Anthony Winkler Prins, misschien wel de bekendste Veendammer. Hij werd geboren in Voorschoten op 30 januari 1817 (geboorteakte) en overleed aldaar op 4 januari 1908. 

Winkler Prins is vandaag de dag bij de meeste mensen vooral bekend van de naar hem vernoemde encyclopedie, maar in Veendam wordt hij nog steeds om veel meer zaken geëerd. De Rijksscholengemeenschap is naar hem vernoemd en in het Veenkoloniaal Museum herinneren nog veel zaken aan deze productieve man. Veendam is niet alleen de plaats waar hij een deel van zijn leven heeft gewoond, ook realiseerde hij voor zijn gemeente een hogere burgerschool, een Latijnse school voor meisjes en een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. Anthony Winkler had in Utrecht natuurwetenschappen en letteren gestudeerd en later theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam.

De Winkler Prinsstraat gezien vanaf de toren van de NH-kerk. Geheel rechtsonder de onderwijzerswoning met daar tegenover de woning van Mulder, de steenlnopenfabrikant. Midden op de achtergrond de Rijks HBS, nu het Veenkoloniaal Museum.

Gezicht vanuit de Winkler Prinsstraat op de NH-kerk. Rechts op de hoek staat het pand van Hendrik Pieter Hazewinkel aan de Kerkstraat. Door Schoonbeek werd van dit pand een winkelpand gemaakt. Ook heeft de manifacturenwinkel van Piet Blaauw hier gezeten. Eind jaren zeventig is het pand afgebroken. Nu staat hier op de hoek een complex van winkeltjes met er boven appartementen.  

Op de hoek Kerkstraat/Winkler Prinsstraat stond tot 1995 het filiaal van de winkelketen HEMA, daarna vinden we HEMA terug in de Winkler Prins Passage.

De Winkler Prinsstraat rond 1930met links Hotel-Café-Restaurant Parkzicht van de familie Weij en rechts de Rijks Hoogere Burgerschool. 

Op deze foto uit de veertiger jaren is te zien dat "Parkzicht is uitgebreid naar het zuiden. Het struikgewas op de foto van hierboven is verdwenen voor een uitbreiding. Rechts zien we nog de bossages van de Veenlust-tuin.

Tenslotte nog een foto uit de jaren zestig met auto's uit die tijd. 

In 1907 werd de Gemeentelijke HBS een Rijks HBS op voorwaarde dat er een nieuw gebouw kwam. Op 25 april 1911 is het nieuwe gebouw officieel geopend. De foto is uit die tijd.

De Rijks HBS in de jaren twintig.  Het schoolgebouw, inclusief gymnastiekzaal en conciergewoning, is ontworpen door de Rijksbouwmeester J.A. Vrijman. Het ontwerp is in het (Hollands) Classicisme.  Geheel links is de beplanting bij "Parkzicht" zichtbaar.

In 1947 werd de Rijks HBS uitgebreid met een Gymnasium. Deze foto uit de vijftiger jaren heeft dan ook de opschrift van Lyceum. In 1987 is het gebouw verlaten voor nieuwbouw aan de Raadsgildenlaan.

Na drie jaren leegstand werd er in 1990 een nieuwe invulling gegevens aan het gebouw en gaf het onderdak aan het Veenkoloniaal Museum. 

Op de hoek Kerkstraat met de Winkler Prinsstraat stond tot 1995 een filiaal van de HEMA. Nu is daar Restaurant La Vache gevestigd.

De te volgen route kunt u hier kiezen: