Oosterdiep / J. Kammingakade 

Jan Kamminga werd in 1915 te Wildervank geboren en was werkzaam in het onderwijs. Ten tijde van de oorlog was hij lid van en werkzaam voor diverse illegale organisaties in Wildervank. In juli 1944 verhuisde hij naar Winschoten alwaar hij zijn illegale werkzaamheden voortzette. Hij werd verraden en op 12 februari 1945 gearresteerd en gevangen gezet. Op 8 april 1945 werd hij met anderen in de bossen van Norg gefusilleerd. Jan Kamminga werd 29 jaar oud.

Kunstmestloods Holscher aan de Kammingakade 6. In 1922 kocht Geert Holscher van de Gebr. Steentjes het terrein waar ooit hun scheepshelling en stoomzagerij was gevestigd. In 1923 werd de loods gebouwd ten behoeve van Holscher zijn kunstmesthandel. In 1929 volgde een uitbreiding en een aansluiting op het spoorwegnet.

(Foto uit Oud Nieuws over Wildervank; blz. 431)

In 1954 ging de loods over naar de Veenkoloniale Boerenbond, waarvan de naam op de voorgevel kwam te staan. De loods werd nu gebruikt als luchtgekoelde bewaarplaats voor pootaardappelen. In 1961 en 1962 is de loods verder uitgebouwd, deels over het in onbruik geraakt spoor. De loods is in 1975 in handen gekomen van pootaardappelbedrijf W.Berg uit Borgercompagnie en diende voor de opslag van pootaardappelen.

Boerderijen langs de Kammingakade rond 1910. We kijken richting Veendam. Het betreffen de boerderijen met de huisnummers 9 t.e.m. 11.

Gezicht op het Oosterdiep ter hoogte van de Kammingastraat (tussen de 36e - en 42e Laan) richting Bareveld. In het Oosterdiep liggen enkele schepen, waarvan één beladen met turf. We zijn hier bij een wisselplaats van de Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. Hier konden de paardetrams uit tegenovergestelde richting elkaar passeren.

Links zien we nog een gedeelte van de kleuterschool, die was tot en met 1955 van het Nutsdepartement en niet van de gemeente. Rechts daarnaast zien we de Zuiderschool uit 1860.  

In 1956 vond er voor de beide scholen nieuwbouw plaats. Helaas zijn ook deze gebouwen in 1989 door de slopershamer geveld.

Van rechts naar links zien we de Nuts-kleuterschool en de witte woning van de trambestuurder Pera en later meester Kuiper.

De ander kant op, richting Bareveld, eveneens boerderijen en af en toe een burgerbewoning. Deze foto is omstreeks 1950 genoemen. 

Op de voorgrond zien we J.Kammingakade 14 en iets verderop de Beatrixhoeve op nr. 15 ter hoogte van de 42e Laan.

Ter hoogte van de 48e Laan stond de tramremise Wildervank van de Eerste Groninger Tramway Maatschappij (EGTM) en rechts ervan het tramcafé (café van tante Annechien). De paardentram liep vanaf 1880 van Zuidbroek via Muntendam, Veendam en Wildervank tot Bareveld. In de jaren daarna werd de lijn doorgetrokken tot aan Ter Apel. Met de komst van de trein in 1910 was het einde voor de Tramway in zicht. In de loodsen van de remise vestigden de gebroeders Ten Hof hun aannemingsbedrijf. Later zat hier ook nog branstofhandel Meijer, opgevolgd door Mik.

In het pand uiterst linkd had Kees Dreijer gedurende vele jaren een rijwiel- en motorhandel met reparatiebedrijf. In 1953 kwam zoon Lucas als firmant er bij in het bedrijf. De zaak werd uitgebreid met reparaties van tractoren en auto's en er kwamen benzinepompen voor het bedrijf.  Op 1 juli 1978 begon Lucas ook met een tankstation in Sorghvliet. Het bedrijf in Wildervank werd in 1985 gesloten. Rechts van het pand van Dreijer zien we de oude tramremise van hierboven met daarnaast het voormalig café van tante Annechien.

In het tweede pand van links werd door Jacob Kamminga in 1912 een winkel in huishoudelijke artikelen gevestigd. Vanaf zijn overlijden in 1939 tot aan 1971 werd door zijn vrouw en later de dochter de winkel voortgezet. Rechts van de winkel zit het kruidenierswinkeltje van Ruules.

Een sfeervol beeld van het Oosterdiep gezien richting Veendam. Ter oriëntatie: de woningen rechts betreffen Kammingakade t.e.m. nummer 33. De boederij rechts was vroeger de boerderij van Hoogerkamp. Geheel links zien we de panden waar vroeger kapper bruno Drenth zijn zaak had  en de bakkerij van Van der Schaar, later Boer.

Wij zijn nu aangekomen bij het tolhek ter hoogte van de 54e Laan. In het groot pand links was vanaf 1878 een grossierderij in koloniale artikelen en een mosterdfabriek gevestigd. De mosterdfabriek werd in 1936 opgeheven.

Links voor het grote pand staat het tolhuis.

Deze kaart is ook gebruikt voor reclame doeleinden van Tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer.

Het Oosterdiep rond de vorige eeuwwisseling, wederom ter hoogte van de 54 ste Laan en het tolhek, met turfschepen van Stadskanaal die richting Veendam varen.

Door het tolhek komen we in Bareveld.