In tegenstelling tot het Oosterdiep heeft het Westerdiep hoofdzakelijk zijn landbouwfunctie behouden.

Tegen Bareveld aan, langs het Westerdiep (nu: Landbouwstraat), staat deze Veenkoloniale boerderij.

Sinds enige tijd is hieral weer Kaasboerderij "De Veenkoloniën" gevestigd.

Het Boven Westerdiep ofwel het huidige Landbouwstraat gezien rond 1905. 

Ongeveer hetzelfde traject als hier voor, maar nu op een foto van 1915.

Een stuk verder op het Westerdiep richting Veendam. Ongeveer voor de 42e Laan.

Landbouwstraat tussen de 36e - en de 42e Laan. Geheel rechts zien we nog de achterzijde van de Zuiderschool, die in 1989 is afgebroken. Aan de linkerzijde van de school was rond 1955/1965 een depôt van Amstelbier gevestigd van P.M. Starke.

We zijn hier op de Landbouwstraat met in de achtergrond de kruising met  de Verbindingsweg.

Het Westerdiep tussen de 36e Laan en 30e Laan (richting Bareveld). Dit deel is het begin van de Torenstraat. 

Deze foto is nabij de NH-kerk aan het Westerdiep richting Veendam. Links tussen de bomen staat de  boerderij " Nooitgedacht"

We zijn nu iets voor de Hervormde Kerk aangekomen. Links de boerderij Nooitgedacht. Rechts de woning van de boderijder Hindrik Visser. Links hiervan een gedeelte van de NH-begraafplaats.

Voor de NH-kerk aan het Westerdiep. Links zien we de woning van de voormalige boderijder Hindrik Visser. De brug rechts gaat naar de boerderij Nooitgedacht. De weg had destijds nog een dubbele bomenrij.

De Hervormde kerk met de ingang naar het Westerdiep werd in 1687 gebouwd als zaalkerk met een driezijdig gesloten koor en toren. 

In 1777 werden aan de noord - en zuidzijde dwarspanden toegevoegd aan de kerk. In 1834 werd een achtkantig opzetstuk met een uivormige spits gebouwd op de toren. Het duurde vervolgens nog drie jaar voordat er een klok in de toren werd aangebracht.  

Iets verderop naar het noorden staat de Gereformerde kerk. Op de brug voor de kerk is deze foto genomen richting Bareveld. Rechts zien we de boerderij "Torenhoeve".

De ingang van het "schooltoentje" aan het Westerdiep. Links het verenigingsgebouw Concordia, dan het kostershuis waar Johs. Scholtens woonde.

Vervolgens de oude gereformeerde kerk, de oude school en het meestershuis. Hier heeft o.a. meester Wesseling gewoond met zijn gezin.

Rechts naast de Torenhoeve staat deze burgerbewoning in een winterse omgeving en ziet uit op de gerformeerde kerk.

De gereformeerde kerk met de bijzonder school aan het Westerdiep (Torenstraat). Links het pand met het donkere dak is de kosterswoning, rechts daarvan het kerkplein, vervolgens de onderwijzerswoning en geheel rechts de C.W. Lubbersschool.

 

Foto van vóór 1945 toen de school nog Chr. School heette.  In 1945 werd de school van hierboven C.W. Lubbersschool genoemd als postuum eerbetoon aan de verzetstrijder (WO II) C.W. Lubbers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van ná de nieuwbouw van de school in 1961. 

 

 

 

Close-up van de school in de beginjaren zeventig.

We staan hier wederom op de gereformeerde kerkbrug en kijken nu richting Veendam. De boerderij bij de volgende brug is van Eerkes. De kaart is verzonden in 1931.

Deze afbeelding is ook genomen vanaf de brug bij de Geref. Kerk, maar nu in 1923.

Waarschijnlijk dezelfde plek als hierboven, maar nu op een zonnige zondag. Let op de keurig geklede personen op de foto.

Het Westerdiep ten zuiden van de nieuwe vaarbinding tussen het Oosterdiep en het Langeboschmeer.


Omstreeks 1910. Geheel links de boerderij van Onnes. De boerderij stond tegenover de stelmakerij van Deuze. De tweede boerderij van links, voor de klapbrug, werd bewoond door Kroon.

De boerderij van Kroon is aan het eind van de vijftiger-jaren afgebroken ten behoeve van de aanleg van het uitbreidingsplan West. Voordat er werd gebouwd heeft hier gedurende tien jaar de ijsbaan van Wildervank gelegen. De foto is genomen rond 1940. Let eens op de kinderen, die vanwege een droge zomer nagenoeg in een drooggevallen Westerdiep kunnen staan. 

Aan de overzijde stond de oude kerk van de Chr. Geref. Gemeente. De kerk is gebouwd in 1913 en in 1961 grondig verbouwd. Nieuwe voorpui met toegangsportaal, nieuw dak en de kolenkachel van destijds is afgeschaft. 

Het oude kerkinterieur van voor 1960.

Het oude interieur met het voormalig orgel en de kolenkachelverwarming.

Tegenwoordig staat deze moderne kerk er van de Chr. Geref. Gemeente. De buitenkant is van na de grote verbouwing van 1980 toen zowel wederom het exterieur als het interieur grondig zijn aangepakt. De foto is van circa 1995.

Aan het Westerdiep (de huidige Van Delftstraat) staat dit pand waar tot 1950 de Westerschool in gevestigd zat en dat nu in gebruik is als dorpshuis. Het wordt nu het "Bijleveld-Centrum" genoemd.

 We staan hier op de brug van de 11de Laan en kijken richting 18de Laan. Rechts ligt nu de Willem de Zwijgerlaan en links de van Delftstraat.

We zijn nu terug bij: