De Nieuwe Laan is na de oorlog vernoemd naar Jakob Bruggema, die woonde aan de Nieuwe Laan 76.

Jakob Bruggema werd op 30 juni 1909 in Veendam geboren als zoon van een timmerman. Zelf werd hij ook timmerman. In de oorlog 1940-1945 was hij de leider van een verzetsgroep in Veendam. Op 29 september 1944 werd hij door de SD opgepakt. Via de SD in Assen en Groningen kwam hij in kamp Westerbork terecht, waar hij rond 10 en 12 oktober werd terechtgesteld en verbrand. Zijn as is bijgezet op de begraafplaats het Essreveld in Groningen.

Op de hoek van de Nieuwelaan met het Beneden Westerdiep stond vroeger een boerderij uit 1905 waarin een kaasmakerij zat. In 1929 werd de boerderij overgenomen door de familie Alders, die er een melfabriek in vestigde. In 1969 werd de afbriek gesloten en in 1975 gesloopt. 

Het middelste deel van de Nieuwe Laan rond 1900. De opname is genomen richting het Beneden Oosterdiep. 

Hier zien we de Nieuwe Laan vanaf het Beneden Westerdiep vóór 1920. Het torentje bovenin (naast de vlek) was van de Gereformeerde kerk.

Idem als hierboven, maar nu een kaartje uit 1922 (poststempel). De haag links is gerooid evenals enkele bomen voor de woning links. 

Dit is het pand van Slagerij Dijkstra aan de nu Jakob Bruggemalaan 132. De lokatie is (gezien op de foto van hierboven) de tweede woning van links.

Het betreft de woning van slager Hendrik Dijkstra en Jantje Horlings. Dat waren de ouders van Eke Dijkstra, getrouwd met kleermaker Ubbo Ausma,  die woonden aan het Beneden Westerdiep 11 in Veendam, waar nu (1921) restaurant istanbul zit.

De Nieuwe Laan rond 1910 gezien vanaf het Beneden Oosterdiep. Geheel links zien we de Franse School, ofwel de voortgezette lagere school. Voorheen zat hierin gedurende de periode 1874-1880 de zeevaartschool.

Aan de Nieuwe Laan zien we hetzelfde straatgedeelte als van de foto hiervoor, alleen nu enkele jaren later. De bomen nemen het zicht op de Franse school (links) nagenoeg geheel weg.

De gereformeerde kerk aan de Nieuwe Laan tegenover de Torenstraat (nu: Ds. Petersenstraat). Dit kerkgebouw verving in 1906 de oude kerk die hier ook stond. Op de plek van de doorbraak naar de Torenstraat tegenover de kerk stond voorheen een Christelijke school. Na het gereedkomen van de nieuwbouw aan Dr. A.Kuyperstraat in 1965 werd deze oude kerk afgebroken.

Rechts van de Gereformeerde kerk stond de pastorie. In 1964 is de pastorie afgebroken voor de een nieuw te bouwen verenigingsgebouw.

Hier een opname van de achterzijde van de oude kerk en de nieuwbouw uit 1952 in de onmiddelijke nabijheid aan de Dr. A Kuyperstraat.  De foto dateert van rond de beginjaren zestig van de vorige eeuw. 

Opname uit de jaren dertig van villa's aan de Nieuwe Laan tegenover de gebouwen van de Dienst Gemeentewerken. 

De gebouwen van de Dienst Gemeentewerken uit 1918. Het Dienstgebouw gemeentewerken is ontworpen in Engelse landhuisstijl door de gemeentearchitect Brader . Het gebouw rechts van het Poortgebouw deed dienst als woning van de directeur Gemeentewerken. Dit gebouw werd ook wel Huis AE Steen genoemd. 

Het linker gebouw was in gebruik als woning voor de gemeenteopzichter en 

als kantoorruimte. 

In slagorde werd er driftig gewerkt.

In het Poortgebouw waren de werkplaatsen van de Dienst gevestigd. 

De paarden waren daar gestald, evenals de mobiele brandspuit.  Foto uit 1920.

In 2004 hebben de gebouwen de status van Rijksmonument verworven.

De hele ontwikkeling van Veendam, alsmede de wederopbouw na de oorlog passeerde de burelen van Het Bouwhuis.  Van 1918 tot 1985, toen de Dienst Gemeentewerken naar het gemeentehuis verhuisde, was Het Bouwhuis een begrip in Veendam. 

In de achtergevel van het pand bevinden zich gebrandschilderde ramen die respectievelijk de plantsoendienst, de tekenafdeling, de afdeling weg- en waterbouw en de afdeling bouwkunde symboliseren.