Plantsoenwijk 

Het uitbreidingsplan Oosterdiep, dat later ook de verkorte naam Uitbreiding Oost kreeg, is in 1934 aangelegd. Op 24 juli 1934 zijn de straatnamen vastgesteld. De meest zuidelijke straat van deze uitbreiding in 1934 was de Plantsoenlaan.

Vanuit het plantsoen kijken we nog even terug naar het stationsgebouw deels verscholen achter het struweel.

Dit paadje is het huidige Rozenlaan. Het huis rechts staat aan de Plantsoenlaan. Links daarvan de achterzijde van 2 woningen aan de huidige A.G. Wildervankstraat. Het huis bij de lantaarnpaal, is het pand aan de Hardenbergstraat nummer 13. 

(Lokatiebepaling met dank aan Peter Dijkstra - Wildervank)

De Vijverlaan vanaf de C.W. Lubbersstraat in de winter.

Vijver langs de Vijverlaan. In het midden de burgemeesterswoning, die op 30 december 1955 door de toenmalige gemeente Wildervank is aangekocht.

De Vijverlaan, het gedeelte tussen de C.W. Lubbersstraat en de A.G. Wildervanckstraat rond 1938. Links zien we de achterzijde van de huizen aan de A.G. Wildervanckstraat. 

Het open gedeelte in het midden op de vorige foto is ondertussen volgebouwd. Deze kaart is van 1961.

De A.G. Wildervanckstraat is vernoemd naar Adriaan Geerts Wildervanck, de stichter van Wildervank. De straat loopt parallel aan de zuidzijde van de C.W. Lubbertsstraat. De opname hierboven uit 1965 is gemaakt vanaf de Vijverlaan.

Deze opname van de A.G. Wildervanckstraat is van begin jaren vijftig en toont de straat vanaf de Postkade.

Het kruispunt A.G. Wildervanckstraat (rechts) met Margaretha Hardenbergstraat (links). 

De Margaretha Hardenbergstraat is vernoemd naar de echtgenote van Adriaan Geerts Wildervanck. Deze straat is een dwarsverbing tussen de A.G. Wildervanckstraat en de Plantsoenlaan.

Plantsoenlaan met Muziekkoepel. De muziekkoepel is in juni 1953 officieel geopend.

Het bruggetje over de vijver tegenover de Plantsoenlaan. 

Nogmaals de Muziekkoepel met op de achtergrond de Rozenlaan.

Rechts staan de huizen aan de Rozenlaan en links zien we de Meidoornstraat.

De Meidoornstraat verbindt de Rozenlaan met de Wilgenlaan. Deze straat behoort tot het tweede deel van de Uitbreiding Oost.

Nogmaals de Meidoornstraat, maar nu de overkant van de straat.

"Een volk in zijn verzet
Tot eenheid saamgebonden
Heeft in die stille strijd
Zijn vrijheid weergevonden".
 

We gaan terug via de Postkade en komen langs het monument 1940-1945, dat is onthuld op 13 april 1949. Op de achtergrond zien we de Rozenstraat. 

Nog een kijkje vanaf de Postkade. We kijken terug naar de Plantsoenlaan met links "Domus Alba".