In het verlengde van de Veendammer Oosterdiep ligt het Oosterdiep van Wildervank. Na het Middenverlaat werd het eerste deel Beneden Oosterdiep genoemd. Het deel tussen de 0-Laan en de Apollolaan heet nu Nijverheidsstraat.

Waar bij de beschrijving van het Middenverlaat nog werd gerept van het pand van de advocaat Mr. Zeven staat vanaf 1930 villa "Mariëneck".

Een envelop van Mr. P.A. Zeven uit 1920 aan een confrère in maastricht.

Nu nogmaals, maar dan van de andere zijde gezien en later in de tijd.

Mariëneck is in 1930 gebouwd door de plaatselijke architect P. Everts, vermoedelijk naar een ontwerp van J. Siccama & Zn. uit Wildervank. De opdrachtgever was B. Schmidt mededirecteur van tricotage Schmidt, verderop in de straat. 

Destijds Oosterdiep, nu Nijverheidsstraat (23-24), ten zuiden van het Midden-Verlaat. In het hoge gebouw midden op de foto was jarenlang Ned. Akkerbouw Keuring gevestigd, later heeft hier Het Leger des heils nog in gezeten. Het gebouw is in 1894 opgericht door de fabrikanten Everts. Het gebouw geheel links is van iets jongere jaartal, nl. 1907. 

De foto is waarschijnlijk genomen in 1913 tijdens de Gondelvaart, ter viering van de 100 jarige Bevrijdingsdag van de Franse overheersing (Napoleon).

Aan de overzijde van het Oosterdiep ( nu Nijverheidskade genoemd) staat links de villa van de fam. Everts. rechts daarnaast zien we het voorstuk van de boerderij van Van der Borgh (Hier is later een moderne ville gebouwd: Nijverheidskade 21). Geheel rechts aan de overzijde staat nog een villa, "De Molen", van de familie Everts. Hier heeft later de notaris Engelhardt jaren gewoond en kantoor gehouden.

Rechts de villa "De Molen" van destijds (1910) familie D.E. Everts. Links er van staat de villa van zijn broer J.M. Everts. Beiden waren mede-directeur van de rechts van de panden, net niet zichtbaar op de foto, aanwezige "Houthandel J.M. Meihuizen". 

Hier op een kaart uit 1912 zien we destijds zo genoemde Villa Everts van dichtbij toen het nog werd bewoond door famile D.E. Everts.

 Dezelfde villa gezien rond 1920. In het water van de Oosterdiep ligt hout van de er naast gelegen houtzagerij. 

De Houthandel rond 1955.Het bedrijf is hier aan de Nijverheidskade in 1854 gestart met houten scheepsbouw. Deze markt stortte in 1880 in. De houtzaagmolen verdween en er kwam een stoommachine. Het hout kwam tot de oktoberrevolutie in 1917 uit een eigen bos van 800 ha.in Rusland. Daarna kwam het hout tot 1955 uit een eigen bos in Finland. In 1969 fuseerde het bedrijf met een houthandel in Groningen en ging het Houtunie heten. In de volksmond bleef de naam Meihuizen echter bestaan. Langzamerhand ging het steeds minder goed met het bedrijf. Medio de jaren negentig was het definitief afgelopen en werden de panden gesloopt. Nu staan er burgerwoningen langs het Oosterdiep op het Meihuizenterrein.

Aan de overzijde van de straat van de foto hierboven staat vanaf 1928 "Huize Marianne", ontworpen door de architect G. Siccama. Hier woonde A.F.W. Schmidt, eveneens één van de directeuren van Tricotagefabriek Schmidt. Zijn broer woonde in de villa "Mariëneck" hiervoor reeds genoemd.

Richting Middenverlaat vanaf de Meihuizenbrug. Rechts de kade van Houthandel Meihuizen.

We bevinden ons hier tussen het Middenverlaat en de 5e-Laan. Links liggen nog boomstammen van houthandel Wilkens in het Oosterdiep.

In het tweede pand van rechts op de foto zat schildersbedrijf Eekhof. Dit pand is afgebroken voor een burgerwoning van aannemer Siefkes. In het derde pand van rechts zat kapper Jan Bakker, later zijn zoon Luurt Bakker.

Hoek Nijverheidsstraat met de 5-de Laan. Geheel links zat in de jaren vijftig Slagerij Schoenmaker en later zat er de zuivelwinkel van Koekoek. In 1973 is het pand afgebroken. Het pand rechts er naast reeds in 1969. Momenteel is dit het opslagterrein van aannemer Siefkens. 

Oud kaartje van het Oosterdiep ter hoogte van de 5Laan. Vanaf rechts twee winkelpanden, waarin geheel rechts Rubingh woonde. Verder naar links een burgerwoning met links daarnaast het winkelpand van electriciteits- en loodgietersbedrijf Voorintholt. Later zat hier Schoenmaker in met een radio- en tv-zaak. In het hoge pand ernaast begon Jan de Wit in 1905 een manufacturenzaak. De zaak van Schoenmaker werd door De Wit er later bijgetrokken en gebruikt als showroom voor bontkleding. Van deze panden is niets blijven staan. Geheel rechts is nu de Aannemersbedrijf Siefkens gevestigd en links van de 5e Laan zijn appartementen gebouwd. 

Het is feest in Wildervank. Het veertigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938 wordt gevierd. De winkel van Ketel is geheel versierd. Het pand met zijn kenmerkende Art-nouveaufront is in 1910 verbouwd door de architect J. Siccema. 

Anthonie Schmidt kwam als koopman uit Westfalen (Duitsland). Waarschijnlijk zelfs als kiepkerel. In 1881 werd door hem een machinale brei-inrichting opgericht in Wildervank. Hij startte in een schuurtje, dat in de jaren vijftig nog dienst deed als fietsenstalling voor de werknemers. In 1905 werd de fabriek gemoderniseerd en werd het kantoor en het magazijn met de "gezichten"-gevelstenen gebouwd. Zie foto hierboven.

Anton Schmidt overleed in 1912. Zijn zoons zetten het bedrijf voort en bouwden het verder uit. In 1929 kwam er een volgende uitbreiding (zie foto).

Personeelwerving door N.V. Tricotagefabriek A. Schmidt & Zn.

In de jaren zestig werkten er honderden meisjes in de Tricotagefabriek Schmidt. 

Het 100-jarig bestaan van het bedrijf werd gevierd in 1981. In 1983 viel het doek echter en ging de fabriek failliet. De panden zijn in 1986 gesloopt. Het vrijgekomen terrein kreeg een woonbestemming.

We kijken nog even (situatie rond 1966) terug naar de fabriek van Anton Schmidt  aan de Nijverheidsstraat. Het hoge gebouw geheel links is het Nutsgebouw. 

In het pand geheel rechts (het Nutsgebouw) was de Bondsspaarbank Wildervank gevestigd. Deze bank is voortgekomen uit de spaarbank van de op 24 september 1844 opgerichte Departement Wildervank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het karakteristieke pand is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bank is overgegaan naar SNS-Bank en verdween vervolgens uit Wildervank.

Het voormalig gebouw van de Groninger Bank (midden op de foto) werd door het Nutsdepartement overgenomen en op 1 februari 1922 in gebruik genomen.Het pand werd vanaf het begin gebruikt als Spaarbank en als vergaderruimte voor het Nutsdepartement. In 1949 wordt het gebouw plus inventaris door het Nutsdepartement verkocht aan het zelfstandige Spaarbank in het gebouw.

In het pand links van het Nutsgebouw had Jan de Vries vanaf maart 1941 een rijwielbedrijf en een winkel in huishoudelijke artikelen, speelgoed, etc. Vanaf juni 1951 werd Johannes Albertus Bodewes de nieuwe eigenaar, die het bedrijf in 1954 verplaatstte naar Winschoten. Daarna kwam Ties van Deest er tot en met 1970 er in met een handel in aardappelen, groenten en fruit. Dit pand is later afgebroken en is daarna in gebruik genomen als parkeerplaats voor de SNS-Bank.

Via de brug van de vorige twee foto's (wijnbrug genoemd) kwam men op een industrieterreintje aan de overkant van het Oosterdiep. Hier waren onder meer een scheepsbouwbedrijf van Berend en Hendrik Schuitema gevestigd (in 1942 opgeheven). Links hiervan was na het faillissement in 1933 van NV Drentsche Groninger Steenfabrieken en Kalbranderijen het bedrijf van Wortmann te vinden; een handel in bouwmaterialen, een schelpkalkbranderij en een cementfabriek.  De schelpbranderij is links achter de villa van Wortmann nog zichtbaar. Later werden de werkzaamheden uitgebreid met een gritfabriek en een groentendrogerij. In de loop der jaren zeventig ging men zich meer bezighouden met het vervaardigen, monteren en assembleren van technische- en electrotechnische apparaten. In 1987, na 75 jaar, is het bedrijf uit Wildervank vertrokken naar bedrijvencentrum Liberné in Veendam.

Wij zien hier de korenmolen van H. Mulder uit 1818 aan het Oosterdiep. Voor de wal ligt een Snikke, beurtvaarder, afgemeerd. De molen ten noorden van de 11-Laan was in de jaren voor 1924 in het bezit van de fa. J.J. Scholten. Voor afbraak is deze molen in april 1924 verkocht aan  de heren B. Reer en H. Steenhuis.

Op de plek van de molen is daarna de woning van Scholten, te zien op de foto van hieronder, gebouwd.

Deze ansichtkaart uit 1939 toont ons de gebouwen van de Papiergroothandel Scholten (in 1921 opgericht). In 1941 is het bedrijf uitgebreid met een drukkerij onder de naam: Vereenigde drukkerijen firma J.J. Scholten. De panden staan al weer jaren leeg. Geheel links op foto is de 11de Laan.

Rechts van de panden van Scholten staat de woning van Scholten. Hier stond tot 1924 een molen. 

Voorheen waren aan de 11de-Laan de graanpakhuizen van de Veenkoloniale Boerenbond (VBB) gevestigd.

De panden hierboven zijn in 2007 door de Woningbouwcoöperatie Acantus aangekocht voor lokale nieuwbouw. Tien jaar later in 2017 is het zover gekomen dat de panden ook daadwerkelijk worden gesloopt.

Op de andere hoek van de 11e Laan met het Beneden Oosterdiep was O.Wemmi gevestigd met zijn magazijn van rijwielen en Phonografen.

Deze foto is genomen vanaf de molen in de richting van Veendam. Middenachter zien we het vierkante pand van Tricotage Schmidt van voor de verbouwing van1929. Hier schuin tegenover naar rechts zien we de voormalige "Houthandel J.M. Meihuizen".

Het Beneden Oosterdiep op een kaart uit 1967 met een schip dat vaart richting Middenverlaat. De drukte van vroeger is er echter volledig uit. Geheel links, niet meer zichtbaar op de foto, stond vroeger Hotel "De Nederlanden". Nu staat daar de supermarkt Coop.

Foto van rond 1932 van Hotel 'De Nederlanden". Voor 1891 was het al een Logement en zetelde het gemeentebestuur erin. Het bedrijf heeft diverse exploïtanten gekend, waaronder Albertus Blaauw. Blaauw droeg de zaak in 1964 over aan Gerard Bosveld en begon zelf links van het hotel een slijterij. In 1970 ging Hotel "De Nederlanden" door brand geheel verloren. De slijterij van Blaauw bleef hierbij behouden, maar later werd dit pand ook gesloopt ten behoeve van de bouw van het winkelcentrum aan de Apollolaan.

Wij zijn nu aangekomen bij de Stationsbrug met de statige villa's tegenover Hotel "De Nederlanden". Over de brug gaat het naar de Stationsstraat (na WO II: C.W. Lubbersstraat).

Een winters plaatje van rond 1900 aan het Boven Oosterdiep. De brug op de voorgrond is later vervangen voor de stationsbrug De foto is genomen tegenover Hotel De Nederlanden, waar nu Supercoöp is. De schipperswoningen rechts zijn al lange tijd geleden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.