Oosterdiep / Poststraat

Vanaf de molen van Mulder kijken we richting de Stationsbrug met aan de overzijde van het Oosterdiep de fabriekspijp van Aardappelmeelfabriek Topper en Mandema aan de Postkade. Geheel rechs zien we de toren van de Gereformeerde Kerk van Wildervank.

Op de achtergrond, de wieken van de molen van Mulder aan de 11e Laan steken ver uit boven Hotel "De Nederlanden". Geheel links zien we het pand van Rengenier Brouwer, die een filiaal had van de Rotterdamsche Bank. Rechts er naast de horlogeriezaak van Holle en vanaf 1951 juwelier Ties Dutmer. Twee verder naar rechts de sigarenzaak van Van Halteren. Dit pand is later afgebroken voor de aanleg van de Apollolaan. Tussen Van Halteren en Hotel "De Nederlanden" staat de slijterij van Blaauw.

Geheel links zat destijds de firma Koster en in het hoge huis rechts ervan woonde later tandarts Bouwhuis: hij was de opvolger van tandarts Wittink. De beide panden links zijn afgebroken en er staat nu een wooncomplex. Midden op de foto zien we de wieken van de molen aan de 11e Laan.

Wij zijn aangekomen bij de doorbraak Mercuriuslaan uit 1965 tussen de Plantsoenlaan en de Groen van Prinsterenlaan. De brug, die hierbij over het Oosterdiep is gelegd, is afkomstig uit de gemeente Woubrugge in Zuid-Holland.

Rechts zien we een filiaal van destijds de AMRO-bank. Recht vooruit kijken we naar de woning van de huisarts Van Kerkvoorde. Voor 1910 maakte dit pand deel uit van Hotel Schuringa (zie hierna).

Geheel links "Hotel Schuringa". Dit hotel is rond 1910 verbouwd en er ontstonden twee afzonderlijke woningen. Rechts kwam een dokterspraktijk. Als laatste woonde hier dokter Van Kerkvoorde. De linker woning is in 1962 verbouwd tot winkelpand, waar onder meer een supermarkt in was gevestigd.

Op de achtergrond zien we de wieken van de molen van Mulder aan de 11e Laan

Het borstelbedrijf van Kuik is opgericht in 1845. In 1913 werd in Wildervank nieuwbouw gepleegd en het wordt Borstelfabriek Kuik genoemd. Het betreft een langerekt gebouw met traditioneel twee bouwlagen, ontworpen door de architect J. Siccama & Zn. In de voorgevel is in natuursteen de tekst "Borstelfabriek" opgenomen.

Naast borstelgoederen, kwasten en straatbezems werden er ook klompen gemaakt. (Bron: Afb. afkomstig uit Fotoboek Wildervank Veranderd dorpsgezicht)

Nieuwe foto van een oud monument aan de Poststraat: Borstelfabriek Kuik.

In de loop der jaren kwam het zwaartepunt van het bedrijf steeds meer te liggen op die van een groothandel. De beide broers Kuik zijn in 1985 met hun bedrijf gestopt.  

Hier zien we de achterzijde van een briefkaart van Borstelfabriek G.H. Kuik, waarin hij informeert naar de prijs van gegalvaniseerde ijzerdraad.

We lopen iets verder de huidige Poststraat in en kijken terug. In het gebouw links zat in de jaren tachtig van de vorige eeuw Hoving's Autolakken. De woning achter de vrachtauto was destijds Borstelfabriek G.H. Kuik.

Het pand rechts is de onderwijzerswoning, die behoort bij de MULO-school waarvan slechts het hek van het schoolplein zichtbaar is. Het pand is omstreeks 1911 gebouwd.  De straat is nog onverhard. De rails van de paardentram zijn duidelijk te herkennen. De kromming in de rails, hier voor de school, geeft aan, dat hier een wisselplaats (passeerplaats) moet zijn geweest.

In Wildervank kwam op 1 september 1850 een hulppostkantoor, ressorterend onder Veendam. Het kantoor werd op 10 december 1880 zelfstandig. Het postkantoor op de foto werd in 1912 gebouwd en op 1 juni van dat jaar in gebruik genomen.

Foto uit "Oud Nieuws over Wildervank" (blz. 479)

Eind december 1959 nam de heer J.H. Voort afscheid als kantoorhouder van Postkantoor Wildervank. Hij was hier werkzaam in deze functie vanaf 1931. Het was destijds nog echt een loketfunctie.

Van links naar rechts:

De Bijenkorf van de Joodse familie Caneel. (Gerhard Caneel begon in 1904 onder de naam De Bijenkorf een manufacturen- en galanterieënwinkel aan het Oosterdiep (nu Poststraat) in Wildervank. De winkel brandde in 1924 af, waarna nieuwbouw verrees.

In het pand rechts ervan zat Drogisterij Siefkens en vervolgens het Postkantoor uit 1912 . Geheel rechts de onderwijzerswoning behorende bij de MULO-school (zelf niet zichtbaar).

Naast de Bijenkorf vestigde zich vanaf 3 december 1927 drogisterij Siefkes in een nieuw pand, gebouwd onder architectuur van de heren Wiechertjes & Zn uit Borgercompagnie. De drogisterij werd in 1967 overgenomen door Jan Hemmen. Hemmen kocht in 1979 ook De Bijenkorf, waar enkel nog speelgoed werd verkocht, en zette beide bedrijven voort tot 1988 .

Links naast de Bijenkorf is de 18e Laan. De koren- en pelmolen van Meijer en Ten Kate staat hier nog in volle glorie afgebeeld. Het enige, dat nu nog resteert van het bovenstaand tafereel, is het tweede pand links. De molen werd omstreeks 1915 afgebroken.

We vervolgen onze tocht langs het Oosterdiep. Rechts op de foto zien we de "Villa Auwina" aan de Postkade. Het pand links hiervan is later gesloopt voor de aanleg van de Beukenlaan.

Nagenoeg op dezelfde plek als hierboven maar nu over het water gezien richting Veendam. Rechts boven de bomen zien we nog net een stukje van Huize Auwina. 

Links het pand van Menno Siefkens. Hij begon hier in 1917 een winkel in huishoudelijke artikelen, gereedschappen, porcelein, etc. In 1969 nam de zoon Jakob, die makelaar is, de zaak over. Het bedrijf is gestopt. Rechts van dit pand zien we de woning waar de moeder van Jakob heeft gewoond. Hiernaast staat het bedrijfspand van Makelaardij Jakob Siefkens. Vroeger was hier een levensmiddelengroothandel in gevestigd, bekend onder de naam Végé.

Verder naar: