Het Middenverlaat gezien vanuit de Gemeente Veendam. Geheel rechts het Volkskoffiehuis van het Nutsdepartement Wildervank (1900); in 1907 kwam dit koffiehuis/logement in het bezit van de familie Panman, die het later Hotel Café Panman noemde. Dit pand brandde in september 1927 volledig af. Links naast het Volkskoffiehuis de beheerders woning. Verder naar links het tolhuisje, waar de brugwachter en tevens veldwachter N. van der Laan woonde. 

Na de brand van 1927 werd op 10 mei 1928 de herbouwde Hotel Café Restaurant "Panman" heropend aan het Middenverlaat (het Schiereiland). De exploïtant was J. Panman. Later kwam dit pand in handen van M. Duintjer en Zn.

Een boot met turf ligt voor het verlaat aangemeerd. Op de achtergrond zien we het woonhuis van Duintjer, dat op het "schiereiland" van het Middenverlaat stond. De brug links lag over de verbinding tussen het Oosterdiep en het Westerdiep bij de 0-Laan. De brug op de achtergrond lag over het Dwarsdiep, de gemeentegrens met Veendam.

Dezelfde plek als op de foto hiervoor. Geheel rechts zien we de woning van Duintjer met nog een deel van een koets zichtbaar. Het hoge gebouw is weer het Volkskoffiehuis van het Nuts Departement Wildervank. De foto is van rond 1904.

De brug van Wildervank naar Veendam. We kijken uit op  de woningen aan de Boven Dwarsdiep. Op de foto een nieuwe moderne brug,, die rond 1934 is geplaatst. Geheel links zien we nog een hoek van het Nuts-gebouw.

Op het "schiereiland" bij het Middenverlaat stond vroeger de borg "Woellust". Ene Jan Albert Sichterman had in zijn loopbaan bij de Oost-Indische Compagnie kapitalen verdiend en hij had al een enorm herenhuis in Groningen aan de Ossenmarkt laten bouwen. Om je rijkdom in die tijd flink te tonen liet je buiten de stad een buitenhuis bouwen en zo kwam Sichterman in Wildervank terecht alwaar hij zijn Woellust bouwde met lanen van geschoren hagen en jong geboomte. Over de aanpalende wijken werden bruggetjes gebouwd en een monumentale poort zorgde voor de afsluiting van de borg met koetshuis.

Achterzijde van het woongedeelte.

Na het overlijden van haar man verkocht mevrouw Sichterman in 1764 het buitenbezit aan Catharina Wildervanck, een kleindochter van Adriaan Geerts Wildervanck, en haar echtgenoot Nicolaas Emmen voor f 14.408,-. In 1776 ging het eigendom wederom over in andere handen en wel voor f 7.250,- naar Wiardus Hommes, emeritus-predikant van Batavia. Een verdere verkoop was in 1783. Het vervolg is niet meer duidelijk, maar er is van Woellust letterlijk niets overgebleven. (Bron: Oud nieuws over Wildervank - blz. 397)

Rechtsonder de zuidelijke verlaatsdeur met daarachter de brug bijde 0-Laan. In de woning over de sluis gezien woonde en had kantoor de advocaat en procureur mr. Zeven. 

Een afbeelding van het Verlaat als boven, maar nu vanaf de overzijde en richting Veendam gezien. Het is een drukte van belang rond het verlaat. 

Een foto van ongeveer 1950 waarop de renovatie van 1947 van het verlaat en de vervanging van de klapbrug door een basculebrug is te zien. Geheel rechts, achter de bomen, is het Verlaatshuis, destijds van het Waterschap Wildervankster Participantenverlaat, nog zichtbaar.

Ansichtkaart verstuurd in 1932. Ter oriëntatie: achter de bomen het pand van Duintjer en achter de voordte lichtmast het pand van de advocaat mr. Zeven. Op deze plaats staat nu Villa Mariëneck, gebouwd en destijds bewoond door B.A. Schmidt. B.A. Schmidt was samen met zijn broer A.F.W. Schmidt beiden directeur van Schmidt Tricotagefabriek. 

Eenzelfde gezicht op het Middenverlaat als hierboven, maar nu in de jaren vijtig. Dit gedeelte van Wildervank heet nu Nijverheidsstraat.