Al sinds 1895 wordt er gesport aan de Langeleegte. Het eerste voetbalveld lag tegenover de uitspanning 't Vosje. (Waar vroeger 't Vosje stond staat nu de aula bij de begraafplaats). De voetbalclub Veendam heette destijds Look-Out.

In 1915 kreeg de Gemeente Veendam toestemmiing gronden langs de Langeleegte aan te kopen voor het aanleggen van een Zwem- en badinrichting, alsmede voetbalvelden.Op deze foto uit 1954 zien we het nieuwe sportpark en daaronder de nieuwe begraafplaats Buitenwoelhof aan de Langeleegte.

De werkzaamheden rond de aanleg van de voetbalvelden, de bad- en zweminrichting zullen rond  1920 zijn afgerond. De foto toont het nieuwe Badhuis.

Achter het Badhuis zijn de voetbalvelden zichtbaar. De achterzijde van het Badhuis bestond uit een tribune en kleedkamers voor de voetbalsport.

In 1953 is het Badhuis en de tribune gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.

In 1954 werd het nieuwe Kristalbad in gebruik genomen. 

Ook kwam de nieuwe tribune gereed. Grondlegger voor het sportcomplex was toentertijd de oud-directeur van de Dienst Gemeentewerken de heer Eikenhorst. Het sportcomplex werd geopend door Sicco Mansholt van het ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid.

Het voetballen werd belangrijker dan het zwemmen en het zwembad moest dan ook wijken naar een nieuwe plek naast de Sorghvliethal. Op de plek van het Kristalbad kwam een nieuwe tribune en parkeerplaatsen voor BV Veendam.

Een mooi overzichtsfoto van het nieuwe sportcomplex uit 1954. Achter de tribune is duidelijk het kristalbad zichtbaar. Rechtsonder ziet u de nieuwe begraafplaats Buitenwoelhof. 

Deze foto en de twee hierna zijn genomen uit een lichtmast op het Sportcomplex.

De huizen achter de bosjes staan aan de Langeleegte.

De toegangspoort naar het Kristalbad.

Na de sloop van het kristalbad bleef er een parkeerplaats van over. Nu de parkeerplaats van BV Veendam. (Foto uit 1987)

(De laatste vier foto's met dank aan mevrouw Lageman)

Meer foto's van het kristalbad zijn te vinden op hyves

Tenslotte een foto van het stadion zoals het voetbalveld van destijds is geworden. 

Vanuit een luchtballon zien we op de voorgrond de Langeleegte en een mooi gezicht op het stadion van BV Veendam. Op de achtergrond de wijk Buitenwoel.

Meer foto's Stadion en voetbalvelden.

In het sportcomplex van 1954 is ook rekening gehouden met een tennispark, zoals blijkt uit deze foto van 1955. 

De plek, waar nu de Aula bij het kerkhof aan de Langeleegte staat, had vroeger een geheel andere bestemming. De Veendammer jan Doornbosch begon hier in 1862 een bierbrouwerij onder de naam Noord Nederlandse Bierbrouwerij Het Vosje met als belangsrijkste produkt zijn landelijk bekende Hooibrouwbier. Na 25 jaar werd de concurrentie te groot en stopte het bedrijf met de exploïtatie.

In het pand met de fraaie serre kwam vervolgens de uitspanning het Vosje.

Begin twintiger jaren poseren kinderen en ouders in de speeltuin van de uitspanning 't Vosje voor de fotograaf.

We vervolgen de route naar de wijk: