Ubbo Wilkens was van 1907-1910 en van 1920 tot zijn overlijden in 1921 burgemeester van Veendam. Van 1910-1920 was hij gedeputeerde van de provincie Groningen. Bij zijn overlijden had hij de gemeente een legaat van 3000 gulden nagelaten voor de bouw van het fontein. Het duurde tot 1934 voordat het fontein in gebruik werd genomen.

Het fontein memoreert de aansluiting van Veendam op het waterleidingnet. Iets waar Ubbo Wilkens, deztijds als burgemeester, veel waarde aan hechtte.

We staan hier bij het Wilkensfontein op het kruispunt Ubbo Wilkensstraat met Winkler Prinsstraat, (Verlengde) Van Beresteijnstraat en de AE Kade. Het fontein stond hier van 1934 tot 1968 tot dat het ruim baan moest maken voor een betere verkeersdoorstroming. 

De foto is uit de jaren veertig.

Aan de Ubbo Wilkensstraat staan statige villa's. Geheel op de achtergrond is er nog niets te zien van Plan Noord. Geheel links zien we nog een flits van het hertenkamp. 

Deze foto uit de jaren zestig toont het fontein voordat het 20 meter wordt verplaatst naar de AE-Kade, waar het tot 2007 heeft gestaan. 

Het Ubbo Wilkensfontein is een ontwerp van de Amsterdammer C.L van Huguenoth-Van de Linden en is uitgevoerd door de beeldhouwer G. Marree uit Amsterdam.

We vervolgen onze route via de