Veendam

Apollolaan en omgeving

Apollolaan

De doorbraak Apollolaan van het Oosterdiep naar het Westerdiep is gerealiseerd in 1950.

Vanaf de Stationsbrug kijken we de Apollolaan in. Rechts zien we de slijterij van Blaauw. Geheel rechts is nog een deel van Hotel "De Nederlanden" zichtbaar.  

Zuidwending

De naam Zuidwending was oorspronkelijk "Zijwending" en hiermee werd de afdraai van de Ommelanderwijk bedoeld, ofwel het latere Noorderkwartier. Op een kaart uit 1670 staat de naam  als "Zuidtwendinge". Het Zuitwendigerdiep heette in het begin "Miedemerdiep". Tussen 1760 en 1780 is langzaam de naam overgegaan in "Zuidwending". 

Vroeger was Zuidwending nog een "echt" dorp met een eigen middenstand, waar helaas niets van is overgebleven.

Leliestraat e.o.

Van de Van Beresteijnstraat naar de A.G. Wildervancksplein liep de oude Leliestraat. Deze straat is genoemd naar de lelie in het wapen van Veendam. De Leliestraat is op deze foto te zien als de straat met de lange rij huizen.

Raadhuis

Voor 1798 bestond er nog geen gemeente Veendam. Dit gebied viel destijds onder de drost van Zuidbroek. Napoleon bracht hier verandering in. In 1798 kreeg Veendam zijn eerste gemeentebestuur. Voordat de gemeente Veendam een eigen gemeentehuis had, vergaderde men op de bovenverdieping van "Hotel De Leeuw" van Evert van Linge aan het Bocht Oosterdiep. 

Julianalaan

De Julianalaan kruist hier over de Julianabrug het Boven Westerdiep. We kijken in de richting van het Oosterdiep. In de woning links woonde meer dan vijftig jaar de familie Lageman. In het gebouw rechts was destijds Garage Van der Ploeg gevestigd. Dit gebouw is gesloopt voor een appartementengebouw.


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren