Blijham kreeg op 15-2-1868 een hulpkantoor onder Winschoten. Er was al sedert 1852 een bestelhuis. Blijham lag op de route van de bodediensten Winschoten-Onstwedde en Vriesscheloo-Winschoten.

In 2007 werd het kantoor een zogenaamde "Servicepunt"

Het postkantoor van weleer in de Molenhorn, gebouwd in 1905 door Siebolt Dethmers. Op de foto uit 1906 staan v.l.n.r. S. Dethmers met echtgenote en hun dochtertje Aaltje, dienstbode A. Kruizinga en de postbode Roelf Houwing.

Op 1-8-1946 nam postkantoorhouder Joh. de Jonge afscheid en werd zijn zoon Jan de Jonge de nieuwe kantoorhouder. Het postkantoor met telefooncentrale was toen in het woonhuis van De Jonge aan de Hoofdstraat gevestigd. Op de foto v.l.n.r.: zittend Jannie de Jonge, haar vader Joh. de Jonge en de postbode Roelf Houwing. staand Be Dekker, H. Holvast, Geertje Jansen en H.van der Kamp sr.

Jannie de Jonge en Geertje Jansen waren de telefonistes van de telefooncentrale in Blijham (40 aansluitingen). H. Holvast en R. Houwing waren de postbodes in vaste dienst. R. Houwing was tevens de vervanger van de kantoorhouder. B.J. Dekker en vH. van der Kamp waren hulpbesteller. 

In 1900 kwam Blijham aan de paardentramlijn van Winschoten naar Bellingwolde te liggen. In 1918 kwam de omgebouwde lijn tot stoomtramlijn gereed.

In 1915 was de stoomtramlijn Winschoten Ter Apel al gereed gekomen. De dienstvoering werd in 1948 opgeheven. Over de lijn vervoerde men daarna tot 1950 nog slechts zand. Naar links gaat het naar Ter Apel en naar rechts naar Bellingwolde.

Stempels van Blijham op poststukken

  • 1868-1893 Langstempel BLIJHAM in zwart met schreefloze letters

Langstempel 3026-01 in zwart met schreefloze letters op een Dienstkaart verzonden door de Burgemeester van Wedde naar de Burgemeester van Ferwerderadeel. De kaart ging van het hulppostkantoor Blijham naar het hoofdpostkantoor Winschoten alwaar de kleinrond datumstempel van 29 november 1885 werd geplaatst. Op dezelfde dag werd de kaart ontvangen in Leewarden: kleinrond 29 november 1885.

  • 1883-1900 Kleinrondstempel BLIJHAM
  • 1901-1918 Grootrondstempel BLIJHAM

Ansichtkaart uit 1918 met de tramstation van hierboven draagt de grotebalkstemepel Blijham met datum 26-2-1918. De stempel is in mei 1918 vervangen door de typenraderstempel.

  • 1918-1960 Kortebalkstempel BLIJHAM (Gn.) 1

Nieuwjaarskaart uit 1939 met het kortebalkstempel BLIJHAM 1.

  • 1960- >november 1993 Openbalkstempel BLIJHAM 1

Aangetekend poststuk uit 1971 met daarop het openbalkstempel BLIJHAM 1.