Van de Van Beresteijnstraat naar de A.G. Wildervancksplein liep de oude Leliestraat. Deze straat is genoemd naar de lelie in het wapen van Veendam. De Leliestraat is op deze foto te zien als de straat met de lange rij huizen.

We zijn hier op de hoek van de Van Beresteijnstraat met de Leliestraat (1927). Na de tweede wereldoorlog werd dit deel van de Leliestraat vernoemd naar de inspecteur van politie en verzetstrijder Anton Gerrit Swart, die hoogstwaarschijnlijk op 12 oktober 1944 in Westerbork is gefusilleerd. In het witte huis rechts was in latere jaren het Leger des Heils gevestigd.

Nagenoeg dezelfde kaart als hierboven, maar uit een iets andere hoek genomen. De kaart is van omstreeks 1922. De fotograaf zal zich hebben vergist in de straatnaam. Dit is niet de Nieuwstraat maar de andere zijde van de doorsteek tussen de Van Beresteijnstraat en de Nieuwe Laan, te weten de Leliestraat (destijds).

Margaretha Hardenbergplein

Dit hofje was slechts toegankelijk door een poortje aan de Leliestraat. Het had een stadse karakter. Halverwege de jaren tachtig zijn de oude woningen afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Aan deze renovatie van de straat ging in de jaren zeventig de nieuwbouw van het Plan Ten Horn vooraf. Dit plan is genoemd naar de voormalige bedrijfsterreinen van Ten Horn, die hier waren gelegen. 

Margaretha Hardenberg was de vrouw van Adriaans Geerts Wildervanck, de stichter van Boven Muntendam en Wildervanck.

De woningen zijn destijds in 1916 gebouwd door de bouwvereniging Veendam. De naam van dit pleintje maakte later deel uit van de Leliestraat en heette dan ook zo.

Als hierboven, maar nu vanuit een andere hoek.

Deze foto uit 1915 toont ons een melkkar, waarmee ook in dit deel van Veendam melk werd gevent.

Margaretha Hardenbergplein rond 1918.

A.G. Wildervanckplein

 

De grote vervener Adriaan Geerst Paap is de grondlegger van Veendam. Hij werd geboren in 1605 en overleed in 1662. Hij is tevens bekend als Adriaan Geerts Wildvang, maar later liet hij zich Wildervanck noemen.

 

Dit plein is later omgedoopt tot Adriaan Geertsplein De voornamen van A.G. Wildervanck. 

Deze opname uit de jaren twintig toont ons een kijkje vanaf het A.G. Wildervanckplein naar de Nieuwe Straat. 

Vanaf dezelfde plaats kijken we nu meer naar links. geheel rechts zien we de woning die nu aan de Adderstraat staat.

 

Adderstraat

De Adderstraat.

Nieuwe Straat

Tussen het A.G. Wildervanckplein en de Nieuwe Laan ligt de Nieuwe Straat, ofwel tussen het huidige Adriaan Geertsplein en de huidge Jacob Bruggemalaan ligt de Nieuwstraat. 

Dit deel van het uitbreidingsplan Tusschendiepen was bestemd voor arbeiderswoningen. De foto uit de jaren dertig toont een steedse benadering van deze arbeiderswijk. De huizen zijn ondertussen alle afgebroken voor nieuwbouw.

We vervolgen onze route naar de