Beerta had in 1848 al een distributiekantoor. Het postkantoor in Beerta is 1-9-1850 opgericht als hulppostkantoor onder Winschoten. Beerta lag op de postroute Weener-Winschoten dat werd verzorgd door de Hannoverse Postdienst. Verder lag Beerta op de boderoute Winschoten- Nieuwe Schans en ongekeerd.

Status 2007: Servicepunt

Stempels van Beerta op poststukken

  • 1838-1848 Afzender- of bodestempel BEERTA in zwart (40x7mm groot)
  • 1848-1848 Distributiestempel BEERTA in zwart (40x7mm -gelijk aan de stempel van 1838-1848)
  • 1850-1872 Langstempel BEERTA in rood met schreefletters (19x5mm)

De Langstempel BEERTA met schreefletters in rood dateert volgens de Takjestempel HARL:-WINSCH: van 20 juni 1872. 

Het betreft hier een antwoord van de Burgemeester van Beerta aan de Burgemeester van Noordbroek inzake een verwerkte verhuizing. De brief is voor zover mogelijk per spoor vervoerd.

Met dezelfde brief is ook de vermelding van de verhuizing naar Beerta aangekondigd op 5 juni 1872. Vandaar ook de horizontale en verticale vouwen op de brief.

Zie voor een verdere afbeelding onder Noordbroek: Langstempel NOORDBROEK met schreefletters in rood.

  • 1872-1883 Langstempel BEERTA in zwart met schreefloze letters
  • 1883-1893  Kleinrondstempel BEERTA

Een Burgemeesterkaart gelopen van Beerta naar Bellingwolde.In Beerta is de kleinrondstempel BEERTA d.d. 24 maart 1886 geplaatst.

  • 1893-1902 Kleinrondstrempel BEERTA

Op 30 september 1893 kreeg het hulpkantoor Beerta een nieuw kleinrondstempel. De buitenring hiervan is dunner dan bij de oude. Op de briefkaart hierboven zien we de nieuwe kleinrondstempel de dato 14 mei 1896.

  • 1902-1913 Grootrondstempel BEERTA

Een grootrondstempel BEERTA op een oude kaart uit 1906.

  • 1913-1939 Langebalkstempel BEERTA *** met 12 uurs karakters (Romeinse maandcijfers)

Envelop uit 1913 met daarop het langebalkstempel BEERTA *** met 12-uurs-karakters.

  • 1939- >juni 1989 Langebalkstempel BEERTA *** met 24 uurs karakters (Romeinse maandcijfers)

Ongefrankeerde envelop (Machtiging) uit 1951 waarop het langebalkstempel BEERTA *** met 24-uurs karakters. De portzegels betreffen de kosten die de afzender moet betalen (tarief 10 ct + machtigingsrecht 1ct).

Bijzondere stempels van Beerta

  • zonder datum  Naamstempel BEERTA (Gn.)

Nieuwjaarskaart met een langstempel BEERTA (Gn.). Deze stempels werden vaak gebruikt bij extreme drukte op het postkantoor bij de decemberpost. De kaart is te dateren op de jaren 50 van de vorige eeuw.