Voor 1798 bestond er nog geen gemeente Veendam. Dit gebied viel destijds onder de drost van Zuidbroek. Napoleon bracht hier verandering in. In 1798 kreeg Veendam zijn eerste gemeentebestuur. Voordat de gemeente Veendam een eigen gemeentehuis had, vergaderde men op de bovenverdieping van "Hotel De Leeuw" van Evert van Linge aan het Bocht Oosterdiep. 

Het eerste eigen gemeentehuis verrees in 1879 aan de Kerklaan. Het vormde bouwkundig gezien een geheel met de omgeving. Het kwam tot stand onder bouwmeester Vingboven. 

De stellage op het dak behoorde toe aan de telefooncentrale, die was gevestigd in de kelder van het gebouw. 

Het plein voor het gemeentehuis werd Prins Hendrikplein genoemd (nu: Raadhuisplein).

We zien hier de achterzijde van het oude gebouw.

Het versierde raadhuis tijdens het Landbouwcongres van 1905, dat vanwege het 250 jarig bestaan werd gevierd van 12-15 juli.

Het vooraanzicht van het gemeentehuis in 1915 na de verbouwing van 1914. Het gebouw werd ontworpen door de archtitect Stuivinga in de Hollandse renaissance stijl.

De verbouwing betreft een uitbreiding van het oude gebouw, waar een nieuw gebouw dwars voor werd geplaatst.  Op deze foto is dit te zien aan de trapgevel aan de linkerzijde.

Gemeentehuis - Raadszaal

Gemeentehuis - Trouwzaal

Deze opname uit 1920 toont ons het gemeentehuis met de naaste omgeving. Links het huisje met puntdak, dit was het voormalige brandweerhuisje. Links er naast zat de drukkerij van J.Mulder.  

Iets later (in 1921) is te zien dat het brandweerhuisje is afgebroken. Het pand van drukkerij Mulder is eveneens afgebroken. Op de vrijgekomen plek kwam het pand voor een filiaal van de Amsterdamse Bank.

Geheel rechts zien we nog een deel van het pand waar Fa. De Weert & Lambers  een dames- en herenmodezaak hadden.

Rond 1920 wordt er steeds minder gesproken over gemeentehuis en wordt de naam raadhuis meer gebezigd.

Deze opname is van 1922. Geheel rechts zien we, dat de antenne van de telefooncentrale niet meer op het dak staat, maar op een mast naast het gemeentehuis. De bomen die op de vorige afbeelding er nog voor stonden zijn nu gekapt.

Links van de trap zat destijds het politiebureau met wachtkamer en cellen. Recht onderin zat het archief. Op de verdieping zat links van de trap de burgemeesterskamer. Op de bovenverdieping bevond zich de raadszaal. Deze opname is van rond 1936.

Een foto uit de oorlogsjaren. Het gebouw rechts werd in 1924 betrokken door de Firma G. Hensen. 

Midden jaren vijftig. De buxushagen zijn weg en de auto's maken hun entree op het Raadhuisplein. 

Op de foto staat "Stadhuis", maar dit gaat te ver. Veendam is geen stad en het blijft dus "Raadhuis".

We brengen nu een bezoek aan het plantsoen achter het Raadhuis.