TELEGRAAFKANTOOR VEENDAM

In 1857 werden door Burgemeester en Wethouders van Oude Pekela voorstellen gedaan om te komen tot de oprichting van een telegraafkantoor te Veendam voor de gemeenten Winschoten, Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela. Met ingang van 15 augustus 1860 werd dit kantoor gerealiseerd in een lokaal aan het Bocht Oosterdiep no. 23 te Veendam.
 
In 1873 werd dit pand gesloopt, waarna er het nieuwe postkantoor werd gebouwd.
Tot directeur werd de heer C. Régouw benoemd. Er werd gestart met een beperkte dagdienst, hetgeen betekende dat het kantoor alleen 's middags was geopend.
Deze beperkte dagdienst werd door de regionale handel en industrie als een groot nadeel ondervonden. Er werd o.a. door de Kamer van Koophandel vele jaren met de verantwoordelijke Ministers gecorrespondeerd, ter verkrijging van een volle dagdienst. Eerst eind 1873 werd dit gerealiseerd.
 
In 1876 werden de posterijen en telegraaf verenigd in het in 1874 gereedgekomen nieuwe post- en telegraafkantoor.
De samenwerking van meerdere gemeenten, om te komen tot de oprichting van een telegraafkantoor, ont¬stond door een tweetal eisen van de Rijkstelegraaf te weten: 
  1. De gemeente diende per jaar een omzet van ƒ 2.000,- te garanderen, of - indien dit bedrag niet werd gehaald - het ontbrekende bedrag zelf aan te vullen. 
  2. De gemeente diende een lokaal ter beschikking te stellen.

Door de intergemeentelijke samenwerking werden de financiële risico's gespreid. Winschoten deed hieraan niet mee en richtte in 1860 een eigen telegraafkantoor op. De aantallen verzonden en ontvangen tele¬grammen namen na het eerste jaar zeer snel in aantal toe, wat tot gevolg had dat de omliggende gemeenten allen een eigen telegraafkantoor hebben opgericht, nl. Oude Pekela in 1867, Nieuwe Pekela in 1879 en Wildervank in 1880.
 
Sinds 1864 werden aan de telegraafkantoren stempels verstrekt van het type met schrijfletters (Korteweg no. 210).
 

Verschillende Ministeries

Dat de reeds genoemde correspondentie door de Kamer van Koophandel werd gevoerd met verschillende Ministeries had de volgende oorzaak.
Vanaf de oprichting viel de Telegraaf onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Posterijen onder het Ministerie van Financiën.
In 1870 werd de Telegraafdienst als afdeling toegevoegd aan het Ministerie van Financiën. In november 1877 werden beide afdelingen overgebracht naar een nieuw gevormd departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Beide afdelingen werden op 1 januari 1886 één afdeling, met onderafdelingen voor de postdienst en de telegraaf. 
(Bron: Tentoonstellingscatalogus Veendamphila 1983 - Egbert Hovenkamp, Veendam januari 1983)
 
 
  • Naamstempel Veendam Telegraafkantoor

Kantoornaamstempel van het Telegraafkantoor Veendam op een telegram. Het voorbeeld is het bovengedeelste van een telegram uit 1906.