Veendam

Boven Oosterdiep

De voorvoegsels Boven en Beneden voor Oosterdiep zijn afkomstig van de weg die het water volgt. Het water stroomde vanuit het hoogveen naar beneden en werd uiteindelijk afgevoerd naar de Dollard.

We starten onze route langs het Boven Oosterdiep bij de Van Stolbergbrug.

F.J. de Zeestraat / Brink

 

Fokke Jacob de Zee was burgemeester in Veendam gedurende de periode 1921-1939, tevens was hij de grondlegger van het Veenkoloniaal Museum.

Boven Oosterdiep /J.Kammingakade en -straat

Oosterdiep / J. Kammingakade 

AE Kade

De oude AE is een middeleeuws veenrivier, die zijn oorsprong vond in het voormalige Zwanemeer ten westen van Wildervank. In Veendam is de AE nog te zien in de vijvers die van zuid naar noord lopen, dwars door Veendam heen. In het centrum gaat de AE met duikers onder de grond. Tot het Ooster- en Westerdiep werden gegraven werd de AE gebruikt voor afwatering en scheepvaart. 

De AE Kade is aangelegd op de oevers van een resterend deel van de oude AE.

Hertenkampstraat

Het groot gebouw is van 1915 in was destijds in gebruik  als V- en ULO (voortgezet en uitgebreid lager onderwijs). Links daarnaast ziet u de woningen van de Torendwarsstraat.


Theme & Icons by N.Design Studio
Inhoud syndiceren