Door de Winterwijkse fabrikant J. Willink  werd het initiatief genomen middels Noord-Ooster Lokaalspoorweg Maatschappij (NOLS) een spoorlijn aan te leggen van Zwolle naar Delfzijl. De spoorlijn in het noorden betrof het traject Assen-Stadskanaal-Wildervank-Veendam-Zuidbroek-Delfzijl. In 1910 was de lijn naar Zuidbroek gereed en werd het station in Wildervank geopend. 

Het gebouw is gebouwd onder architectuur van E. Cuypers. Op 17 mei 1953 werd het station gesloten. In 1970 volgde sloop.

Rechts het station en op de achtergrond de Stationsstraat zoals het er rond 1935 uitzag. Middenachter zien we het stationskoffiehuis van Bakker.

De reizigers staan op het perron te wachten op de trein.

Een nieuwe kaart met een oude afbeelding laat de stoomtrein zien die komt van Stadskanaal en zijn reis zal vervolgen naar Veendam. 

Voor het station stond de paardentram klaar om de reizigers naar hun plaats van bestemming te brengen. Dit is trouwens geen echte foto maar een  fotomontage van Henk Greven. Zijn vader Jan Greven staat op de bok van de paardentram.

In de jaren zestig stond het stationsgebouw leeg. Aan de rechterzijde zijn de ramen al dichtgetimmerd met platen hout. 

Reisverslag van een treinreis langs Veendam-Wildervank 

Vanaf het spoor zien we de achterzijde van de bebouwing langs het Oosterdiep. Zo zijn hier in Wildervank, net als in Veendam wat villa's gebouwd langs de veldzijde van het Oosterdiep. Bedrijvigheid is er hier langs het Oosterdiep niet zoveel als in Veendam. De grotere bedrijven van Wildervank zijn meest tussen het Oosterdiep en het Westerdiep gevestigd. Bij het Middenverlaat staat bijvoorbeeld de ijzerwarenfabriek van Duintjer. Iets verder naar het zuiden zijn de borstelmakerij van Kuik en de tricotagefabriek van Schmidt gevestigd. Maar die zijn vanaf de spoorlijn niet waar te nemen. De bedrijven die we wel kunnen zien, zijn de houtzagerij van Meihuizen, de kalkfabriek van Wortmann en de scheepswerf van de gebrs. Schuitema. Halverwege het traject Veendam-Bareveld ligt het station Wildervank, waar de trein stopt. Er is hier nu een verbindingsstraat tussen het station en het Oosterdiep. De trein rijdt verder naar het zuiden. Steeds vaker kijken we uit op de achterkanten van boerderijen. Dan komen we na enige tijd aan bij sta­tion Bareveld, het tweede station in de gemeente Wildervank. De spoordijk is hier tamelijk hoog en ook het station van Bareveld ligt tamelijk hoog. Deze hoogte is noodzakelijk, want als we het station Bareveld weer uitrijden, komen we via een spoorbrug over het Stadskanaal. We hebben nu goed zicht op de omgeving. Zo zien we de coöperatieve aardappelmeelfabriek 'Bareveld' aan onze rechterhand. Als we goed kijken, kunnen we de fabrieksschoorsteen van de coöperatieve aardappelmeelfabriek 'Wildervank en omstreken' in Eexterveenschekanaal (gem. Anloo, Dr.) zien.

(Bron: Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940)

Blik vanaf de spoorwegovergang in de Dalweg richting de Gereformeerde Kerk van Wilderwank.

De trein uit Wildervank richting Bareveld passeerde vroeger over de oude NPLS-spoorlijn bij de Dalweg eerst een spoorbrug en daarna de overweg.

Vervolg naar: