Ten zuiden van Wildervank, op de Drentse grens bij het begin van het Stadskanaal bij de aansluitingen tot het Annerveensche- of Eexterveenschekanaal, ook Grevelingenkanaal genoemd, ligt Bareveld.

De uitdrukking: 'Hai woont in 't boare veld' (hij woont midden op de hei) geeft precies de betekenis van de plaatsnaam aan. 

Op deze kaart van voor WO II hebben we een mooi gezicht op de Bareveldkade.

In het pand links zat graanhandel J.J. Ensing. Het huis rechts naast de open ruimte is gesloopt voor het huidige pand van slagerij Huizing.

Vervolgens zaten in de drie panden met de puntgevels: Berend Stevens met een galanteriezaak, Jan Huisman met een groentenzaak en de gezusters Dik met een wolzaak.

We naderen de sluis van Bareveld, ofwel Batjesverlaat. De omgeving is in de loop der jaren gemoderniseerd maar wezenlijk is er niet zoveel gewijzigd.

Nabij de sluis waren van oudsher de winkels te vinden. Van links naar rechts: (1e) slagerij Bekkering (1931-1971), (2e) groetenzaak van Albert Jan en zijn zoon Geert Huisman; na 1973 groentenwinkel Harm Jonker, (3e) sluiswachterswoning, (4e) burgerwoning, (5e) winkelpand van Willem Huizing Azn - Albert Huizing startte hier in 1925 met een groothandel in aardappelen, groenten en fruit alsmede een winkel in tabaksartikelen, (6e) dit pand is gebouwd in 1939 en hierin waren ondermeer in gevestigd: rijwielhandel Smit, antiquitair Hendrik Jonker en daarna Trade Centre Huisman, (7e) bakkerij Van Dam en (8e) Café Schansema en later Bar : "Batjes Verloat".

Ook nu is het Battjesverlaat een fotogeniek plekje. 

Aan de 60e Laan, op de hoek met het Westerdiep, stond tot en met eind jaren tachtig de Openbare Lagere School. Deze school deed dienst gedurende de periode 1922-1986. Dit perceel grond was voor de bouw van de school het oefenterrein van de plaatselijke schutterij.

Op de hoek van de 60e-Laan (aan de zuidzuide) met de Oosterdiep stond tot eind jaren 30 van de vorige eeuw dit pand van H. Dreesman en Zn (1921). In 1926 werd in het winkelgedeelte van het pand aan de zuidzijde een kruidenierszaak gevestigd door Wed. Ansmink. In 1928 werd de smederij achter dit pand verkocht aan smid Smit.Voor de doorbraak en aanleg van de Kielsterachterweg in de jaren 1939-1940 moest dit pand worden afgebroken.

Tegenover de smederij aan de noordzijde van de 60e-Laan stond de Rijwielhandel van smid en rijwielhersteller Smit. Rechts achter het pand zien we nog een gedeelte van de openbare school aan de Westerdiep.

In 1926 werd door Dreesman aan de noordzijde van de 60e Laan een nieuw winkelpand gebouwd. Links op de foto zien we een prachtige auto bij de benzinepomp.

We kijken nog even terug naar de vorige panden op een oude foto van rond 1927.Van links naar recht: kruidenierszaak Wed Ansmink, 60e-Laan, Nieuwe winkel van Dreesman, een burgerwoning en de slagerswinkel van Bekkering. Op de voorgrond nog de oude brug over het Oosterdiep, dat in 1939 werd vervangen door een nieuwe. Echter in 1940 werd de brug al weer opgeblazen om de inval van de Duitsers te stuiten.

En nu nog een foto uit 1931 van een protest tegen de tolgelden van de bruggen. Op de achtergrond zien we een de panden staan (behealve geheel links) die tegen de vlakte zijn gegaan voor de aanleg van de aansluiting van de Kielsterachterweg bij Bareveld. Tweede van links de boerderij van Roleof Nieboer, Rechts daarvan de manufacturenzaak van Gebr. Wagenaar en geheel rechts de kruidenierswinkel van Wed. Ansmink.

Via de brug over het Oosterdiep gaat het naar K.J. de Vriezestraat richting Stadskanaal. De brug dateert van 1895 en is in 1939 vervangen. De boerderij rechts van de brug is in 1887 gebouwd. De eigenaar was Jan Rosie. In WO II is deze boerderij kapot geschoten. Omstreeks 1954 is hier een nieuwe boerderij neergezet.Achter de brug zien we weer het Battjesverlaat. De sluis werd ook wel de Bovenste Verlaat of Zuideinde genoemd (zie foto).

Op de weg naar Stadskanaal komen we onder de dubbele spoordraaibrug van de vroeger NOLS (Noord Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij) door.

Vlak voor de afdraai in de spoorlijn van Wildervank naar Stadskanaal was het station van Bareveld Het gebouw dateert van 1910. De spoorlijn is in de loop der tijden steeds minder belangrijk geworden. Het station is in 1956 gesloten en in  1979 afgebroken. We staan in feite op de spoorbrug die er nu nog steeds ligt. Links zien we de huizen van Bareveld.

Het station van Bareveld in 1978 vlak voor de afbraak in 1979.

