De wijk Sorghvliet is nog relatief jong en er zullen daarom geen straatfoto's in worden opgenomen. Wel zijn in de bijna vijftig jarige wijk al weer de nodige veranderingen geweest.  

Sorghvliet in aanleg. Geheel boven zien we Sorghvliet 1, nu Scheepskwartier geheten. In de voorgrond wordt Sorghvliet 2 uit de grond gestampt, nu Zeestratenwijk. Ook de vormen van de nieuwe ontsluitingsweg met viaduct zijn al duidelijk zichtbaar.

Voor het doorgaande verkeer uit Veendam naar de Kielsterachterweg werd een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd (grotendeels parallel aan de Langeleegte). De weg kruiste de Sorghvlietlaan en om het verkeer vlot te laten doorstromen werd er rond 1975 een viaduct over de Sorghvlietlaan gebouwd.  De viaduct is eind negentiger jaren vervangen door de huidige rotonde.

Onder de viaduct door zien we de Langeleegte. De parkflat was nog niet gebouwd.

Deze foto is iets later in de tijd genomen. Rechts zien we het Verpleeghuis Open Haven (nu: Meander) en links boven de Veendammerweg het Parkflat. 

Eveneens rond 1975 is het Hervormd Verpleeghuis "Open Haven" gebouwd. Hier gezien vanaf het viaduct.

 De entree bevond zich aan de zijde van de Kaap de Goede Hoop.

Op deze foto is nog duidelijk te zien dat de werkzaamheden bijna gereed waren. Buitenom moest er nog worden opgeruimd. 

Jaren later bleef het gebouw in de  volksmond gewoon "Open Haven" heten. officieel heette het destijds in de tachtiger jaren "Hervormd Verpleeg- en reactiveringscentrum Veendam".

Ten slotte nog een kleurenfoto van "Open Haven". Momenteel maakt dit centrum onderdeel uit van Zorggroep Meander en heet het Verpleeghuis Meander. In 2013 is er wederom een naamswijziging en heet het nu "Veenkade".

Verpleeghuis Meander is één van de twee verpleeghuizen met totaal 191 verpleegplaatsen, ingedeeld in éénpersoons- en tweepersoonskamers. Het is een verpleeghuis voor mensen die door een dringende medische reden of door hun geestelijke onvermogen niet langer meer zelfstandig kunnen wonen en hierdoor permanente zorg of toezicht nodig hebben.

Op deze foto uit midden tachtig staat aan de Straat Bali Huize Moria. Later bekend als Verzorgingshuis Meander.Nu heet het de Breehorn en is het onderdeel van Zorggroep Meander (vanaf 2013 De Veenkade). De ingang is tegenwoordig aan het Boven Westerdiep. Het gebouw bestaat uit appartementen en aanleunwoningen. 

 

Het A.G. Wildervanckhuis is gebouwd in 1974. Rechts van het gebouw staan aanleunwoningen. In 1994 is er aan de linkerzijde een vleugel aangebouwd en in 2008 is het gebouw op de foto enorm gewijzigd en uitgebreid. Het complex levert momenteel verzorging- en verpleeghuisplaatsen.

Aan de Korteleegte staat het Servicecentrum Parkflat. Hier kan men zelfstandig en beschermd wonen in koopappartementen.

Winkelcentrum De Reede

Het winkelcentrum De Reede is eind jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd. We kijken vanaf de Groningerlaan naar het winkelcentrum. In het begin zat daar een ingang en kon je dwars door het centrum heenlopen naar waar nu het cafetaria zit. Het aantal ondernemers is in de loop van de jaren drastisch teruggelopen. Geen tapijthandel meer, geen Chinees Restaurant, geen Bibliotheek, geen SNS-Bank, geen bloemist, geen Video-uitleen, geen kledingzaak, geen kaasboer, geen DA-drogisterij en ga zo maar door. Vanaf december 2014 is de Supermarkt JUMBO de publiekstrekker.

In de loop der jaren werd het Winkelcentrum Sorghvlieth en in 2019 kreeg het gebied een volledige renovatie met afbraak van leegstaande panden en het herinrichten van de parkeeplaatsen

Borgerspark

Hier staan de kapiteinshuizen. Het was de bedoeling dat hierr veel meer van deze authentieke bebouwing zou komen, als een soort veenkoloniale openluchtmuseum.

Borgerswold

Ten westen van Sorghvliet ligt het park Borgerswold.

Borgerswold in aanleg.

De brug voor Veenlust is bij de demping van het Oosterdiep afgebroken. In Borgerswold is de "Veenlustbrug" weer opgebouwd (tegenover de latere manege).

Veendam was rijk aan zogenaamde kapteinshuizen. Vele zijn er afgebroken. Op de foto zien we een afgebroken pand van het Beneden Oosterdiep dat in het Borgerspark nauwkeurig werd herbouwd.

Een luchtfoto van Borgerswold zoals het is geworden. Geheel onderin de Peerdewaske.

Hier ziet u de Peerdewaske van dichtbij, een speelvijver met strandje in het zuidelijk deel van het park. Feitelijk ligt dit water op het grondgebied van de vroegere Gemeente Wildervank.

Vervolgens nog een drietal foto's uit 1987.

Deze drie foto's met dank aan de familie Lageman.

De kinderboerderij in 1987 met links  achter de bosjes de manege. 

Herkent u dit nog: het eiland in de zwemvijver bij de Borgerswoldhoeve. Nu in 2010 al weer verdwenen voor de waterskibaan.De Sarabrug van hierboven in 1987.

Vanaf het grasveld nabij de heuvel worden ballonvaarten gehouden. Volg deze link voor Veendam uit de lucht.

We zijn hier aan het eind gekomen van onze virtuele wandeling door Parkstad Veendam.

De route is te vervolgen naar