Oosterdiep / Raadhuisstraat

Geheel links de Boekhandel Riks (successievelijk Boekhandel/Drukkerij Dekker en daarna Drukkerij Dekker & Huisman), daarnaast Hoedenmagazijn Modern van A. Buitenkamp-Pronk en later G.H. Groenewold. Tussen het derde en vierde pand is de 24e Laan.

Eén woning verderop in de straat nabij de 24ste Laan. Foto is uit de jaren 50. Geheel links een burgerwoning, met rechts daarvan voormalig Boekhandel Riks en vervolgens de Hoedenmagazijn Modern.

Iets verderop in de straat. Winkels van rond 1905. Geheel links een kapperszaak met rechts ervan logement "Wildervank", ook wel het koffiehuis van Weduwe J. Ketelaar genoemd. Hier werd op 12 april 1883 de gymnastiekvereniging Clias opgericht door o.a. J.J. Bijleveld (bij de oprichting waren er al 22 leden). De panden "kapperszaak"en "logement" zijn gesloopt voor de huidige woning van de fam. Moesker.
Vervolgens zien we van links naar rechts:
  • arbeidershuisje, later fietsenmaker Hartsema 
  • bakkerij van Heuvingh, later bakkerij Zijlema
  • boekhandel Riks
  • hoedenmagazijn Modern

Een opname uit 1905 van de oude gereformeerde kerk uit 1850 (achter de bomen) en van de gereformeerde pastorie (links). Rechts zien het pand waarin de genoemde kapperszaak van de foto hiervoor was gevestigd. 

Deze foto is 20 jaar jonger (1925) en toont nu het volledige zicht op de nieuwe gereformeerde kerk uit 1911, met wederom de pastorie en de winkel met het logement.

Deze ansichtkaart toont ons dat de winkel met het logement aan de rechterzijde is afgebroken.

Een moderne kaart van het interieur van de kerk met het Walckerorgel, gebouwd in 1913 door de Duitse orgelbouwer E.F. Walcker uit Ludwigsburg. Het orgel is destijds door de familie Bosch geschonken aan de kerk (zie ook onderaan deze pagina).

Hier een kaart uit 1946. De jonge aanplant van hierboven is al flink uitgegroeid. 

De bladeren zijn gevallen en de kerk wordt nu ook zichtbaar. We zien tussen de pastorie en de kerk op de achtergrond de Bijzondere School, later vervangen door de C.W. lubberssschool, die bij het Westerdiep uitgebreider wordt behandeld.

Deze nieuwe Bijzonder School uit 1907 is de vervanging van die uit 1852. De oude was veel te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen van de tijd.

De toren van de gereformeerde kerk nodigt uit voor een beklimming. Boven aangekomen is het uitzicht wijds. Midden recht vooruit ziet u de molen aan de 18e Laan en geheel rechts zijn de contouren van het station van Wildervank zelfs te zien.

Het gemeentehuis van Wildervank is gebouwd in 1891. Voordien vergaderde men in Hotel "De Nederlanden".

Kaart uit 1902 met achter de bomen het Gemeentehuis, monument en rechts daarvan de pastorie.

Het monument ter herdenking van het 250-jarig bestaan van Wildervank in het jaar 1897 voor het Gemeentehuis van Wildervank. De kaart is uit 1909.

In 1897 was het 250-jarig bestaan van Wildervank. In het kader van de festiviteiten werd voor het Gemeentehuis een harddraverij gehouden. Het monument dat in hetzelfde jaar werd geplaatst ontbreekt nog op deze foto.

Zo zag de flyer voor het feest er destijds uit.

In 1947 is een verbouwing geweest aan het Gemeentehuis. Het sierhek op het dak is er onder meer afgehaald. In 1955 heeft het gemeentehuis intern een verbouwing ondergaan.

We blikken nog even terug vanaf de overzijde van het Oosterdiep naar het Gemeentehuis en de Hervormde Pastorie.

Links naast het Gemeentehuis zien we "Café Central"  van D. Smilde. Op 16 november 1942 ging het bedrijf over naar de familie Boelens. De biljartzaal in dit pand dateerde van 1974 en hiervan maakten meerdere biljartverenigingen dankbaar gebruik van tot 1 oktober 2011, toen het familiebedrijf zijn deuren definitief sloot voor het publiek.

Doorlopende zien we tussen de bomen het kerkhof en de NH-kerk verschijnen.

De hervormde kerk uit 1687. Boven zien we de kerk vanaf het Oosterdiep na de grote verbouwingen van 1777 en 1834.

Aan de oostzijde van de kerk is in 1867 een gedenksteen aangebracht ter herdenking aan Adriaen Geerts Wildervanck.

Door een sterk teruglopend aantal leden van de hervormde gemeente  is de kerk in 2006 afgestoten. Zie ook: http://www.stichting-wildervanck.nl/

De afdeling Wildervank werd in 1901 opgericht. In 1932 werd het te bouwen wijkgebouw in Wildervank aanbesteed.

 

Het voormalige Groene Kruisgebouw van Wildervank. Het wijkgebouw is op 26 september 1933 geopend. Achter de bomen bevindt zich de voormalige Hervormde Kerk van Wildervank.

Raadhuiskade tussen de 30e en de 36e Laan.

De Raadhuisstraat tussen de 30e - en de 36e Laan met aan de overzijde de Raadhuiskade waar geheel rechts de boerderij van Bos, later Munneke.

Een nostalgisch plaatje van eveneens de boerderij van de familie Bosch. De houthandelaar Bosch is uiterst belangrijk geweest voor met name de de bouw van de huidige Gereformeerde Kerk (1910-1911) in Wildervank, alsmede de mooie Walcker Orgel (1913). Het verhaal wil dat Bosch de helft van de bouwkosten voor zijn rekening nam en vanuit zijn huis de kerktoren wilde kunnen zien.

Verder naar: