-uur karakters

Firmabriefkaart van Coöp. Stroocartonfabriek Reiderland uit 1924 met een kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+ met 12-uur karakters op zegel Nvph 123.

Nog een mooi voorbeeld van de 12-uur stempel kortebalk Winschoten +1+, geplaatst op zegel Nvph 186 van een brief van Robertus Zaadteelt-Zaadhandel, Winschoten verzonden naar Berlijn in Duitsland. Datum stempel: 18 juni 1928. 

 • 1935-1939 Kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+ met 24-uur karakters

Envelop uit 1939 met 4 zomerzegels Nvph 318/21 waarop de kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+ met 24-uur karakters, 19.VI.24. 1939.

Op de achterzijde is een fraaie sluitzegel van de ANWB gebruikt.

 • 1939-1954 Kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+ 

Briefkaart van P. Polter Hzn Winschoten uit 1941, die een fust bier besteld in Schiedam. Op de kaart de kortebalkstempel WINSCHOTEN +1+.

Piet Polter was de zoon van Hero Polter. Ze waren kooplui. In 1941 had Piet Polter een winkel/slijterij.

 • 1918-1960 - 12-uurs kortebalkstempel WINSCHOTEN +3+ 

Envelop verstuurt van Winschoten naar Leipzig in het Duitse Rijk. Op de envelop zien we een schakering aan zegels met respectievelijk de NvpH-nummers 83 en 82, paartje 113 en 111, alsmede de cijferzegel Vürtheim 107. De zegels zijn afgestempeld met een 12-uurs kortebbalkstempel +3+ Winschoten op 13 april 1923.

Filatelistische luchtpostenvelop uit 1946 met daarop de  kortebalkstempel WINSCHOTEN (waarschijnlijk) +3+.

 • 1918-1969 Kortebalkstempel WINSCHOTEN 4
 • 1941-1969 Kortebalkstempel WINSCHOTEN +5+
 • 1954-1967 Openbalkstempel WINSCHOTEN +1+

Afrekeningsbon van de PTT uit 1957 voor aangeboden Antwoordstukken. De verschuldigde kosten van 89 cent zijn voldaan middels de portzegels. De zegels zijn bij betaling ongerldig gemaakt met de openbalkstempel WINSCHOTEN +1+. 

Een envelop met inhoud (rekening) van Modehuis Jacq van Calkar uit Winschoten voor de heer J.T.R.C. Koch eveneens te Winschoten. Op de envelop de openbalkstempel "WINSCHOTEN +1+" met datum 24-6-1967, terwijl de rekening is gefactureerd op 14 juni 1967 en volgens de opmerking de betaling werd verricht op 22 juni 1967. Het stempel was waarschijnlijk met een onjuiste dagtekening ingesteld, te weten 24 in plaats van 14 juni 1967.

N.B. De geadresseerde was leraar Nederlands aan de Rijks HBS te Winschoten en in 1967 was de auteur van deze site een van zijn leerlingen.

 • 1956-1963 Openbalkstempel WINSCHOTEN +2+

Aangetekend stuk uit 1960 van de kantonrechter uit Winschoten met daarop de openbalkstempel  WINSCHOTEN +2+.

 • 1963- >1979 Openbalkstempel WINSCHOTEN 2

Adreskaart of wel pakketkaart met de gegevens van de afzender en de geadresseerde behorende bij het te verzenden pakket. In dit geval gaat het pakket naar Brussel in België. Het verschuldigd recht van NLG 3,25 voor de verzending is middels frankeerzegels voldaan. De zegels zijn gestempeld met de openbalkstempel WINSCHOTEN 2 16-1-70. Bovenaan de kaart een kantoor/langstempel WINSCHOTEN.

Een aangetekende brief uit 1979 met zegels uit het postzegelboekje 122, die ontwaard zijn met de opencilinderbalkstempel WINSCHOTEN 2.

 • 1960- >1979 Openbalkstempel WINSCHOTEN 3
 • 1958- >1979 Openbalkstempel WINSCHOTEN 6

Filatelistisch overgefrankeerde aangetekende brief van 1963 uit de Molenstad naar Zwitserland met daarop de openbalkstempel WINSCHOTEN 6.

 • 1968- >1994 Cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 1

Brief uit 1968 naar Amsterdam belast met 40 ct port vanwege het niet frankeren. In Amsterdam heeft men hiervoor een speciale portstempel. De envelop is in Winschoten gestempeld met de cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 1.

 • 1969- >1986 Cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 4 

Een aangetekend stuk (?) van 29-1-1986 met een cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 4 op het herdenkingsblokje "100-Jaar PTT". Het tarief voor aantekenen was destijds NLG 6,50 en niet NLG 1.65. Raar?

 • 19??- >1992 Cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 5

Een aangetekend stuk uit 1992 met daarop de cilinderbalkstempel WINSCHOTEN 5.

 • 198?- >1993 Cilinderbalkstempel WINSCHOTEN-TRANSPORTBAAN 1

Nieuwjaarskaart uit 1989 afgestempeld in Winschoten met de cilinderbalkstempel WINSCHOTEN-TRANSPORTBAAN 1. Aan de Transportbaan zat de Business-kantoor van de Winschoter posterijen. Met de Decemberpost werd hier ook de lokale post afgehandeld en ging niet naar het sorteercentrum in Groningen.

 • ??? - 2016TNT-kantoorstempel Winschoten Transportbaan

Een aangetekende envelop verzonden op 13 mei 2003 via het postkantoor Winschoten-Transportbaan naar Groningen. Op de envelop zien we ook een "geen gehoor"-etiket van het TNT-postkantoor Wielewaalplein in Groningen d.d 15-5.

Bijzondere stempels

 • >1857-1890/1900 Haltestempel WINSCHOTEN

Een per spoor verzonden zogenaamde Open Kaart van Winschoten naar Veendam. In de trein van Winschoten naar Zuidbroek werd de KR HARL.:N:SCHANS - 29 april 86 - B aangebracht. Hieruit blijkt niet vanuit welke plaats de kaart feitelijk is verzonden en men hechtte in die tijd daar nog waarde aan in verband met onbestelbare post. In Winschoten, de plaats van verzending, is daarom de haltestempel WINSCHOTEN aangebracht. De letter B verwijst naar de tweede retourrit op de lijn Harlingen - Nieuweschans.

Vanauit Zuidbroek naar Veendam ging de reis van het poststuk verder per paardentram van de Eerste Groninger Tramway Maatschappij (EGTM).

 • 1924-1974 Treinbriefstempel NS 696 WINSCHOTEN

Vervoer van Treinbrieven vond plaats tussen 1924 en 1979. De term "Treinbrief" werd pas in 1954 gebruikt, hiervoor werden ze "Bagagebureaubrieven" genoemd. Onder een treinbrief verstaat men briefpost die voor een deel of het gehele traject door de NS in plaats van de PTT werd vervoerd.Veelal waren dit spoedeisende berichten in het weekend of na sluitingstijd van het postkantoor. De heffingen door de NS werden geïnd middels spoorzegels. Verder diende er ook normaal te worden gefrankeerd.

 • 1940-1945 Dienstpoststelle Winschoten 1

Tijdens de bezetting hadden de Duitsers een eigen Dienpoststelle Winschoten met voorgefrankeerde briefkaarten voor de thuisfront.

 • 1947 Blokstempel met datum

Blokstempel WINSCHOTEN met datum op een kwitantie naar Zuidwending via postkantoor Veendam. 

 • 1974 Gelegenheidstempel 

Ter gelegenheid van het uitroepen van Winschoten tot eerste Verenigde Naties stad werd op 24 oktober 1974 in het sociaal-cultureel centrum 'De Klinker' te Winschoten tijdelijk een brievenbus geplaatst . De in die brievenbus geposte correspondentie werd op het postkantoor Winschoten gestempeld met een bijzonder poststempel. De stempel stelt het Gemeentewapen voor van Winschoten omringd met de tekst "Winschoten 24 oktober 1974 . Eerste Verenigde Naties Stad."

 • 1987 Filatelieloket

Herdenkingsenvelop met het Filatelieloketstempel Winschoten. Het loket voor filatelistische verkoop in het postkantoor te Winschoten kwam  per 9 mei 1987. De stempel stelt een molen met gebouw voor.

 • zonder datum  PORT BETAALD-stempel

Stempel "Port Betaald Winschoten" op bundelpost.