Nieuw-Beerta kreeg op 1-2-1851 een hulppostkantoor onder Winschoten. Nieuw-Beerta lag op de route van de bodedienst Winschoten-Nieuwe Schans vice versa.

Rechts vooraan de smederij van Hendrik Smit, later Boscher. In het eerste huis achter de smederij woonde destijds mejuffrouw Hendrika Busscher en daar was het postkantoor van Nieuw-Beerta gevestigd. 

Hinderika Busscher bediende ook de plaatselijke telefooncentrale en verbond aldus de telefoongesprekken door. Leuke opgezonden anekdote van koos Leemhuis: "Mijn vader vroeg het nummer aan van zijn grootvader aan de Langeweg aldaar, waarop Hinderika antwoordde: ‘’ Ik huif die nait deur te verbinden Jan, want ze zeden, dat ze voat gingen vanmiddeg,  mit auto noar Stad tou …’’.  Als je zei, tijdens het bellen : niet te duidelijk, dan voegde ze zich ertussen : ‘’ Oh, ik luusterde nait, heur ‘’ !"

Stempels van Nieuw-Beerta op poststukken

  • 1851-1873 Langstempel NIEUW-BEERTA in zwart met schreefletters 
  • 1873-18883 Langstempel NIEUW-BEERTA in zwart met schreefloze letters 
  • 1888-1904 Kleinrondstempel NIEUW-BEERTA

Ansichtkaart uit 1903 verzonden als drukwerk (lager tarief dan briefkaart) met een kortebalkstempel NIEUW-BEERTA.

  • 1905-1914 Grootrondstempel NIEUW-BEERTA
  • 1914-1917 Langebalkstempel NIEUW-BEERTA *** met Romeinse maandcijfers
  • 1917-1923 Kortebalkstempel NIEUW-BEERTA (Gn.) 1

Briefkaart G103 uit 1920 met daarop het kortebalkstempel NIEUW-BEERTA (Gn.) 1.

  • 1928-1969 Kortebalkstempel NIEUW-BEERTA (Gn.) 1