Op 1-4-1851 kreeg Midwolda een hulpkantoor onder Winschoten.  Het hulpkantoor gaat op 1-4-1879 over van Winschoten naar Scheemda.

Midwolda lag op de route van de bodedienst Winschoten-Scheemda vice versa.

In de beginjaren werd het dorp aangeduid met Midwolde. Later werd dit Midwolda om verwarring met het dorp Midwolde bij Leek te voorkomen.

Stempels van Midwolda op poststuken

  • 1851-1872 Langstempel MIDWOLDE in zwart of blauw met schreefletters

Een briefomslag van rond 1852 verzonden van Midwolde (later: Midwolda) naar Veendam. Op de achterzijde zien we de Langstempel MIDWOLDA in zwart met schreefletters. Dit stempel was in gebruik gedurende de periode 1851-1872. Midwolde viel destijds onder postkantoor Winschoten.

Verder zien we op de achterzijde de aankomst/dagtekeningstempel Veendam (4 juni) in rood zonder jaartal. Dit stempel was in gebruik gedurende de periode 1847-1853Omdat Midwolde onder kantoor Winschoten viel werd daar op de voorzijde de dagtekeningstempel van Winschoten geplaatst. In casu een rondstempel WINSCHOTEN in rood met dagtekening 3 juni, maar zonder jaartal. Dit stempel was in gebruik op het postkantoor Winschoten in de periode 1839-1854.

  • 1872-1893 LangstempelMIDWOLDE in zwart met schreefloze letters

Briefkaart G8A type I uit 1880 met daarop het naamstempel MIDWOLDE met schreefloze letters. 

  • 1893-1903 Kleinrondstempel MIDWOLDE(SCHEEMDA)

Briefkaart uit 1902 verzonden als Drukwerk (scheelde 1½ct in de frankering) met een kleinrondstempel MIDWOLDE(SCHEEMDA).

  • 1904-1919 Grootrondstempel MIDWOLDA(O)

Firmabriefkaart uit 1913 van Klokkengieterij Gebr. van Bergen, toen nog Stoom-, Koper-, Metaalgieterij en Machinefabriek Concordia. Op deze fraaie kaart een grootrondstempel MIDWOLDA(O).

  • 1919-1937 Kortebalkstempel MIDWOLDA (OLDAMBT) 1 

Briefkaart G216 uit 1928 met daarop een kortebalkstempel MIDWOLDA(OLDAMBT) 1.

  • 1937-1969 Kortebalkstempel MIDWOLDA (OLDAMBT) (Gn.) 1

Op 11 mei 1937 kreeg het kantoor een nieuw kortebalkstempel. Achter de plaats naam werd nu tevens "(Gn.)" geplaatst. Dit stempel bleef in gebruik tot en met 17 november 1969. Op de kaart een voorbeeld van een afdruk van dit stempel MIDWOLDA (OLDAMBT) (Gn.) 1 d.d. 30 XII 1963.

  • 1970- >1986 Cilinderbalkstempel MIDWOLDA 1 

Aangetekend stuk uit 1984 met een voorbeeld van een cilinderbalkstempel MIDWOLDA 1.