Het stationskoffiehuis, anex een handel in pootaardappelen werd in 1910 gebouwd door Willem Panman uit Musselkanaal, deze man exploïteerde meerdere horecabedrijven onder zijn naam. Vanaf de verkoop door Panman in 1923 aan Jan Wiert Adams veranderde de nieuwe eigenaar de naam in Hotel Panman. Vanaf 1928-1931 nam de eerste eigenaar Willem Panman het pand weer onder dezelfde naam over. 

In 1954 werd het bedrijf dat ondertussen stil was komen te liggen weer voortgezet door Driewes Huisman onder de naam Hotel-Café-Restaurant Panman (1955 failliet). Van 1955-1958 kwam de exploïtatie voor rekening van Lubbertus Lasker. Op 1 mei 1958 werd het pand verkocht aan Harm Peper die het vervolgens Hotel Peper ging noemen. Vanaf 1973 stopte Peper met de exploïtatie.

Rechts op de foto zien we nog het voormalige station Bareveld. 

Het monument van 8 oktober 1919 ter nagedachtenis aan het overlijden van K.J. de Vrieze op 30 januari 1915. K.J. de Vrieze was van boerenafkomst en zat in het onderwijs. Hij was onder meer hoofd der school te Wildervanksterdallen en gaf les in landbouwkunde in Veendam. Hij exploïteerde samen met zijn buurman een bemestingsproefveld op pas ontgonnen dalgrond. Hij kreeg grote bekendheid door het gebruik van kunstmeststoffen.

Op het monument de tekst: "Hij wees de landbouw nieuwe wegen, den boer tot heil, het land ten zegen."

Op de achtergrond zien we het stationskoffiehuis van Willem Panman.

Van Stadskanaal naar Bareveld via K.J. de Vriezestraat. Middenrechts zien we Hotel Panman. Het pand is in 1910 in gebruik genomen door Willem Panman als stationskoffiehuis. In 1953 trof een grote brand dit bedrijf.

Na dieverse uitbaters werd in 1958 Harm Peper de nieuwe eigenaar. Het bedrijf kreeg nu de nieuwe naam Hotel Peper. In 1973 stopt Peper met dit bedrijf. Vanaf 1975 wordt er de Bar-, café- en kamerverhuurbedrijf "De Peperbus" gerund.

Onder de familie Teuben krijgt het pand in 1979 de naam: "Hotel de Veenkoloniën" 

We vervolgen de route langs het Oosterdiep.

De Bareveldstraat met aan de linkerhand de vroegere Coöperatieve Aardappelmeelfabriek "Bareveld" van 1914-1941. Dit was de eerste aardappelmeelfabriek van Wildervank in 1871 gesticht door Everts, Hora Adema en Co. Vanaf 1886 heette het N.V. Leeuwarder Aardappelmeel- en Stroopfabriek.

We zien nu de westzijde van de Bareveldstraat rond 1953. Midden op de foto zien we het plein van de Christelijke Lagere School Bareveld.

De christelijke school in Bareveld is gebouwd in 1920. Bij de opening was de school al weer te klein en er volgde spoedig een uitbreiding van twee naar vier klassen. In 1977 is de school opgeheven en werd vervolgens in gebruik genomen als buurtcentrum.

Bareveldstraat richting "Huize Bareveld". Geheel rechts de "Luxe Bakkerij Bareveld" van Harm Jan Udema (1948-1956). Hierna heeft Ten Bos de bakkerij nog vier jaar gehad.

Achter het laatste deel van de Bareveldstraat ligt een nieuwbouwwijkje. De Ericastraat is de eerste straat parallel achter de Bareveldstraat.

Het Zuideinde van Wildervank gezien langs de brug van Bareveld. 

Ansichtkaart van dadelijk na de vorige eeuwwisseling. Rechts zien we de aardappelmeelfabriek uit 1871, gesticht door Everts, Hora Adema en Co.

Huize Bareveld staat op de grens van Wildervank en de provincie Drenthe. Koopman Arent Aisingh legde een particuliere weg aan tussen Gieten en Winschoten en gebruikte Huize Bareveld vanaf 1758 als tolhuis. Op bovenstaande foto hangt op het witte huis nog een bord met "TOLHUIS".

Meer info: http://www.middel.org/huize-bareveld

Het Huis Bareveld - in de volksmond Huize Bareveld - werd in de jaren 1760 door de stad Groningen aangekocht. Een dam bij het huis verhinderde een onbelemmerde afvoer van Drentse turf via het Wester- en Oosterdiep (Wildervank). Vanaf Bareveld werd in 1765 begonnen met het graven van het Stadskanaal. Bareveld speelde een cruciale rol in het Convenant van 1817 tussen de stad Groningen en de negen Drentse veengenoten van de marken Eext tot en met Valthe. De dam van Bareveld mocht niet worden weggenomen zolang het Convenant niet gewijzigd was; in 1872 werd deze dam doorgegraven. De brug bij Huize Bareveld is, evenals de grond waarop het pand staat, anno 2003 nog steeds eigendom van de stad Groningen. 

Huize Bareveld in de jaren zestig.

(Bron: http://www.encyclopediedrenthe.nl/Bareveld)

Vervolg naar: