Apollolaan

De doorbraak Apollolaan van het Oosterdiep naar het Westerdiep is gerealiseerd in 1950.

Vanaf de Stationsbrug kijken we de Apollolaan in. Rechts zien we de slijterij van Blaauw. Geheel rechts is nog een deel van Hotel "De Nederlanden" zichtbaar.  

Na de brand van 1970 is het terrein op de hoek van de Nijverheidsstraat / Apollolaan ingericht voor een winkelcentrum. 

Op een kaart uit 1958 zien we wederom de doorbraak Apollolaan. In het pand met de witte gevel (aan het Oosterdiep) zat van 1951-1975 Ties Dutmer, juwelier met een handel in klokken en gouden - en zilveren sieraden. Na 1975 kwam Kees Smid hier te zitten met een fietsenzaak. Geheel links zien we het woonhuis van het gezin Rengenier Brouwer, die vaak in zijn rolstoel voor het raam zat en de Rotterdamse Bank uit Veendam vertegenwoordigde met een filiaal van de vroegere Rotterdamse Bank in Wildervank.  Dit pand is in 1972 gesloopt. Na het overlijden van Rengenier Brouwer is het filiaal van de bank verplaatst naar de hoek van de Postkade/Stationsstraat. Pas na de doorbraak van de Mercuriuslaan in 1965 is daar een volwaardige vestiging gekomen van de AMRO-bank.

Rechts achteraan zien we de Noorderkleuterschool. Deze school werd in 1939 gebouwd in opdracht van het Nutdepartement Wildervank op een groenstrook naast de tuin van het voormalige Hotel der Nederlanden. De school is in 1991 gesloopt. Nu staat er een appartementencomplex.

De Apollolaan met aan de linkerkant nog geen appartementen. Op de achtergrond zien we de woningen aan de Willem de Zwijgerlaan.

Nog een opname van de brug over het Westerdiep, die de verbinding vormde tussen de Apollolaan en de Woortmanslaan.  De woningen staan trouwens aan de Willem de Zwijgerlaan.

Troelstralaan / Woortmanslaan

De weg naar Borgercompagnie en Spijkerboor is in 1956 verbreed en werd bij de officiële opening in 1957 "Troelstraweg" genoemd. Vanaf september 1971 werd dit de "Woortmanslaan". We kijken richting Borgercompagnie. De eerste woningen werden in 1946 aan de noordzijde gebouwd.

Aan de Troelstralaan zat het zwembad van Wildervank. Het zwembad werd destijds op particulier initiatief aangelegd eind 1915.

In 1936 is het oude zwembad afgebroken en is er een nieuw bad aangelegd onder architectuur van J.J. Brill. Het werk werd uitgevoerd door arbeiders in de werkverschaffing onder toezicht van de Nederlandse Heide Maatschappij. De opening was op 22 juni 1936. Het aantal bezoekers liep in de eerste week op tot boven de 500 personen per dag.

In 1980 werd dit bad gesloten en zijn op het vrij gekomen terrein tennisbanen aangelegd, die in 1984 in gebruik zijn genomen.

Uitbreidingsplan West

Hier zien we het plantsoen langs de vroegere Schaepmanstraat, dat vanaf september 1971 Nolenstraat heet. Dit plantsoen grenst aan het huidige Langebosch.

Een doorkijkje door het Plantsoen Schaepmanstraat van zuid naar noord.

Tenslotte nog een kijkje door het Westerpark richting gereformeerde kerktoren (geheel rechts).

De vroegere Schaepmanstraat, nu Nolensstraat, met uitzicht op het Westerpark. Deze straat is vernoemd naar de priester, politicus en letterkundige Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepmann (1844-1903).

De Thorbeckestraat liep van de Troelstralaan naar de Groen van Prinstererlaan. Na 1971 heet deze straat Dr. Ebelsstraat. 

De Groen van Prinstererlaan-noordzijde vanaf Het Westerdiep gezien. 

Aan het eind van de Groen van Prinstererlaan is in 1949 een openbare lagere school gebouwd en in 1950 in gebruik genomen. Deze school was de vervanging van de oude Westerschool aan de Van Delftstraat (voorheen Westerdiep).  Ruim dertig jaar later was de nieuwe school al weer veel te klein geworden en in 1989 werd er een volledige nieuwe Westerschool gebouwd. 

Tussen de Groen van Prinsterenlaan en de Nijveenlaan loopt de Stoppelmanstraat. Deze straat is waarschijnlijk genoemd naar de joodse familie van Abraham Stoppelman (textielkoopman van beroep). De familie was erg muzikaal en vormden een eigen muziekgezelschap. Rond augustus/september 1942 zijn Abraham Stoppelman en zijn vrouw weggevoerd en in Auschwitz-Birkenau vermoord.

De Gemeente Wildervank verkoopt in 1957 bouwterrein aan N.V. tricotagefabriek Schmidt & Zn voor de bouw van 8 woningen aan de Stoppelmanstraat en idem aan M. Duintjer en Zonen N.V. voor 4 woningen.

Idem, maar nu gezien in noordelijke richting.

Parallel aan de Stoppelmanstraat loopt de Cohenstraat. Deze straat is genoemd naar de vele joodse families Cohen in Veendam/Wildervank. De naam Cohen wil zeggen dat de dragers afstammelingen zijn van de hoge-priester Aaron. Een van de eerste joodse families in Veendam droeg al de naam Cohen en deze was de stichter van de in 1747 gebouwde synagoge.

Kruising Nijveenlaan -Zuidemastraat richting Oosterdiep.