Oosterdiep / Postkade

Aan de veldzijde langs het Oosterdiep bij de stationsbrug staan fraaie villa's. De opname is uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Een opname uit 1925 van de stationsbrug met de villa's langs het Oosterdiep gemaakt vanaf de "Poststraat".

Nogmaals, maar nu een foto van 1973, al weer zo'n 40 jaar geleden.

Vroeger heette het hier ook "Oosterdiep". Na het tot stand komen van Uitbreiding Oost in 1934 werd de straat langs het Oosterdiep "Kanaalstraat" genoemd. De foto is van rond 1952.

Nog een ansichtkaart van de KanaalstraatRechts op de achtergrond zijn de woningen aan de C.W. Lubbersstraat te zien. Op het open stuk rechts stond vroeger de aardappelmeelfabriek van Topper en Mandema.

De aardappelmeelfabriek van Topper en Mandema rond 1900.

Ter oriëntatie: nu staat op de plek van de voormalige fabriek het herdenkingsmonument van Wildervank.

Bovenkant van een briefkaart van de fabriek van rond 1905.

Geheel rechts een fraaie Jugenstil pand aan de Postkade gebouwd in 1905. Verderop naar links achter de boerderij zien we nog de panden van de voormalige Aardappelmeelfabriek Topper en Mandema.

Aan het Oosterdiep (1950) , nu hoek Postkade-Rozenlaan staat deze woning met opschrift "Gretha". De wijk links van de woning is gedempt en is de huidige Rozenlaan geworden.

Villa Auwina, midden 19de-eeuw gebouwd door de kunstmesthandelaar W.A.P.F.L. de Leve. De naam "Auwina" komt van de voornaam van zijn vrouw Auwina Uniken uit Stadskanaal.