Vanaf 1810 had Scheemda al een bijkantoor onder Groningen en vanaf 1811 werd dit een distributiekantoor.

Op 1-9-1850 kreeg Scheemda een hulpkantoor onder Hoogezand. Op 1-1-1869 ging het hulpkantoor over naar het ressort van Winschoten

Het hulpkantoor kreeg de status van zelfstandig postkantoor op 1-1-1879.
Op de foto van rond 1950 het postkantoor van Scheemda nog aan de oude ongedempte Winschoterdiep, dat de vroegere grens vormde tussen Scheemda en Eexta.
 
Onder het postkantoor van Scheemda ressorteerden de volgende hulppostkantoren:

Vanuit het postkantoor waren er bodediensten naar het plaatselijke spoorwegstation, alsmede naar Winschoten en Nieuwolda, alle vice versa.

Voordat Scheemda aan het spoor kwam te liggen liep de postrit van  Groningen-Winschoten door het dorp.

N.B. Vanaf 1868 was er een aansluiting gekomen op de spoorlijn van Groningen naar Winschoten. 

Stempels van Scheemda op poststukken

 • 1821-1850 Geschreven postmerk met inkt of potlood: Scheemda
 • 1850-1869 Langstempel SCHEEMDA in rood
 • 1850-1869 Langstempel SCHEEMDA in zwartOud poststukje uit 1853 gelopen naar Nantes in Frankrijk. Scheemda had destijds nog een hulpkantoor onder Hoogezand, maar omdat het hier een brief naar het buitenland betrof ging het rechtsstreeks naar Groningen voor de postale afhandeling (rondstempel in rood van Groningen en landstempel "Pays Bas"). In het hulpkantoor Scheemda werd bij het verzenden de langstempel van SCHEEMDA in zwart met schreefletters benut.

 • 1850-1869 Langstempel SCHEEMDA in blauw, rood of blauwgroen met schreefletters
 • 1869-1879 Langstempel SCHEEMDA in zwart of rood met schreefloze letters

Dienstbrief uit 1870 van de Gemeente Scheemda inzake een verhuizing van een jogedame Dorothea Potgiesser naar de Gemeente Noordbroek. Scheemda had nog een hulppostkantoor onder Winschoten en gebruikte de naamstempel in rood met schreefloze letters SCHEEMDA. De dagtekenings 26-10-1870 met de "takjestempel HARL: - WINSCH:" werd aangebracht in de trein van Scheemda naar Zuidbroek, die hier sinds 1868 reed.

 • 1879-1893(?) Puntstempel "191"
 • 1879-189? Kleinrondstempel SCHEEMDA

Kwitantie uit Nijmegen voor de Burgemeester van Midwolde. Midwolde viel onder Scheemda vandaar de opschrift bovenaan met potlood "Scheemda". Het recht tot het innen van een kwitantie moest via een frankeerzegel worden voldaan, die vervolgens van 1870-1892 met de "nommerstempel vernietigd dienden te worden" . De nummerstempel is van het postkantoor Nijmegen, waar de kwitantie werd aangeboden. In Scheemda werd bij aankomst de kleinronstempel SCHEEMDA geplaatst.

Briefkaart uit 1898 van Handelskwekerij "Aurora" (F. Baas) uit Scheemda naar Enkhuizen. Op de frankeerzegel NVPH 33C de kleinrondstempel SCHEEMDA 14 APR 98 4-5N.

 • 1899-1907 Grootrond SCHEEMDA

Briefkaart G55 met een grootrondstempel SCHEEMDA uit 1904.

 • 1908-1925 Langebalkstempel SCHEEMDA *1*

Firmabriefkaart uit 1924 van Zaadteelt en -handel N.V. Zwaan & De Wiljes met een langebalkstempel SCHEEMDA *1*.

 • 1925-1969 Kortebalkstempel SCHEEMDA +1+

Op 14-4-1925 werd de kortebalkstempel SCHEEMDA +1+ uitgereikt. De briefkaart heeft een stempelafdruk van 23-6-1925.

De stempel is tot 17-11-1969 in gebruik geweest. Hierboven nog een aangetekend expressestuk met een langebalkstempel Scheemda +1+ van 22-10-1969.

 • 1925-1969 Kortebalkstempel SCHEEMDA +2+

Felicitatiekaart uit 1940 met het kortebalkstempel SCHEEMDA +2+.

 • 1970-19?? Cilinderbalkstempel SCHEEMDA 1

 

Aangetekend stuk uit 1971 met het cilinderbalkstempel SCHEEMDA 1. 

Bijzonder stempels Scheemda

 • Stationstempel NS 551 SCHEEMDA

Vervoer van Treinbrieven vond plaats tussen 1924 en 1979. De term "Treinbrief" werd pas in 1954 gebruikt, hiervoor werden ze "Bagagebureaubrieven" genoemd. Onder een treinbrief verstaat men briefpost die voor een deel of het gehele traject door de NS in plaats van de PTT werd vervoerd.Veelal waren dit spoedeisende berichten in het weekend of na sluitingstijd van het postkantoor. De heffingen door de NS werden geïnd middels spoorzegels. Verder diende er ook normaal te worden gefrankeerd. Zie voor een voorbeeld onder "postkantoor Winschoten".

Na 1979 werd er ook nog post van de pers vervoerd, maar nu niet meer met de officiële treinbrief.  Hiervoor werden veelal voorgedrukte enveloppen gebruikt.

Op de brief hierboven naar de Winschoter Courant te Winschoten zien we naast de normale frankering van 25ct ook een NS-spoorzegel van 45ct. De beide zegels zijn op 21 december 1989 afgestempeld met het stationstempel NS 551 SCHEEMDA.